genealogieonline

Parenteel van Drielen, Raff, Leendertsen, Louran, Baels, Hendrikse, Gouma, Wijnja en anderen

Foto van Nienke Oudbier-Wiarda

De publicatie Parenteel van Drielen, Raff, Leendertsen, Louran, Baels, Hendrikse, Gouma, Wijnja en anderen is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 17.893 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 6.148 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


Mijn overgrootmoeder Maria Adriana van Drielen leek voor mij als kind uit de lucht te zijn gevallen. De familiegeschiedenis begon bij haar. Ik bracht altijd veel tijd door bij mijn grootouders en er werd nog zeer vaak gesproken over haar en mijn overgrootvader. Mijn moeder vertelde dan dat ze wel eens bij een oudtante of -oom logeerde, maar dat was er altijd eentje van haar opa's kant. 

De moeder van mijn overgrootmoeder bleek Johanna Carolina Raff te heten. De voornaam kende ik wel omdat er een oudtante zo heette, maar ik had geen idee van de achternaam. Toen ik ging zoeken, dacht ik in eerste instantie een lijntje naar de Duise familie Raff te vinden, maar niets was minder waar. Er was totaal geen connectie met deze familie, ook niet met de Engelse, Zweedse of Amerikaanse! De lijn kwam uit op een Italiaan die als scheepskok in Zeeland was terechtgekomen. Deze stond bekend als Augustijn Raff en had aan het eind van zijn leven een herberg in Vlissingen, genaamd: de Deensche Vlag. Met zijn eerste vrouw Catharina Soeters had hij drie of 4 kinderen, in 1848 is in Gasselternijveen een overlijden van een Raff aangegeven die ik niet kan herleiden omdat zij door buren is aangegeven en zij niet op de hoogte waren van haar officiële namen. De Nederlandse familie Raff is aan de mannelijke kant zo goed als uitgestorven, in België zijn er waarschijnlijk nog enkelen in leven. Zij stammen af van de achterkleinzoon van Augustinus Raff: Christiaan Karel Raff (1840-1916)

Een nette gewoonte was om je kinderen te vernoemen naar grootouders, ooms en tantes, maar dit veroorzaakt veel verwarring. Zo kan de genoemde moeder van Johanna Carolina Raff nooit Johanna Catharina Leendertsen zijn geweest, daar zij al in 1831 is overleden, Johanna Carolina werd 19 jaar later geboren! Johanna Catharina had echter nog een zusje, dat negen jaar jonger was. Wanneer je de lijn kinderen van de vader volgt, kom je als moeder vier maal Johanna Catharina tegen, een maal Catharina Hendrica (de juiste) en negen maal Catharina Johanna tegen. Al op de gezinskaarten wordt ze Catharina Johanna genoemd, in kranten tekent ze zelf ook als Catherina Johanna. De eerste drie kinderen van Augustinus Dominicus Raff, die zelf naar zijn opa en zijn vader is vernoemd, zijn daadwerkelijk van Johanna Catharina Leendertsen. Ik krijg de indruk dat ze een gyneacologisch probleem heeft, omdat haar zusje in 1830 ongetrouwd een kind krijgt, volgens de gezinskaarten bevindt Augustinus Dominicus Raff zich in dezelfde straat/wijk als Catharina Hendrica. Mij zou niets verbazen dat hij de vader zou zijn van Jacoba Leendersen. Toch zal zij nooit zijn achternaam krijgen, omdat hij daarmee zou toegeven dat hij tijdens zijn huwelijk is vreemdgegaan met het zusje van zijn vrouw, vermoed ik. Wel wordt ze in de krant Jacoba Raff genoemd als ze komt te overlijden. In 1832 trouwt Catharina Hendrica daadwerkelijk met Augustinus Dominicus Raff en krijgt dan nog 11 kinderen, 12 met Jacoba erbij. Jacoba zal ongetrouwd blijven. Ik krijg de indruk dat ze haar hebben weerhouden om een huwelijk te sluiten, omdat anders het geheim uit zou komen van haar achternaam. Ze krijgt ongetrouwd een kind dat vlak na de geboorte overlijdt. Bij de aangifte van het kind wordt ze Jacoba Catharina genoemd, maar verder komt er geen Jacoba Catharina voor, qua leeftijd kan het nog net, ze is dan 40. Nee, de gegevens die bij de Burgerlijke Stand werden ingevuld, waren zeker aan het begin van de invoering niet altijd juist!

In het archiefboek van mijn ouders kwam de naam Baels voor aan de kant van mijn opa. Ik vroeg me al vroeg af of er een lijntje was naar de tweede vrouw van koning Leopold III van België. Dit heb ik onderzocht en ik kwam een enkel echtpaar met deze naam tegen in Oostende die beging negentiende eeuw daar woonden. Deze waren uit Nieuwpoort afkomstig, ik kwam er achter dat prinses Lilian van de oudste zoon van dit echtpaar afstamde en onze familie van de jongste zoon! Deze zoon was echter na het overlijden van zijn vrouw weer naar Oostende teruggekeerd, tezamen met zijn Vlissingse tweede vrouw.  Hierdoor lijkt het net alsof hij Oostende nooit uit is geweest. Hij was loods van beroep en tussen België en Nederland was er afgesproken dat er een vrij verkeer van uitwisseling van loodsen mocht zijn, dus zowel de Belgische loodsen als de Nederlandsen mochten vrijelijk uitgewisseld worden. Tot en met mijn overgrootvader Johannes Jacob van der Eijk waren ze als loods werkzaam. Ook moet het beroep gezorgd hebben voor herkenning bij anderen en bijgedragen hebben aan vriendschap met elkaar. Hierdoor hebben hun wederzijdse kinderen elkaar leren kennen. Dit zie je ook bij een beroep als winkelier. Vriendschappen bleven lang bestaan, ook familiebanden. Zo waren de families van der Eijk en van Drielen al eerder met elkaar getrouwd. Hieruit is een aantal generaties later de acteur John van Dreelen uit voortgekomen. Bovendien zou dit de voornaam van mijn overgrootmoeder Maria Adriana van Drielen verklaren. Haar oma heette immers alleen Maria. De combinatie met Adriana kwam vrijwel niet voor in haar familie. Wel had haar latere echtgenoot een zuster die Maria Adriana heette, vernoemd naar de oma. Zijn broers hadden ook weer dochters die ze Maria Adriana noemden, waardoor het niet vreemd was dat hij zijn jongste dochter eveneens Maria Adriana noemde. Zij was dus naar die grootmoeder van haar vader vernoemd en niet naar haar moeder, die er zelf hoogstwaarschijnlijk eveneens naar vernoemd was. De schoondochter van een zuster (Josephina) van mijn overgrootvader van der Eijk leidt eveneens naar een Raff, naar Johannes Josephus.

Van mijn vader hoorde ik het verhaal dat mijn grootouders van vaderskant waarschijnlijk in eerste instantie helemaal niet van elkaar wisten dat ze neef en nicht van elkaar waren. De gezinnen waren groot, opa woonde in Bolsward en oma in Enschede. Ze ontmoetten elkaar in een instituut in Arnhem waar oma dienstbode was. Ze trouwden in Enschede (paren trouwden heel vaak in de woonplaats van de vrouw), maar kregen hun eerste kind in Rotterdam. De tweede en derde kregen ze in Enschede, daarna vertrokken ze naar Amsterdam, waar de vader van opa overleed. Daar is ook mijn vader geboren. Toen hij 1 jaar en een week was, vertrokken ze naar Den Haag. Mijn vader is nog in leven, dus die is ook niet in de stambomen (er zijn er meerdere) vermeld. Op foto's zie je hun respetievelijke moeders. Beiden hebben hetzelfde typische kapje op hun hoofd.

In het Wiarda-boek 1369-1969, dat ik van mijn kinderloze oom Guus heb geërfd, stonden alleen de kinderen van de zonen vermeld in mijn tak 4/5 (in de Duitse tak werden de kinderen van de dochters wel vermeld) Deze heb ik hier ook vermeld, doorgetrokken tot aan het heden (tot 100 jaar geleden, ivm de privacy) De andere Wiarda-takken heb ik buiten beschouwing gelaten, zodat het kan voorkomen dat er een naam niet voorkomt in mijn stamboom, maar toch familie is. Alle Wiarda's hebben een gemeenschappelijke voorvader die rond 1369 geboren is. Hiervoor kunt u de stamboom Griffioen Jellema Friese adel volgen. De andere Wiarda-takken schelen bij de oudste generatie maar 1 of 2 generaties. De twee zonen van de stamvader hadden zelf ieder weer 2 zonen, waaruit de takken I, II, III, IV/V tak Harlingen en VII stammen. Tak IV/V en de Duitse takken I en II zijn meer met elkaar verwant dan de overige takken. In mijn stamboom heb ik van tak IV/V dus ook de afstammelingen van de dochters vermeld.

 

 


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatieVandaag in het verleden


Andere publicatie van Nienke Oudbier-Wiarda


Probeer de service vrijblijvend

meer dan 7000 genealogen
gingen u voor!