Kwartierstaat Koudijs-Monne » Willem Jan Pijlijser (1415-1474)

Persoonlijke gegevens Willem Jan Pijlijser 


Afbeelding(en) Willem Jan Pijlijser


Verwantschap Willem Jan Pijlijser


Aanknopingspunten in andere publicaties

Deze persoon komt ook voor in de publicatie:

Voorouders (en nakomelingen) van Willem Jan Pijlijser


Gezin van Willem Jan Pijlijser

Hij is getrouwd met Johanna van Wijfflit.

Zij zijn getrouwd in het jaar 1460.


Kind(eren):

  1. Barbara Willem Pijlijser  ????-1547 


Notities over Willem Jan Pijlijser

Schepenen van Heusden oorkonden, dat Henrik Ynwijnszn zich heeft laten rechten aan alle landen, cijnzen enz, die Jan Pijlyser onder Bairdewijck, namelijk 1/8 van het land, dat Willem Pijlyser daar bezat en dat Jan geërfd had bij dode van zijn moeder Jan van Wijflit en dat Henrik Ynwijnszn dit voor 9 penning verkocht aan Laureyns van Veen, die het hem weer opdroeg Datering: 1473 september 13
Opmerking: Oorspronkelijk (inventarisnr 136). Met de geschonden schepenzegels van Huge van Wijck en Willem van Wijck Willemszn. Hieraan zijn gehecht de akten van 1512 juni 12, 1484 november 24, 1484 oktober 28, 1474 december 20, 1473 november 23 en 1475 november 11 (regestnrs 1738, 1433, 1428, 1259, 1216, 1214)
Gevidimeerd in de akte van 1473 november 23 (regestnr 1216).
Bron: RANB: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden, regesten, 1245 - 1631, inv.nr. 136 regest 239 R

Willem en zijn zoon Jan waren leenmannen van Heusden:
Twaelf mergen landts inden Ban van Baertwijck geheten die Koestege.
Verlijdt Willem Pijlijser bij dode Heren Jan Pijlijser sijn vader, anno 1415.
Verlijdt Jan Pijlijser, bij dode Willem Pijlijser sijn vader, anno 1475.
Verlijdt Yewijn Godertssoon bijovergifte an Jan Pijlijser, anno 1497.
Bron: Leenmannen in het land van Heusden, Brabantse Leeuw 1961, p. 65 e.v., Archief Hollandse Leenkamer, repertorium genummer 243 f. 191

13 september 1473:
Schepenen van Heusden oorkonden, dat Henrik Ynwijnszn zich heeft laten rechten aan alle landen, cijnzen enz, die Jan Pijlyser onder Bairdewijck, namelijk 1/8 van het land, dat Willem Pijlyser daar bezat en dat Jan geërfd had bij dode van zijn moeder Jan van Wijflit en dat Henrik Ynwijnszn dit voor 9 penning verkocht aan Laureyns van Veen, die het hem weer opdroeg.
Bron: Archieven.nl, inventaris kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden (nr. 239), regest nr. 1212 (zie inv.nr. 136).

11 november 1473:
Schepenen van Heusden oorkonden, dat Willem Pijlyser en zijn zonen Jan en Hendrik hebben opgedragen aan Godert Remboutszn 5 morgen en 1/3 van 1 hond onder Baardwijk in de Oeck, belast met een cijns van 22 Bourgondische stuiver, die Henrik, Janna en Barbaren, zijn zusters, daarop houden zullen
Bron: Archieven.nl, inventaris kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden (nr. 239), regest nr. 1214

10 februari 1474:
Schepenen van Heusden oorkonden, dat Willem Pijlyser heeft opgedragen aan zijn zoon Jan Pijlyser, dijk, kuilen en onlande gelegen onder Baardwijk
Bron: Archieven.nl, inventaris kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden (nr. 239), regest nr. 1220

20 december 1474:
Schepenen van Heusden oorkonden, dat Godert Reymboutszn heeft beloofd aan Henrik Pijlyser, Janna en Barbara, Willem Pijlyser's klnderen, een cijns van 22 Bourgondische stuiver uit 5 morgen en 1/3 van 1 hond onder Baardwijk in de Oeck
Bron: Archieven.nl, inventaris kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden (nr. 239), regest nr. 1259

28 oktober 1484:
Schepenen van Heusden oorkonden, dat zuster Hadewich van den Vrijthoven, priorin, met onderpriorin en procuratrix en zuster Janna WillemPijlysersdochter, zusters van het Regulierenklooster van 's-Hertogenbosch op de Wymelenberch, afstand hebben gedaan voorAirnt Adriaanszn van een cijns van 22 Bourgondische stuiver uit 5 morgen en 1/3 van 1 hond onder Baardwijk in de Oeck. Oorspronkelijk (inventarisnr 136). Met het geschonden schepenzegel van Hille van Outhuesden Hackenzn; dat van Dirk Willem Merlantszn is afgevallen. Gehecht aan de akte van 1473 september 13 (regestnr 1212).
Bron: Archieven.nl, inventaris kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden (nr. 239), regest nr. 1428

-----------

Asten, 1428/1429:
Jan, Willem en Bertout zoons van wijlen Jan van Wijflet en hun schoonbroers Willem van Dinther man van jonkvrouw Elsken en Jan die Lu zoon van Adam, man van ...
Bron: E-mail Hans Vogels aan soc_nederlandse_adel d.d. 31-7-2003, Bosch protocol R 1199 fol. 260v

21 februari 1429:
Op 21-02-1429 verkocht Willem Jans van Wijflit aan Jan Wouter Bacs Ommaten een erfpacht van 2 mud en 1 lopen rogge en een erfcijns van 1 oude grote, die erfg Wouter Back Ommaten met lichtmis leveren uit de goederen van wijlen voornoemde Wouter Back Ommaten, in Westilburg, aan de Berkdijk, welke erfpacht voornoemde Willem ten deel viel in een erfdeling met zijn medeërfgenamen.
6-3. Jan Wouter Back Ommaten verkocht aan voornoemde Willem van Wijflit een erfpacht van 4 lopen rogge en een erfcijns van 1½ gulden hellinc, die wijlen Jan van Wijflit aan wijlen voornoemde Wouter Back Ommaten leverde. Willem betaalde ook voor een andere brief die Arnoldus Loet ten behoeve van voornoemde Wilhelmus meenam.
Bron: RHC Tilburg online, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 1-B1, f.6-2, aktenr. 026, 21-02-1429.

11 oktober 1430:
Op 11-10-1430 verkocht Willem Jans van Wijflit aan Diderick Bastaert zvw Gherijt Bonten een erfpacht van ½ mud rogge, met lichtmis te leveren uit 5 lopen land in de akkeren van Loven in Westilburg, aan de Mortel, naast Gherijt Hubrecht Betthen en naast Joerden Aerts van den Bosch, af te kopen voor lichtmis over 1 jaar met 20 gouden beiers gulden.
Bron: RHC Tilburg online, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.147, microfiche 2-D3, f.42v-3, aktenr. 239, 11-10-1430.

Asten, 1436/1437:
Peter Henrick Danielss van den Bossch, Jan zoon van wijlen Willem Moerke zoon van wijlen Willem Moerke, Willem van Wyflet (schoonbroer van Peter Henrick Daniels voornoemd).
Bron: E-mail Hans Vogels aan soc_nederlandse_adel d.d. 31-7-2003, Bosch protocol R 1207 fol. 7

Asten, 1460/1461:
Willem van Wijflet weduwnaar van Jenneken Henrick Danels, bezit een hoeve op (Asten) Huesden, en zijn schoonzoon Willem Pyliser zoon van wijlen heer Jan Pyliser ridder, man van jonkvrouw Jenneke.
Bron: E-mail Hans Vogels aan soc_nederlandse_adel d.d. 31-7-2003, Bosch protocol R 1231 fol. 214

------------

‘De Hoeve aen den Heerstal’ werd ook De Pijlijserhoeve genoemd, naar de familie Pijlijser, die haar in het begin van de zestiende eeuw bezat. De boerderij lag tussen de huidige Hendrik de Keijserstraat en de Kwaadeindstraat. Uit de kaart van Diederik Zijnen blijkt dat de hoeve omgeven was door een gracht, die rond 1913 gedempt werd. In de volksmond ontstond daarom de naam Waterhoef. De uit Heusden afkomstige Willem Pijlijser kwam rond 1500 in bezit van de hoeve. Nadat zijn dochter huwde met Jonkheer Herbert van Asperen van Vuren, kwam de hoeve in bezit van laatstgenoemde familie. Hun dochter Jonkvrouwe Anna van Asperen van Vuren trouwde met Jonkheer Goosewijn van Lawick. Die verkocht dit goed aan de kasteelheer Carel van Malsen. In een akte uit 1557 wordt gesproken over de ‘Pijlijserhoeve omtrent tslot aen de Velthoven’. Later was het huis in bezit van de kasteelheren Schetz Van Grobbendonck, van prins Wilhelm VIII landgraaf von Hessen-Kassel en van de familie Van Hogendorp van Hofwegen. Die laatste veilde het Kasteel van Tilburg en de daarbij behorende Waterhoef in 1858. De koper was Johan Heerkens, die er al vanaf 1856 woonde. Zijn zoon en opvolger Petrus overleed in 1922, waarna de hoeve door diens weduwe Cornelia van Lieshout werd verpacht tot aan de onteigening in 1959. Het belangrijke historische complex werd in 1960 gesloopt.

http://test.hops-research.org/all/brabants_heem_1960_XII_1_138_138.pdf
DE PIJLIJSERHOEVE OF WATERHOEF IN TILBURG
De Hoeve aan den Heerstal, later genaamd de Pijlijserhoeve of de Waterhoef, gelegen aan, de
Hendrik de Keyserstraat 51 te Tilburg, werd door de gemeente Tilburg (na een onteigeningsprocedure)
medio 1960 afgebroken ten behoeve van de stadsuitbreiding.
Deze boerderij met schuur, tuin en weiland, was gelegen ten Noorden van de spoorlijn
Tilburg-Breda, tussen de huidige Hendrik de Keyserstraat (vroegere Herstalsestraat)
en de Kwaadeindstraat (aan de achterzijde), op een nagenoeg vierkant perceel (kadastraal
Sectie O nrs 2856 en 2857) ter grootte van ongeveer driekwart hectare. Deze boerderij
was van een rieten dak voorzien en behoorde tot het Brabantse langgeveltype. De
ouderdom van de afgebroken boerderij is niet precies vast te stellen, maar omstreeks
1880 schijnt - na een omvangrijke sloping ') - minstens de voorgevel herbouwd te zijn.
De afbraak van deze boerderij als gebouw betekent derhalve geen groot verlies, mits de
historische grond in herinnering blijft door middel van het doortrekken van de Pijlijserstraat
of de Waterhoefstraat.
De vroegere situatie is nog duidelijk te zien op de kaarten van de heerlijkheid Tilburg
en Goirle resp. van 1760 door Diederik Zijnen en van ca 1790 door de landmeter
Hendrik Verhees, alsmede op de kadasterkaarten tussen 1830 en 1960. Daaruit blijkt,
dat het vierkante perceel vroeger omgeven is geweest door een gracht, die uit een beek
gevoed werd. Vanwege deze gracht, die omstreeks 1913 2) gedempt is, werd deze
boerderij in de volksmond ook de Waterhoef genoemd.
De benaming Pijlijserhoeve herinnert er aan, dat dit historische goed reeds omstreeks'
1500 in het bezit was van de aanzienlijke familie Pijlijser uit Heusden (mogelijk afstammelingen
van een natuurlijke zoon van Hertog Jan I van Brabant).
De hoeve werd door de bezitters in de loop der tijden herhaaldelijk verpacht voor een
bepaald aantal jaren. Deze pachtcontracten kunnen tevens dienen als bronnen voor de
kennis van de landbouwpacht.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Willem Jan Pijlijser?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk Willem Jan Pijlijser

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Pijlijser


Historische gebeurtenissen


Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.Bron: Wikipedia
Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.

  • Of u kleine letters of hoofdletters intypt maak niet uit.
  • Wanneer u niet zeker bent over de voornaam of exacte schrijfwijze dan kunt u een sterretje (*) gebruiken. Voorbeeld: "*ornelis de b*r" vindt zowel "cornelis de boer" als "kornelis de buur".
  • Het is niet mogelijk om tekens anders dan het alfabet in te voeren (dus ook geen diacritische tekens als ö en é).


De publicatie Kwartierstaat Koudijs-Monne is samengesteld door (neem contact op).
Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Hans Koudijs, "Kwartierstaat Koudijs-Monne", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-koudijs-monne/I1438.php : benaderd 30 november 2022), "Willem Jan Pijlijser (1415-1474)".