genealogieonline

Kwartierstaat Jasper van Commenee » Jacob Sander Schimmelpenninck (????-1453)

Persoonlijke gegevens Jacob Sander Schimmelpenninck 


Voorouders (en nakomelingen) van Jacob Sander Schimmelpenninck


Gezin van Jacob Sander Schimmelpenninck

Hij is getrouwd met Jutte Iseren (Yseren).

Zij zijn getrouwd in het jaar 1429 te Zutphen.


Kind(eren):

  1. Margriet (Margaretha) Schimmelpenninck  ????-1470 


Notities over Jacob Sander Schimmelpenninck

Twee schepenen te Zutphen oorkonden, dat PETER VAN STEENBERGEN VAN NYENBEECK, ANDRIES SCHYMMELPENNINCK, BERNT VAN HOLTHUYSEN, scholtis te Zutphen, en JACOP SCHYMMELPENNINCK SANDERSZOON op de hun verpande domeinen van Zutphen een jaarrente van 12 1/2 rijnsgld. verzekerd hebben ten behoeve van joffr. ANDRIES, weduwe van JOHAN VAN BROICKHUYSEN. Gegheven in den jair onss Heeren duysent vierhondert seven ende tachtentich, op sunte Pauwels' avent conversionis
Datering1487 Januari 24
Bron: Gelders Archief. NB Afschrift op papier in inv. no. 417 (no. 18)
In dorso: "WILLEM VAN BAER"

PETER VAN STEENBERGEN VAN NYENBEECK, JOHAN GRUYTER ARNTSZOON, ANDRIES SCHYMMELPENNINCK, BERNT VAN HOLTHUYSEN en JACOP SCHYMMELPENNINCK SANDERSZOON verklaren, op zekere voorwaarden aan HERMAN VAN BERCK te hebben overgedragen drie jaarrenten, te heffen in het ambt Ede en behoorende tot de hun verpande korenrenten in Veluwen, t. w. 100 malder haver en 15 malder rogge uit de tiend van Wekenem en Luntheren, 9 1/2 malder rogge uit Dollegysenguet, 1 malder rogge uit zeker stuk bouwland. Gegeven int jair ons Heren duysent vierhondert negen ind tachtentich, des Donresdages na sente Egidius' dach abbatis
Datering1489 September 3
Bron: Gelders Archief. NB Oorspr. (inv. no. 4475). Met het zeer geschonden zegel van JOHAN GRUYTER en de zegels van ANDRIES en JACOP SCHIMMELPENNINCK in groene was. Die van PETER VAN STEENBERGEN en BERNT VAN HOLTHUYSEN zijn verloren.-Met een transfix d.d. 1647 December 6, houdende overdracht van den bedoelden rentebrief
Deze brief is gecancelleerd. In dorso een aanteekening van c. 1650 betreffende de toenmalige opbrengst van den brief, uit te keeren door den rentmeester van Veluwe, en de quitantie ter zake van de lossing in 1730. Zie Gedenkw. V no. 174

Twee schepenen te Zutphen oorkonden, dat PETER VAN STEENBARGHEN VAN NYENBEECKE, BERNT VAN HOLTHUESEN, ANDRIIS SCHYMMELPENNINCK en JACOP SCHYMMELPENNINCK SANDERSZOON erkend hebben, 300 rijnsgld. schuldig te zijn aan WICHMAN BROICKHUYS en LUMME, weduwe van DIETMER BROECHUYSS, wegens zekere indertijd door ALPHART SCHYMMELPENNINCK aangegane verbintenis, voor welke schuld zij de hun verpande renten van Zutphen tot zekerheid stellen. Gegeven in den jair onss Heren duesent vierhondert sevenentachtentich, op den Manendach na sunte Peters dach ad cathedram
Datering1487 Februari 25
Bron: Gelders Archief. NB Afschrift op papier in inv. no. 417 (no. 19).

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Jacob Sander Schimmelpenninck?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Over de familienaam Schimmelpenninck