genealogieonline

De geslachten Vermaat (van der Ma(e)the, Vermaet(h), Roodenburg Vermaat) » Aert Adriaansz Verstolck

Persoonlijke gegevens Aert Adriaansz Verstolck Mannelijk


Gezin van Aert Adriaansz Verstolck

Hij is getrouwd met Margrieta (Maeicke Margaretha Grietge) Stevens Vermaet op 1 april 1682 te Rotterdam, hij was toen 52 jaar oud.Bron 3

Bruidegom Aert Verstolck weduwnaar van , wonend: Op De Huibrugh
Bruid Margarita Vermaet , jongedochter , wonend: Oppert

Plaats Rotterdam
Datum trouwen 01-04-1682
Datum ondertrouw 15-03-1682

[Deze Aert Verstolck is zeer waarschijnlijk dezelfde als de weduwnaar van Hadeweij Cornelisdr van Driel, met wie hij sinds 26-10-1653 was getrouwd. Aert moet dus rond 1630 zijn geboren. Zijn familielid Adriaen trouwt op 15-6-1681 met Maria Oudaen en bij de doop van een aantal van diens kinderen zijn Aert en Margrieta getuige.]

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Toestemming voor dit huwelijk is 15 maart 1682 verkregen te Rotterdam.Bron 3


Notities bij Aert Adriaansz Verstolck

Te oordelen aan de namen van de kinderen die Aert Verstolck kreeg bij zijn eerste vrouw Hadewij Cornelisse van Driel moet zijn moeder Maeicke geheten hebben: haar moeder heette immers Hadewij Japhets.

f. 50v d.d. 11-9-1658: Sr. Aert Verstolck woonachtig tot Rotterdam als in huwelijk hebbende
Hadewijtgen Cornelisdr. heeft getransporteerd aan de nagelaten weeskinderen van zaliger
de heer Huijbert van der Meer omtrent 3 morgen 1 hond weiland in Charlois in het
Kerkenblok.

f. 134 d.d. 27-5-1660: Sr. Aert Verstolck coopman tot Rotterdam als getrouwd hebbende
Hadewijtgen Cornelisdr. en enige erfgenaam van zaliger Hadewijtgen Jafhetsdr. heeft
getransporteerd aan Cornelis Jaefhetsz. schout van Katendrecht zijn voorn. huisvrouwen
oom omtrent 5,5 hond bosem land zijnde vrije vroenen gelegen in de Hoogen Bosem van
Charlois gemeen met Jr. Hooghlandt tot Leiden met gelijke omtrent 5,5 hond.

f. 135 d.d. 27-5-1660: Pieter Cornelisz. Chouwenhove als voogd over zijn drie nagelaten
weeskinderen geprocreerd bij zaliger Leentgen Jaefhetsdr., Leendert Cornelisdr. de Groot
als getrouwd hebbende Ingetje Jaefhetsdr., Aert van der Stolck als getrouwd hebbende
Hadewijtgen Cornelisdr. nagelaten dochter van zaliger Hadewijtgen Jaephetsdr., en de
voorn. Verstolck als de actie verkregen hebbende van Aert Jaefhetsz. al te samen zusters en
broeders en zulks erfgenamen van zaliger Nelletgen Jaefhetsdr. haar overleden zuster
hebben getransporteerd aan Cornelis Jaefhetsz. schout van Katendrecht vier vijfde parten
van 3 morgen 4 hond 77 roeden land in Charlois in het Westduijel Blok, waarvan het
resterende vijfde part hem mede is competerende.
[Transporten en schuldbrieven van Charlois 1657 – 1664 (GA Rotterdam – ora Charlois inv. 17) Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 26-7-2013)]

Bronnen

  1. DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 153
  2. DTB Rotterdam Begraven
  3. DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 163

Over de familienaam Verstolck


    ?