genealogieonline

De geslachten Vermaat (van der Ma(e)the, Vermaet(h), Roodenburg Vermaat) » Bastiaen Cornelisz Castelijn

Persoonlijke gegevens Bastiaen Cornelisz Castelijn Mannelijk

Verwantschap Bastiaen Cornelisz Castelijn


Voorouders (en nakomelingen) van Bastiaen Cornelisz Castelijn


Gezin van Bastiaen Cornelisz Castelijn

Kind(eren):

  1. Maertje Bastiaens Castelijn  ????-
  2. Ariaentje Bastiaens Castelijn  ????-


Notities bij Bastiaen Cornelisz Castelijn

In het parenteel Lijsbeth Coosen [Ons Voorgeslacht jg 1983, p. 202/669] wordt gesteld dat Bastiaen een broer is van Maertje Cornelisdr. van Driel en dus een oom van moederszijde van Cornelis Pietersz en niet van vaderszijde:

Vb. Maertje Pietersdr., gehuwd met Cornelis Harmensz., heeft de volgende kinderen:
1. Maertje Cornelisdr. heeft een zoon Cornelis Pietersz. Vermaet, zaliger.
2. Pieter Cornelisz.
3. Bastiaen Cornelisz. Castelijn heeft 2 dochters Maertje Bastiaensdr. overleeft, en Ariaentje Bastiaensdr. Castelijn.
P.S. Volgens de parenteelstaat van Doen Beyensz., pag. 30, moet Maertje Pietersdr. gehuwd geweest zijn met een Cornelis Willemsz., zoon van Willem Doensz. Uit dit huwelijk zijn geboren een Maertje en een Bastiaen. Het is dan mogelijk dat uit de echtverbintenis met Cornelis Harmensz. een zoon Pieter is geboren.

Over de familienaam Castelijn


    ?