genealogieonline

De geslachten Vermaat (van der Ma(e)the, Vermaet(h), Roodenburg Vermaat) » Johannes Jacobsz van der Minne

Persoonlijke gegevens Johannes Jacobsz van der Minne Mannelijk


Aanknopingspunten in andere publicaties

Aanknopingspunten tussen stambomenDeze persoon komt ook voor in de publicatie:

Gezin van Johannes Jacobsz van der Minne

Hij is in de kerk getrouwd met Johanna Adriana Vermaat op 3 september 1786 te Brielle.Bron 4


Toestemming voor dit huwelijk is 20 augustus 1786 verkregen te Brielle.Bron 4

Kind(eren):

 1. Jacobus Magdalenus van der Minne  1787-1827
 2. Maria Adriana van der Minne  1788-1869
 3. Arij Clarus van der Minne  1790-1879
 4. Margaretha Antonetta van der Minne  1792-1812
 5. Francois van der Minne  1794-1794
 6. Pieter Johannesz van der Minne  1794-1834
 7. Clara Magdalena van der Minne  1795-1875
 8. Adriana Elisabeth van der Minne  1798-1856
 9. Neeltje Johanna van der Minne  1800-1811
 10. Johanna Maria van der Minne  1803-1804
 11. Johannis Marius van der Minne  1805-1883
 12. Magdalena van der Minne  1806-1806


Notities bij Johannes Jacobsz van der Minne

Beroep: zoutzieder, burgemeester Brielle

Clara Spaan schonk haren tweeden echtgenoot, Jacobus van der Minne, twee kinderen : Johannes,
gedoopt 29 Oct. 1766, getuige: Elizabeth van der Minne; Arie, gedoopt 12 Julij 1769, getuige: Magda-
lena Schrijver. Jacobus van der Minne is 4 Maart 1773 te Brielle begraven, zijne weduwe, Clara Spaan^
I September 1773. Evenals van den vader, staat van de moeder in het doodenregister vermeld, dat zij
twee kinderen naliet, maar dit bericht moet foutief zijn, daar een kind van Jacobus van der Minne, Arij genaamd, 3 Mei 1770 werd begraven en de doopregisters slechts van twee kinderen van Jacobus van der
Minne en Clara Spaan gewagen. de echtelingen lieten geen twee kinderen na, doch een, Johannes van der Minne (2), door de Brielsche Magistraten 29 April 1786 aangesteld tot grossier in zout. Op de lijst der
Vroedschappen treft men hem aan sub nr 227. Hij werd benoemd tot schepen in' 1788, 1790, 1792, 1793 en 19 April i8o3; tot raad in het College der Magistraten in 1789. In 1806 werd hij gekozen tot lid van den Stedelijken Raad te Brielle (Ress. van den Raad van 16 en 23 Mei 1806), en bij Kon. Besluit van 12 Junij 18 14 benoemd tot burgemeester van Brielle, werd hij als zoodanig den 18**r" Junij geinstalleerd. Hij bekleedde de betrekking van burgemeester tot 2 Januarij 1849, toen zijn eervol ontslag inging. In 18 14 werd hij heemraad van Voorne. Oud 91 jaren en 10 maanden is hij 3o Augustus i858 te Brielle gestorven.. Ofschoon het begraven in de kerken toen verboden was, werd het lijk van Joh. van der Minne, tengevolge van eene ontvangen vergunning, in de Groote Kerk ter aarde besteld. In het doodenregister staat achter zijn naam niet alleen oud'biirgemeestery maar ook zoutzieder. Hij stierf als weduwnaar van Johanna Adriana Vermaat, dochter van Adrianus Vermaat, ook Arie genoemd (3), die als j. m. wonende te Brielle, na aldaar 19 Alig. 1759 ondertrouwd te zijn, met attestatie dd. 2 Sept. in den Haag (4), trouwde met Maria de Gelleke j . d.
aldaar. Bij deze Maria won Adrianus Vermaat, die in 1757 te Brielle werd benoemd tot schepen en in 1760
tot Raad in *t College der Magistraten, de volgende kinderen: (Wordt vervolgd).

(i) de Kerkeraadsacta van 14 Jan. 1759 noemen onder de op belijdenis aangenomen personen Jan Vermaat.
(2) VolgQns de Kerkeraadsacta van 10 April 1785 kviram Johannes van der Minne met attestatie van Middelhamis te Brielle.
(3) Zie de doopaanteekeningen van 24 Aug. 1768 en 11 Julij 1770.
(4) Adrianus Vermaat kwam volgens de Acta van 1 1 Julij 1756 met attestatie uit den Haag te Brielle, zijne huisvrouw Maria de Gelleke volgens de Acta van 1 3 Januarij i 760.

[Algemeen Nederlandsch Familieblad, volume 9]

Bronnen

 1. DTB Brielle dopen Kerkgemeente: Brielle Kleine of Sint Jacobskerk
 2. Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen
 3. Overlijdens Brielle 1858 Akte 100
 4. DTB Brielle trouwen 1797-1811 [Streekarchief Voorne Putten Rozenburg, p. 114/212]

Tijdbalk Johannes Jacobsz van der Minne

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Gebruikte symbolen: grootouders grootoudersouders oudersbroers-zussen broers/zussenkinderen kinderen
Sleep de tijdbalk om terug of verder in de tijd te gaan (of gebruik de l en r toetsen). Klik op de namen voor meer informatie.

Over de familienaam Van der Minne


Historische context (op basis van trouwdag 3 september 1786)