genealogieonline

De geslachten Vermaat (van der Ma(e)the, Vermaet(h), Roodenburg Vermaat) » Salomon le Sage (Lesage)

Persoonlijke gegevens Salomon le Sage (Lesage) Mannelijk


Afbeelding(en) Salomon le Sage (Lesage)


Gezin van Salomon le Sage (Lesage)

Hij is getrouwd met Johanna Maria de With juni 1673 te Vlissingen, hij was toen 38 jaar oud.Bron 5


Notities bij Salomon le Sage (Lesage)

Beroep: commandeur van de VOC, 26e gouverneur van de Molukken (te Ternate) (1696-1700)
Bevelhebber van Bantam 1686

"Den 30 Dec. 1666 zeilden heimelijk uit Veere de Commandeur Abraham Krynssen met de ‘Zelandia’ (v. 34 st. en 150 koppen) als vlaggeschip, de ‘West-Cappel’ en de ‘Zeeridder’, van gelijk charter, resp. door Simon Loncke en Pieter de Mauregnault gecommandeerd, het jacht ‘Prins te Paert,’ kapitein Salomon le Sage, de hoekerboot ‘Wester Souburgh,’ kapitein Rochus (Roys) Bastaert, de - van de Lampsins ingehuurde - fluit ‘Aardenburg’ als victualieschip en een snauw als adviesvaartuig."
[Verovering van Suriname, via http://www.dbnl.org/tekst/_onz001191701_01/_onz001191701_01_0026.php]

Datum indiensttreding:05-01-1677Datum uit dienst:00-00-0000
Functie bij indiensttreding:Commandeur van de SoldatenReden uit dienst:Niet ingevoerd
Uitgevaren met het schip:KoewerveWaar uit dienst:(onbekend)
Maandbrief:JaSchuldbrief:Nee
Begunstigde(n):Anders: Grietje (onleesbaar); opmerkingen: achternaam onleesbaar
Gegevens van de vaart
Schip:KoewerveVertrek:05-01-1677
Kamer:ZeelandVerzoekboekenKaap:no call
Inventarisnummer:12228
Folio:1Aankomst:24-07-1677
Negombo
DAS- en reisnr.:1340.2
[VOC Opvarenden]

Dutch Captain: Salomon Le Sage
Salomon Le Sage served the Admiralty of Zeeland. He was under the command of Abraham Crijnssen on the expedition to the West Indies for the capture of Surinam and fought in the Battle of Nevis. He fought in the Battle of Solebay in 1672 and the Battle of the Texel in 1673. His ships. The date is the date of the information:
Ship Name: Date: Guns: Sailors: Soldiers: Date built: Length: Beam: Hold:

Prins te Paard, jacht 12/1666 14 75
Delft 1671 32 76 45 1664 116 28.5 11.5
Vlissingen 5/1672 50 1653 130 34 13.5
Vlissingen 7/1672 50 92 93 1653 130 34 13.5
Vlissingen 9/1672 50 1653 130 34 13.5
Vlissingen 8/1673 48 185 18 1653 130 34 13.5
[http://anglo-dutch-wars.blogspot.nl/2005/06/dutch-captain-salomon-le-sage.html]

Datering:31-12-1658
Voornaam:Salomon
Tussenvoegsel:le
Achternaam:Sage
Rol:Lidmaat
Plaats:Vlissingen
Kerkgenootschap:Nederduitsch-gereformeerde kerk
Bijzonderheden:Belijdenis
Datum:31-12-1658
Periode:/ 4-4-1659
Adres:Groote Mart
Register:K 483, folio 41
Bron:DTBL Vlissingen 23 (NG Lidmatenregister 1654-1672)

Datering:29-6-1660
Voornaam:Salomon
Tussenvoegsel:le
Achternaam:Sage
Rol:Lidmaat
Plaats:Vlissingen
Kerkgenootschap:Nederduitsch-gereformeerde kerk
Bijzonderheden:J.m., met attestatie van Leijden
Datum:29-6-1660
Periode:/ 5-10-1660
Adres:Groote Marct
Register:K 483, folio 54
Bron:DTBL Vlissingen 23 (NG Lidmatenregister 1654-1672)

Salomon le Sage
geboren: -
overleden: -
opmerkingen
Overig: waarschijnlijk afkomstig uit Middelburg.
functies in bovenlokale instellingen
functie: extraordinaris raadsheer
instelling: Raad van Vlaanderen te Middelburg (1599-1795)
van: 19-05-1674 -

1696 Brieffje van den g'eligeert gouverneur van Ternaten
Salomon le Sage aan haar edelens tot Batavia
geschreven in het jagt Eemland ter rheede Bouton, de
dato 29 Februarij 1696.

1700 Originel missive van de heer gouverneur Salomon Lesage
nevens den raad in Ternaten aan haar hoog edelens tot
Batavia geschreven de dato 29 Maij 1700.

Schip Huis Kronenburg
11/08/1692BataviaSumatra's Westkust
Om de commandeur Salomon Lesage, etcetera, af te halen.
03/12/1692Sumatra's Westkust Batavia
Met aan boord den commandeur Salomon Lesage.

Eemland, yacht, Salomon Lesage departed 8 February towards his post Ternate 22 March 1696
[http://warshipsresearch.blogspot.nl/2011/10/movements-of-dutch-eic-ships-in-dutch_08.html]

Verklaring - dat hy een door Salomon le Sage, gouverneur van de Molukken, op hem gepasseerde procuratie tot beheer van zyn zaken in Europa, niet op zich zal nemen
Datering:10-10-1698
Aktenummer:490
Datum:10-10-1698
Soort akte:Verklaring
Rol:Genoemd
Samenvatting:dat hy een door Salomon le Sage, gouverneur van de Molukken, op hem gepasseerde procuratie tot beheer van zyn zaken in Europa, niet op zich zal nemen
Notaris:T. VOSCH VAN AVEZAAT
Personen:

Verklaarder: Jacob Pauw
Voornaam:Jacob
Achternaam:Pauw
Rol in akte:Verklaarder
Beroep:ontfanger vant cleyn segel
Aktedatum:10-10-1698
Verwijzingen:procuratie d.d. 28-6-1697 ter secretarie van Ternate
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U118a001

Bronnen

  1. Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U110a005
  2. Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U102a004
  3. Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U118a001
  4. Dagjournaal Batavia 1700, file 2520, folio 578
  5. De Navorscher: Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig ..., Volume 10

Over de familienaam Le Sage (Lesage)


    ?