genealogieonline

Genealogie Van 't Wout

Foto van Jasper J. van 't Wout

De publicatie Genealogie Van 't Wout is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 6.387 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 1.496 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


Deze familie Van 't Wout is omstreeks het jaar 1500 ontstaan in en rond Stolwijk in de Krimpenerwaard, Zuid-Holland. De familienaam is afgeleid van de stamvader Wouter Pieterszoon, die omstreeks 1480 werd geboren. Het patroniem "Wouterszoon" bleef ook bij zijn klein- en achterkleinkinderen in gebruik en werd geleidelijk verkort tot de toenaam "Wout". Na het rampjaar 1672 verhuisde voorvader Gerrit Heijndricksz Wout(1621) met zijn gezin van Stolwijk naar de omgeving van Alphen, het huidige Alphen aan den Rijn. Hier wijzigde de naam geleidelijk in "Van 't Wout". Er komen verschillende schrijfwijzen voor, zoals Van 't Wout, Van 't Woud, Van 't Woudt, Van het Wout en zelfs Van Twout. In deze publicatie werd steeds de schrijfwijze aangehouden van de doopaantekening of de geboorteaangifte. Om privacyredenen zijn de gegevens van nog levende personen afgeschermd. Voor meer informatie over uw familie of voor het doorgeven van aanvullingen en correcties kunt u contact opnemen met de samensteller.

This Van 't Wout family originated around the year 1500 in and around Stolwijk in the Krimpenerwaard, South-Holland. The family name is derived from the ancestor Wouter Pieterszoon, who was born around 1480. The patronymic "Wouterszoon" was also used by his grand- and great-grandchildren and was gradually shortened to "Wout". After the disaster year of 1672, forefather Gerrit Heijndricksz Wout (1621) moved with his family from Stolwijk to the area around Alphen, the present-day Alphen aan den Rijn. Here the name gradually changed to "Van 't Wout". There are different spellings, such as Van 't Wout, Van 't Woud, Van 't Woudt, Van het Wout and even Van Twout. In this publication, the spelling of the baptismal notation or birth registration was always used. For privacy reasons, the data of living persons is protected. For more information about your family or to pass on additions and corrections, please contact the compiler.


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatieVandaag in het verleden

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 7.500 genealogen gingen u voor!