genealogieonline

Genealogische data Golse Genen » Johannes Jansonius (1675-> 1731)

Persoonlijke gegevens Johannes Jansonius 


Voorouders (en nakomelingen) van Johannes Jansonius

Matthias Jansonius
± 1635-1683

Johannes Jansonius
1675-> 1731

1701

Christina Warners
± 1685-± 1728

Johannes Jansonius
± 1705-> 1740

Gezin van Johannes Jansonius

Hij is getrouwd met Christina Warners.

Ze zijn in de kerk getrouwd op 31 juli 1701 te embden, duitsland, hij was toen 25 jaar oud.


Kind(eren):

 1. Johannes Jansonius  ± 1705-> 1740 


Notities over Johannes Jansonius

beroep: chirurgijn. Was eerder getrouwd met Mincke Huierling uit Leeuwarden. Hij was ook schrijver van een compagnie militairen, en ging op 23 juli 1701 te Leeuwarden in ondertrouw met Christina Warners uit Embden.

De schoonzoon van Johannes Jansonius is Roelof Storm, een redelijk bekende inwoner van Leeuwarden, en een belangrijke bron van Friese informatie over de periode aan het einde van de 18e eeuw.

Dagboeken van Roelof Storm (1774-1814)
Dagverhaal van de voornaamste gebeurtenissen, in bovengenoemde jaren te Leeuwarden voorgevallen, aangetekend door Roelof Storm...’ Aldus de beschrijving in de ‘inventaris’ van het oud-archief van Wopke Eekhoff. Eekhoff merkt tevens op: ’Afschrift van de eigenhandige aantekeningen die schijnbaar meest geringe voorvallen betreffen, doch in die dagen van den hoogsten voorspoed en de meeste kalmte, de latere onlusten voorbereidden’.

Storm behoorde tot de weinige nieuwkomers binnen het Leeuwarder patriciaat en bekleedde openbare functies tot hij in 1795 door het nieuwe gezag terzijde werd geschoven. In 1767 werd hij klerk op het provinciale kantoor der floreenrente, in 1768 hopman der schutterij, in 1782 lid van de vroedschap, terwijl hij van 1783-86 schepen en van 1789-1792 en 1794-95 burgemeester was.

Telgen uit het geslacht Storm worden al in de 17e eeuw vermeld als burger van Leeuwarden, eerst o.m. als mesmaker en passementswerker, later met beroepen als brouwer en convooimeester. Als zoon van Roelof Klaases Storm (rond 1750 kamerbewaarder der Provinciale Staten) en Margaretha Cristina Jansonius wordt Roelof geboren op 6 januari 1733. Hij huwt 17 december 1758 met Janke Exalto (dochter van Frans Exalto, koster van de Westerkerk) en overlijdt 20 oktober 1819 kinderloos. Van Roelof Storm is een ook boedelbeschrijving bewaard gebleven. Zie voor meer gegevens ook de afschriften van familieaantekeningen e.d. in ‘genealogisch dossier Storm’ en familiearchief Storm (in het Historisch Centrum Leeuwarden).

De stijl van Storm is over het algemeen vrij zakelijk en beknopt. De onderwerpen die hij beschrijft betreffen meestal gebeurtenissen in Leeuwarden en dan met name gebeurtenissen die zich afspelen in familie- en kennissenkring. Sterfgevallen worden iets persoonlijker behandeld. Ook het weer krijgt ruime aandacht. Een brede (en diepe) belangstelling voor zijn omgeving had Storm kennelijk niet echt. Regelmatig schrijft hij in zijn dagboek ‘niets voorgevallen’ o.i.d., terwijl er natuurlijk wel van alles gebeurde.

Van het dagboek van Storm zijn slechts enkele fragmenten overgebleven. Deze maken deel uit van de handschriftencollectie van het Friesch Genootschap (tegenwoordig in het Ryksargyf). Afschriften ervan worden eveneens bewaard in het familiearchief Storm en de ’afschriftencollectie Eekhoff’. Voor deze ‘bronnenuitgave’ is gebruik gemaakt van het door Eekhoff (in 1854) vervaardigde afschrift, dat door W. Dolk in 1961 werd gecollationeerd aan de hand van het origineel. De dagboekfragmenten hebben betrekking op de jaren 1774-1779, 1795-1796 en 1813-1814.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Johannes Jansonius?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk Johannes Jansonius

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Jansonius


Historische context


 • Stadhouder Prins Willem III (Huis van Oranje) was van 1672 tot 1702 vorst van Nederland (ook wel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd)
 • In het jaar 1675: Bron: Wikipedia
  • 4 mei » Koning Charles II geeft opdracht voor de bouw van het Koninklijk Observatorium van Greenwich.
  • 10 augustus » Eerstesteenlegging van het Koninklijk Observatorium van Greenwich door koning Charles II.
  • 29 september » Frederik van Nassau-Weilburg wordt opgevolgd door zijn zoon Johan Ernst.
  • 29 oktober » Leibniz gebruikt voor het eerst het -teken voor integralen.
  • 2 november » De naam van de Colombiaanse stad Medellín wordt veranderd van Poblado de San Lorenzo in Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín.
  • 11 november » De wiskundige Gottfried Wilhelm Leibniz demonstreert voor de eerste keer de integraalrekening.Bron: Wikipedia
    

De publicatie Genealogische data Golse Genen is samengesteld door J. Eijsermans (neem contact op).