genealogieonline

Genealogische data Golse Genen » Rogerius Vankeersbilck (1698-1781)

Persoonlijke gegevens Rogerius Vankeersbilck 


Voorouders (en nakomelingen) van Rogerius Vankeersbilck

Rogerius Vankeersbilck
1698-1781

1737

Gezin van Rogerius Vankeersbilck

Hij is getrouwd met Isabella Clara Brule.

Zij zijn getrouwd op 11 mei 1737 te Ardooie, hij was toen 38 jaar oud.


Kind(eren):

 1. Regina Vankeirsbilck  1747-1805 


Notities over Rogerius Vankeersbilck

SOUR
Kasselrij Ieper.
Reeks 5
Nr. 146
Akten en contracten te Hooglede-ambacht (1667-1791), Heerlijkheid Volmerbeke

" part copié pro joannes basijne
acte opdraght
in prosse van joannes basijn van
daeten 12 april 1774
Enrégistré

Comparerende voor pieter jacobus de meij greffier ende anthonius jgnatius du Bois bediendenman van Leene vanden Leenhove ende heerlickhede van Volmerbeke
extenderende inde prochiën van hooghlede ende oostnieuwkerke Casselrije van Jpre in persoone Rogier Van Keirsbilck weduwnaer met kijnderen woonachtigh ter prochie van Ardoije, te kennen gevende dat hij door sijnen hoogen ouderdom in sich niet meer en bevindt van sijnen cost ende andere noodtsaeckelijkheden te connen winnen ende onvoorsien te wesen van souffissante middelen om hem te connen onderhouden als maer besittende de somme van acht en veertigh ponden ses schellingen grooten die hij te goet vijndt aen pieter joannes basijn getroudt met regina van keirsbilck s'comparants dochter over aenveirde prijsiën van meubelen, huijscasteijlen beestiaelen ende landsrechten waer om hij verclaert soo hij doet bij desen de geseijde somme van achtenveertigh ponden ses schellingen grooten aenden voornomden joannes bassijn quijdt te geven ende op te draeghen met last nochtans van aen hem eens te betaelen de somme van ses ponden grooten Vlaems courant, alsmede aen hem jaerlickx te betaelen de somme van ses ponden parisis, cours ende inganck nemende hedent twaelfsten april van vier en seventigh, ende ten voorderen hem comparant te onderhouden van hedent voortwaerts tot sijn overlijden soo sick als ghesont van haef ende dranck cleederen ende lijndeten als alle andere noodtsackelijckheden, ende naer sijn overlijden hem heerlick te doen begraeven naer staete ende conditie.
Sullende alsdan door den voornomden pieter joannes basijn geprofijteert worden de constante penningen die sullen bevonden worden aen hem comparant te competeren ende sijnne cleederen ende lijndenden 't sijne halse ende lijve dienende ofte gedient hebbende emmers generaelijck ende speciaelijck alle 't gonne hij te sijnen overlijden sal hebben ende besitten, sonder eenege reserve sal blijven in profijte ende vallen eijghdomme aenden meergenoemden pieter joannes basijn ende sijne huijsvrouwe, ofte bij middel van hun overlijden aen hunne aparente erfgenaemen, sonder gehouden te connen wesen van te maecken eenegen staete ofte inventaris, alle het welcke alsoo door den selven pieter joannes basijn ende regina van keirsbilck hiermede comparerende danckelijck is gheaccepteert, belovende aen alle het gonne voorschreven te sullen volcommen, ende den eersten comparant soo als voorseijt te sullen onderhouden van haefe, ende dranck, cleederen ende lijndaeden, sieck ende gesont, als andere noodtsaeckelijckheden sijn leven lanck gedeurende ende naer sijn overlijden eerlijck te sullen doen begraeven naer staete ende conditie soo ende opden voet als de conditiën als voorschreven is, aldus gedaen ende ghepasseert onder het reciprocq verbant obligatie ende met reminctuatie als naer rechte desen twaelfsten april van C. vier en seventigh toorcondighen.
+ +
t marcq van t marcq van Rogier
Pieter Joannes basijn van Keirsbilck

+
t marcq van Regina Van Keirsbilck
huysvrouwe van pieter joannes basijn

get. Demeij
Dubois"

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Rogerius Vankeersbilck?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

 1. Kasselrij Ieper, reeks V, document nr. 146

Tijdbalk Rogerius Vankeersbilck

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Vankeersbilck


Historische gebeurtenissen
 • De temperatuur op 30 januari 1781 lag rond de 4,0 °C. De wind kwam overheersend uit het zuid-westen. Typering van het weer: zeer betrokken. Bron: KNMI
 • Erfstadhouder Prins Willem V (Willem Batavus) (Huis van Oranje-Nassau) was van 1751 tot 1795 vorst van Nederland (ook wel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd)
 • In het jaar 1781: Bron: Wikipedia
  • 6 januari » Op de Royal Square in Saint Helier op het Kanaaleiland Jersey verslaan de Engelsen de Fransen in de Slag om Jersey. Zowel de Britse aanvoerder majoor Peirson als de Franse aanvoerder baron De Rullecourt komen om het leven.
  • 13 maart » Astronoom William Herschel ontdekt de planeet Uranus.
  • 5 augustus » De Slag bij de Doggersbank, een zeeslag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk tijdens de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog. De slag eindigt feitelijk onbeslist.
  • 4 september » Los Angeles wordt gesticht.


Bron: Wikipedia


Bron: Wikipedia
    

De publicatie Genealogische data Golse Genen is samengesteld door J. Eijsermans (neem contact op).
Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
J. Eijsermans, "Genealogische data Golse Genen", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/genealogische-data-golse-genen/I427425.php : benaderd 17 oktober 2021), "Rogerius Vankeersbilck (1698-1781)".