genealogieonline

Genealogie fam. van den Berg(h) [voor 1650 Cleijnensorch] e.a.

Foto van Gerrit van den Berg

De publicatie Genealogie fam. van den Berg(h) [voor 1650 Cleijnensorch] e.a. is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 16.019 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 1.338 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


Woord vooraf:
In deze database zijn vaak families van verschillende kanten uitgezocht en benaderd. Mocht u in het zoekalfabet bijv. meerdere, dezelfde namen vinden, bezoek ze allemaal even als u in die naam geïnteresseerd bent. Dit systeem van opzoeken en vermelden (ook al zijn ze dubbel vermeld) heeft mij onnoemelijk veel opgeleverd. (Kijk o.a. naar familie's vdBerg(h)/Booij/Boon/de Wilde/Verhoef/Barneveld en Chaigneau)

Deze genealogie-database is opgezet door Gerrit van den Berg uit Nieuwegein Z (Vreeswijk) 
Het betreft hier een genealogies bestand met als oorsprong de Krimpener (ZH) en de Lopikkerwaard (Utr)
De naam 'van den Bergh' is afkomstig en afgeleid van de omgeving rond het huidige Bergambacht dat op twee donken of bergen (verhogingen in het landschap) werd gebouwd. De naam van één van de voorvaderen was 'Adriaen [Ariën] Leendertzn. Cleynensorch.' Ariën was Leenman via een erfleen door zijn vrouw op een Van Arkelleen; ' 't-Slot en een Hofsdede aan de Voorstraat', tevens was hij Schepen van 's-Heer Aerts Bergh. Ook zijn Vader Leendert Cleijnensorch en zijn Grootvader Cornelis... waren dat. De vrouw van Adriaen [Ariën] Leendertzn., *Geertghen Pietersdr. Broeder [Groenevelt], is een kleindochter van 'Gerrit Cornelis. Harmenszn. Groeneveld' [de Groenevelde] die gehuwd was met Aafghen Jan Ghijsbertzn. van Arkel.  

[*de naam Geertghen is een aanname gedaan in 2009 door Dhr Jaap de Jager]

Na het beëindigen van Adriaen Cleijnensorch zijn functie als Schepen van 's-Heeraertsbergh, liet hij in 1640 te Lopikerkapel aan de Lopikkerweg Oost, even oostelijk voorbij De Uitweg, een nieuwe Hofstede bouwen. Ariën was in die dagen kennelijk een vermogend man. In 1641 was de nieuwe Hofstede aan de Lopikkerweg Oost gereed. Adriaen zijn zoon Leendert huwde pas later in 1649 zijn Neeltghen Stoffeldr. (Stoffels, van landgoed Slappendel).  Neeltghen trad dan op jonge leeftijd voor de derde keer in het huwelijk. Leendert huwde in bij zijn Neeltghen in huis 59, zijnde de boerderij achter Herberg den Engel te Lopik naast de Kerk. Neeltghen was mede door nalatenschappen een redelijk vermogende vrouw, ze bezat onroerend goed en nogal wat land.

Na de verhuizing van Leendert in 1649 kwam rond 1650 ook Vader Ariën Cleijnensorch in Lopikerkapel wonen. Wie de nieuwe Hofstede te Lopikerkapel vanaf 1641 tot aan 1650 beheerde is niet bekent. Hij liet zich na zijn verhuizing vanaf dan, ook; 'van den Bergh' noemen, omdat Adriaen van 's-Heer Aerts BERGH (van den Bergh) kwam. Een verhoging in het landschap werd een Donk genoemd en was in de volksmond al snel een Berg. De Donk of 'Berg van Heer Aart' (de leenheer) werd dan ook 's-Heer-Aarts-Bergh genoemd door de omwonende boerenfamilies en dat werd vervolgens de naam van het langzaam ontstane Ambacht (Verzamelde ambachten rondom het Slot?). Ook alle 4 de kinderen van Ariën zijn broer 'Cornelis Leendertzn.', lieten zich al eerder           'van de(-n) Bergh' noemen.
De naam van den Berg(h) in deze genealogie is hier vanaf 1650 in gebruik, direkt na de verhuizing van de familie naar Lopik, en in 'deze' beschrijving feitelijk doorgezet tot op heden.
Helaas is de destijds vaak gebruikte (h) achter de naam Berg door herhaald optekenen in Gemeente en Kerkregisters verdwenen. Voor een goed begrip is het handig om te weten dat de de maagschapsnaam Cleynensorch veranderde in de adrijkskundige naam van den Berg(h). Deze naam was ook al ca 1300 in gebruik door ene 'Herbaren van der Leede' (erfnaam van Arkel), zich noemend 'Herbaren van den Bergh' omdat hij eerst een kleine Kapel en later ook het Kasteel of 't-Slot (niet meer dan een buitenhuis) liet bouwen op één van de twee verhogingen in het landschap. Het vermag te stellen dat deze naam rond 1660 nog steeds een voorname klank genoot in de Crimpenerwaard. Alle reeds eerder dan 1650 gebruikte namen 'van de(n) Berg(h)' vanuit de Crimpenerwaard staan niet in relatie tot dit onderhavige onderzoek 'Cleijnensorch alias van den Berg(h)'. Om dezelfde redenen hebben weer nieuw ingezetenen vande  's-Heeraartsberg, die van elders kwamen, ook de adrijkskundige naam van hun vorige woonplaats aangenomen.Genealogiën Van den Berg(h) uit Bergambacht-Jaarsveld-Lopik e.o., Booij uit Gouderak en Benschop.

Het geslacht *Cleijnensorch (alias van den Berg[h]) van Grootvaders kant strekt zich uit over de - periode 1560 tot heden - voornamelijk gevestigd in de Krimpenerwaard (Bergambacht) en Lopikkerwaard (Lopik-Jaarsveld). 
Het geslacht Booij, van Grootmoeders kant, is eveneens afkomstig vanaf ca 1600 uit de omgeving (Gouderak / Ouderkerk a/d IJssel / Benschop), .

Vanaf moederskant is mede de genealogie opgezet over de 'Fam. Boon' uit Langerak / Noordeloos / Nieuwland, evenzo de 'Fam. De Wilde' uit Moordrecht.

Voor het leveren van bijdragen, dank aan:

Als eerste: Barend Willem van den Berg, voor het gebruik van zijn belangrijke basisgegevens. 

Bertha Boot-van den Berg, voor de Genealogie 'Cornelis van den Berg'.
Mijntje van Vuuren-van den Berg, voor de interviews.
Nel van den Berg-Kranendonk, voor haar aanvullingen.
Ada Looren de Jong-Rietveld, voor haar aanvullingen en samenwerking.
Rina Rietveld, zus van Ada, voor de haar verzamelde gegevens.  
Peter Spruijt, voor zijn aanvullingen en zijn gegevens over van den Berg uit Streefkerk.
Ad van Dam(Nieuw Zeeland) voor zijn aanvullingen.
Genealogie Wistra, (Be) voor het mogen gebruiken van zijn optekeningen.
Genealogie Linneman, voor o.a. het gebruik van de Groeneveld gegevens.
Theo Wiggers, voor aanvullingen.
Maarten van Bruinessen, voor de gegevens over fam. Bek.
J. de Jager, voor zijn reacties over Cleijnensorch.
H.M.Kuypers, (Publicist/Auteur) voor het raadplegen van zijn publicaties en informatie over Cleijnensorch en Groeneveld.
G.Casteleijn, voor het gebruik van gegevens 1997.
Ben de Keijzer, (Publicist/Auteur) voor het gebruik en raadplegen van zijn publicaties.
René Luikenaar, uit Toronto, voor de toestemming om zijn gegevens over de fam. Booij te mogen gebruiken.
Jaap Booij, voor zijn bijdrage.
J Middelhoek Sr., voor de gegevens Booij /Middelhoek e.a. uit de 5 delen 'De geschiedenis van de fam. Middelhoek'.
Andreas Driessen, voor het vergelijken van de familiegegevens.

Verdere gegevens gebruikt van:

Utrechts Archief
Gemeentelijk Archief Lopik
Gemeentelijk Archief Bergambacht
Genlias en GeneaNet
www.zerken.nl
Digitale stamboom Rotterdam
Genealogische Vereniging 'Ons Voorgeslacht'
Ons Voorgeslacht jaargang 53 (1998) (ZH Ver.voor Genealogie)                                                                                                                                           Mede Arie de Groot m.b.t. het gebruiken van de gegevens van de fam. Raen./de Groot                                                                                                Genealogische vereniging Prometheus, Delft en HOGENDA
www.WieWasWie.nl

Mocht u belangstelling hebben voor meer informatie over een persoon of gezinskaart, stuurt u dan even een e-mail via de Beheerder van Genealogieonline.
Binnen mijn eigen databestand zijn in de Notitie en Onderzoeksvelden veel door speurwerk verkregen historische bronnen en andere gegevens over personen en de locaties beschikbaar.

De afgelopen twee jaar is door mij ook veel onderzoek gedaan naar de naam 'Cleijnensorch' (Kleinzorg etc) binnen Nederland.
Voorlopige conclusie is dat deze naam wellicht in de 15e eeuw via Westzaan vanuit het Graafschap Lippe o.a. ook naar Gouda en Zuid Holland, in de Crimpenerwaard verzeild is geraakt.  PS: Dit is echter een aanname.

PS: Bij de huwelijkse data per gezinskoppel wordt als volgt weergegeven: < 10/15/20/25 Lopik = otr/1e afkondiging/2e afkondiging/Huwelijkse datum / Lopik >
Als er een andere maand van otr., aankondigingen en huwelijk is, dan als volgt: < 12/14 apr/ 4/25 mei Lopik >


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatieVandaag in het verleden

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 7.500 genealogen gingen u voor!