genealogieonline

Genealogie fam. van den Berg(h) [voor 1650 Cleijnensorgh] e.a.

Foto van Gerrit van den Berg

De publicatie Genealogie fam. van den Berg(h) [voor 1650 Cleijnensorgh] e.a. is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 15.129 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 1.263 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


Woord vooraf:
In deze database zijn vaak families van verschillende kanten uitgezocht en benaderd. Mocht u in het zoekalfabet bijv. meerdere, dezelfde namen vinden, bezoek ze allemaal even als u in die naam geïnteresseerd bent. Dit systeem van opzoeken en vermelden (ook al zijn ze dubbel vermeld) heeft mij onnoemelijk veel opgeleverd. (Kijk o.a. naar familie's vdBerg(h)/Booij/Boon/de Wilde/Verhoef/Barneveld en Chaigneau)

Deze genealogie-database is opgezet door Gerrit van den Berg uit Nieuwegein (Vreeswijk) 
Het betreft hier een genealogies bestand met als oorsprong de Krimpener (ZH) en de Lopikkerwaard (Utr)
De naam "van den Bergh" is afkomstig en afgeleid van de omgeving rond het huidige Bergambacht dat op twee donken of bergen (verhogingen in het landschap) werd gebouwd. De naam van één van de voorvaderen was "Adriaen [Ariën] Leendertzn. Cleijnensorgh", hij was Leenman via een erfleen door zijn vrouw op een Van Arkelleen; " 't-Slot en een Hofsdede aan de Voorstraat", tevens was hij Schepen van 's-Heer Aerts Bergh. Ook zijn Vader Leendert en zijn Grootvader Cornelis Cleijnensorgh waren dat. De vrouw van Adriaen [Ariën] Leendertzn., *Geertghen Pietersdr. Broeder [Groenevelt], is een kleindochter van "Gerrit Cornelis. Harmenszn. Groeneveld" [de Groenevelde] die gehuwd was met Aafghen Jan Ghijsbertzn. van Arkel.  [*de naam Geertghen is een aanname 2009 door Dhr Jaap de Jager]
Na het beëindigen van Adriaen Cleijnensorgh zijn functie als Schepen van 's-Heeraertsbergh, liet hij ca 1640 te Lopik-Capel aan de Lopikkerweg Oost, even oostelijk voorbij De Uitweg, een nieuwe Hofstede bouwen. Ariën was in die dagen kennelijk een vermogend man. In 1641 was de nieuwe Hofstede aan de Lopikkerweg Oost gereed. Adriaen zijn zoon Leendert huwde pas later in 1649 zijn Neeltghen Stoffeldr. (Stoffels alias Slappendel).  Neeltghen trad dan op jonge leeftijd voor de derde keer in het huwelijk. Leendert huwde in bij zijn Neeltghen in huis 59, zijnde de boerderij achter Herberg de Engel te Lopik naast de Kerk. Neeltghen was door erving een redelijk vermogende vrouw, ze bezat onroerend goed en nogal wat land.

Na de verhuizing van Leendert in 1649 kwam rond 1650 ook Vader Ariën Cleijnensorgh in Lopik-Capel wonen. Wie de nieuwe Hofstede te Lopik-Capel vanaf 1641 tot aan 1650 beheerde is niet bekent. Hij liet zich na verhuizing, ook; "van den Bergh" noemen, omdat Adriaen van 's-Heer Aerts BERGH (van den Bergh) kwam. Een verhoging in het landschap werd een Donk genoemd en was in de volksmond al snel een Berg. De Donk of Berg van Heer Aart (de leenheer) werd dan ook 's-Heer-Aarts-Bergh genoemd door de omwonende boerenfamilies en dat werd vervolgens de naam van het ontstane Ambacht (Verzamelde ambachten rondom het Slot?). Ook alle 4 de kinderen van Ariën zijn broer "Cornelis Leendertzn.", lieten zich al eerder "van de(-n) Bergh" noemen.
De naam van den Berg(h) is vanaf 1650, na de verhuizing van de familie naar Lopik in 'deze' Genealogiesche beschrijving uiteindelijk doorgezet tot op heden.
De destijds gebruikelijke (h) achter de naam is in het verleden door herhaald optekenen in de Gemeente en Kerkregisters helaas verdwenen. Voor een goed begrip is het handig om te weten dat de de maagschapsnaam Cleynensorch veranderde in de adrijkskundige naam van den Berg(h). Deze naam was ook al in 1300 in gebruik door ene "Herbaren van der Leede" (erfnaam van Arkel), zich noemend "Herbaren van den Bergh" omdat hij eerst een Kapel en later ook het Kasteel of 't-Slot (niet meer dan een buitenhuis) liet bouwen op de twee verhogingen in het landschap. Het vermag te stellen dat deze naam rond 1660 een voorname klank genoot in de streek. Alle eerder dan 1650 gebruikte namen "van den Berg(h)" vanuit de Krimpenerwaard staan niet in relatie tot dit onderhavige Genealogie-onderzoek "Cleijnensorgh alias van den Berg(h)".Genealogiën Van den Berg(h) en Booij ** uit Bergambacht-Jaarsveld-Lopik e.o., Booij uit Gouderak**

Het geslacht *Cleijnensorgh (alias van den Berg[h]) van Grootvaders kant strekt zich uit over de - periode 1560 tot heden - voornamelijk gevestigd in de Krimpenerwaard (Bergambacht) en Lopikkerwaard (Lopik-Jaarsveld). (* Cleynensorgh)
Het geslacht Booij, van Grootmoeders kant,  is eveneens afkomstig van deze omgeving (Gouderak/Ouderkerk a/d IJssel / Benschop), vanaf ca 1600.

Verder is vanaf moederskant ook de genealogie opgezet over de "Fam. Boon" uit Langerak/Noordeloos/Nieuwland en de "Fam. De Wilde" uit Moordrecht.

Voor het leveren van bijdragen, dank aan:

Neef Andreas Driessen op ten Bulten, uit Melbourne; voor het op lijn brengen en controleren van de gegevens.
Neef Barend Willem van den Berg, voor het gebruik van de belangrijke basisgegevens (Via hem de start voor deze database)
Nicht Bertha Boot-van den Berg, voor de Genealogie "Cornelis van den Berg"
Nicht Mijntje van Vuuren-van den Berg (overl.), voor de interviews met haar.
Mevr. Nel van den Berg-Kranendonk, voor haar aanvullingen.
Mevr. Ada Looren de Jong-Rietveld,  en haar zus,
Mevr. Rina Rietveld, (overl. 21 aug 2012) , voor alle belangrijke aanvullingen en enthousiasme.
Dhr Peter Spruijt, voor zijn aanvullingen en zijn genealogie van den Berg uit Streefkerk.
Dhr Ad van Dam,(Nieuw Zeeland) voor aanvullingen.
Genealogie Wistra, (Be) voor het mogen gebruiken van gegevens.
Genealogie Linneman, voor het gebruik van Groeneveld gegevens.
Dhr. Cor Raatsie, (overl.), voor het gebruik van aanvullingen.
Dhr. Theo Wiggers, voor aanvullingen.
Dhr. Maarten van Bruinessen, voor gegevens over de fam. Bek.
Dhr. J. de Jager, voor reacties over Cleijnesorch
Dhr. H.M.Kuypers, (Publicist/Auteur) voor het gebruiken en raadplegen van zijn publicaties en belangrijke aanvullingen over Cleijnensorgh [ook wel als Cleijnsorch en Cleijnesorch vemeld].
Dhr. G.Casteleijn, voor het gebruik van genealogie gegevens 1997*
Dhr. Ben de Keijzer, (Publicist/Auteur) voor het gebruik en raadplegen van publicaties.
Dhr. René Luikenaar, uit Toronto, voor het mogen gebruiken van gegevens over de fam. Booij.
Dhr. Jaap Booij, voor de van belang zijnde gegevens.
Dhr. J Middelhoek Sr., voor de gegevens Booij /Middelhoek e.a. uit de 5 delen "De geschiedenis van de fam. Middelhoek".

Verdere gegevens gebruikt van:

Utrechts Archief
Gemeentelijk Archief Lopik
Gemeentelijk Archief Bergambacht
Genlias en GeneaNet
www.zerken.nl
Digitale stamboom Rotterdam
Genealogische Vereniging, Ons Voorgeslacht
Ons Voorgeslacht jaargang 53 (1998) (ZH Ver.voor Genealogie)
Genealogische vereniging Prometheus, Delft en HOGENDA
www.WieWasWie.nl

Mocht u belangstelling hebben voor meer informatie bij een gezins of persoonskaart, stuurt u dan even een e-mail via de beheerder van Genealogieonline.
Binnen mijn databestand zijn in de NOTITIE en onderzoeksvelden veel door speurwerk verkregen historische bronnen en andere gegevens over personen en de locaties beschikbaar.

De afgelopen twee jaar ook veel onderzoek gedaan naar de naam "Cleijnensorgh" (Kleinzorg etc) binnen Nederland.
Voorlopige conclusie is dat deze naam in de 15e eeuw via Westzaan vanuit het Graafschap Lippe o.a. ook naar Gouda en het ZuidHollansche, de (K)Crimpenerwaard verzeild is geraakt.

Bij de huwelijkse data per gezinskoppel word als volgt weergegeven: < 10/15/20/25 Lopik = otr/1e afkondiging/2e afkondiging/Huwelijkse datum / Lopik >
Als er een andere maand van otr., aankondigingen en huwelijk is, dan als volgt: < 12/14 apr/ 4/25 mei Lopik >


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatieVandaag in het verleden

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 7.500 genealogen gingen u voor!