genealogieonline

Steffen(s) Nederland, Genealogie Steffens » Meijndert Steffens (1681-1752)

Persoonlijke gegevens Meijndert Steffens 


Voorouders (en nakomelingen) van Meijndert Steffens

Dries Rutten
± 1630-????
Jeucxken Euweden
± 1640-????
Pieter Steffens
± 1660-????
Jannetje Rutte
1667-< 1698

Meijndert Steffens
1681-1752

1705
Johanna Steffens
1706-> 1779
Pieter Steffens
1708-< 1738
Catharina Steffens
± 1710-????
Jan Steffens
1710-????
Jan Steffens
1712-????
Jan Steffens
1721-????

Gezin van Meijndert Steffens

Hij is getrouwd met Geertruyt van Vliet.

op 9 november 1705 te Maarssen (Utr.), hij was toen 23 jaar oud.

inschrijvingsdatum: 30-10-1705
naam bruidegom: Steffens, Mijndert
naam bruid: [van] Vliet, Geertruij
bronverwijzing: DTB 539, p.120
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand) ; Ondertrouwregister: NL-SAA-26144275
"Mijndert Steffens van Nimwegen, timmerman, oud 24 jaren in de nijsteegsedwarstraat, ouders doot, geass. met zijn stiefmoeder Sara Jans van der Meulen en Geertruyt van Vliet van Maarsen, oud 20 jaren, op de Leijdsestraat, geass. door haar
vader Mathijs van Vliet (doorgehaald) vaders consent."

Zij woonden later: Op De Rhijn Aan De Blommart te Leiden.

"1705 de 9e nov. zijn in de egt verenigt onze eerwaarde vader en moer, Meijndert Steffens en Geertruy van Vliet en zijn daarin bevestigd te Maarssen. Vader out, 23 j. 11 maand, 4 dg. moeder 18 j. 4 maand en 29 dag.
1681 den 5 dec. is geb. mijn vader Meijndert Steffens, hebbende tot vader Johan Steffens..
1752 de 21 jan. 's morgens 8.30 overleden Meijndert Steffens, 26 Pieterskerkhof 70 jaren.
1687 den 11 juni, is geb. Maarssen mijn moeder Geertruijt van Vliet.
1761 den 25 oct. zondagsmorgens is overleden Geertruijt Steffens en begr. 30 dito in Pieterskerk.

Bron: Geslachtsregister van mijn vrouw Johanna Steffens ;

Plaats: Leiden ; Datum:1729
Eerste persoon: Meyndert Steffens
Beroep: impostmeester
Tweede persoon: Geertruyd Vliet
Straat: Gansoord(e)
Bon: Burgstreng
Bron: bonboeken ; Archiefnr: 501A ; Inventarisnummer: 6620 ; Folio: 33v ; 1729

Plaats: Leiden ; Datum:1729
Eerste persoon: Meyndert Steffens
Beroep: impostmeester
Tweede persoon: Geertruyd Vliet
Straat: Oude Rijn
Bon: Burgstreng
Bron: bonboeken ; Archiefnr: 501A ; Inventarisnummer: 6620 ; Folio: 39v ; 1729

Plaats: Leiden ; Datum: 1729
Eerste persoon: Meyndert Steffens
Beroep: impostmeester
Tweede persoon: Geertruyd Vliet
Straat: Oude Rijn
Bon: Burgstreng
Bron: bonboeken ; Archiefnr: 501A ; Inventarisnummer: 6620 ; Folio: 40 ; 1729

Plaats: Leiden ; Datum:1729
Eerste persoon: Meyndert Steffens
Beroep: impostmeester
Tweede persoon: Geertruyd Vliet
Straat: Boommarkt en Bloemmarkt
Bon: Gasthuisvierendeel
Bron: bonboeken ; Archiefnr: 501A ; Inventarisnummer: 6612 ; Folio: 311v ;1729

Plaats: Leiden ; Datum: 1736
Eerste persoon: Meyndert Steffens
Straat: Oude Vest
Bon: Oost-Marendorp-Landzijde
Bron: bonboeken ; Archiefnr: 501A ; Inventarisnummer: 6625 ; Folio: 35v ; 1736-1751

Plaats: Leiden ; Datum: 1736
Eerste persoon: Meyndert Steffens
Straat: Gortestraat
Bon: Oost-Nieuwland
Bron: bonboeken ; Archiefnr: 501A ; Inventarisnummer: 6617 ; Folio: 77v ; 1736-1751

Plaats: Leiden ; Datum: 1736
Eerste persoon: Meyndert Steffens
Straat: Gortestraat
Bon: Oost-Nieuwland
Bron: bonboeken ; Archiefnr: 501A ; Inventarisnummer: 6617 ; Folio: 77 ; 1736-1751

Plaats: Leiden ; Datum: 1755
Eerste persoon: Geertruyd van Vliet
Vierde persoon: Meyndert Steffens
Straat: Gortestraat
Bon: Oost-Nieuwland
Bron: bonboeken ; Archiefnr: 501A ; Inventarisnummer: 6617 ; Folio: 77v ; 1755

Plaats: Leiden ; Datum: 1755
Eerste persoon: Geertruyd van Vliet
Vierde persoon: Meyndert Steffens
Straat: Gortestraat
Bon: Oost-Nieuwland
Bron: bonboeken ; Archiefnr: 501A ; Inventarisnummer: 6617 ; Folio: 77v ; 1755

Plaats: Leiden ; Datum: 1755
Eerste persoon: Geertruyd van Vliet
Vierde persoon: Meyndert Steffens
Straat: Boommarkt en Bloemmarkt
Bon: Gasthuisvierendeel
Bron: bonboeken ; Archiefnr: 501A ; Inventarisnummer: 6612 ; Folio: 311a ; 1755

Plaats: Leiden ; Datum: 1755
Eerste persoon: Geertruyd van Vliet
Vierde persoon: Meyndert Steffens
Straat: Oude Rijn
Bon: Burgstreng
Bron: bonboeken ; Archiefnr: 501A ; Inventarisnummer: 6620 ; Folio: 39v ; 1755

Plaats: Leiden ; Datum: 1755
Eerste persoon: Geertruyd van Vliet
Vierde persoon: Meyndert Steffens
Straat: Oude Rijn
Bon: Burgstreng
Bron: bonboeken ; Archiefnr: 501A ; Inventarisnummer: 6620 ; Folio: 40 ; 1755
Op 10 februari 1758 is alhier overgeleverd een Extract Multi uit de testamentaire despositie van Meijndert Steffens, impostmeester, ende Geertuijt van Vliet, egtelieden, gepasseerd voor de notaris Hendrik Haagkant, getuigen binnen deze stad
de dato 1o Mei 1743, waarbij de eerststervende de langstlevende heeft geinstueert tot Erfgenaam, welk geweest is Geertruijt van Vliet

Kind(eren):

 1. Johanna Steffens  1706-> 1779
 2. Pieter Steffens  1708-< 1738 
 3. Catharina Steffens  ± 1710-????
 4. Jan Steffens  1710-????
 5. Jan Steffens  1712-????
 6. Trijntie Steffens  1714-????
 7. Maria Steffens  1716-1783 
 8. Matthijs Steffens  1718-< 1758 
 9. Leendert Steffens  1721-1766
 10. Jan Steffens  1721-????
 11. Joannes Steffens  1726-????
 12. Isaac Steffens  1730-????


Notities over Meijndert Steffens

Kind: Meinard Stevens
Vader: Peter Stevens
Moeder: Jenneken Rutten
Datum document: 18/12/1681
Getuigen: Helmigh Tomassen, Derck Stevens, Willemken Janssen
Bronbeschrijving: Doopregister Nederduits-Gereformeerde gemeente Nijmegen ; Folio: 632 ; Archiefnummer: 510 ; Archiefnaam: Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS) ; Inventarisnummer: 1166
Meindert was Pachter in Leiden. Pachter is iemand die de gemeentelijke belastingen (o.a. op voedsel) inde. Deze positie bracht veel geld in het laatje en zorgde ook voor de nodige afgunst bij andere burgers in de stad. Zo brak er in juni 1748 een oproer uit, waar 17 pachterswoningen in Leiden geplunderd en grondig vernield werd. De rijkste pachter in Leiden kreeg daarvoor zelfs een schadevergoeding van bijna 25.000 Carolus guldens; en zijn woning stond ook bekend als "Paleis
van Venetië".
Zo werd ook de pachterswoning van Meindert Steffens geplunderd.
"Daarna is het huis van Meindert Steffens aan de beurt. Het ligt aan de Nieuwe Rijn dicht bij dat van het op de eerste dag geplunderde van Leendert van Kouwenhoven. Volgens sommige bronnen valt hier een dode, doorda
t een houten kist naar beneden gegooid wordt en één van de plunderaars treft."

"Tenslotte nog enkele gegevens over de getroffenen.
In dit jaar 1748 zijn er 17 pachters die de stedelijke of de gewestelijke belastingen pachten. Een deel van hen woont niet in Leiden, waarbij één pachter van wie bekend is dat zijn huis in Delft geplunderd wordt. Van de tien echt Leidse pachters worden de zes grootsten aangevallen. De topmensen van der Cock, Steffens en Ockhuijsen verdwijnen hierna uit de Leidse geschiedenis. Het is misschien niet helemaal toevallig, dat alle drie immigranten zijn. Een zekere vreemdelingenhaat spreekt ook uit het pamflet tegen de kraaier, waarin ook van pachters die van elders kwamen gezegd wordt, dat ze maar beter weer terug moeten gaan. Drie anderen, Van Kouwenhoven, Moriaanshooft en Van Bleiswijck blijven tot hun dood in Leiden, waar de beide laatsten overigens ook geboren zijn. De kleinste pachters slagen er in buiten de golf van geweld te blijven, met uitzondering van Leendert
Stipriaan, over wie dit pachtersoproer losbreekt."
17. Meindert Steffens afkomstig uit Amsterdam, waar een zoon uit zijn huwelijk met Geertruid van Vliet geboren wordt. Vestigt zich vóór 1718 in Leiden, waar vijf kinderen geboren worden. In 1749 staat zijn huis in de Burgstreng no. 67. Steffens pacht vanaf 1747 de helft van de turf en kolen van Leiden en Rijnland (f 60.500), de wijnen en bieren van het hoogkwartier van Rijnland (f 19.470), het bestiaal van Zoete
rmeer ca. (f 11.550) en dat van Leiderdorp ca.
(f 7260). Ook is hij pachter in algemene dienst, onder het kantoor-generaal.

Bron: Het Leidse Pachtersoproer in 1748 ; door J.D. Noorman ; http://docplayer.nl/15931618-Het-leidse-pachtersoproer-van-1748.html ; 20170809

Overleden 's morgens om half negen.
Meyndert werd genoemd als voogd voor de kinderen van Pieter Sceperus van Eybergen, blijkens een tweetal aktes.
Akte inv.nr. U183a4, aktenr. 1, d.d. 15-01-1733
Aktesoort Testament
Notaris M. DE LEEUW, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Pieter Sceperus van Eybergen
Naam echtgenote eerste partij: x Jannetje Verkroost
Woonplaats eerste partij: Maerssen
Samenvatting inhoud akte: inboedel, goederen voor zover mogelyk, lyftocht langstlevende
Verwijzingen: huwelykse voorwaarden d.d. 11-7-1731 voor notaris M. de : Leeuw
Verwijzingen: voogdbenoeming d.d. 30-6-1731 voor notaris M. de Leeuw
Bijzonderheden: kinderen in de legitieme portie
Bijzonderheden: by in leven zyn van voorzoon Pieter Sceperus van Eybergen : erven de kinderen
Bijzonderheden: by kinderloosheid erft langstlevende op last van legitieme portie : moeder eerststervende
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende naast Meyndert Steffens, : impostmeester te Leiden, en Adriaan van der Colff, : predikant te Maarssen, tot voogd
Akte inv.nr. U172a3, aktenr. 79, d.d. 20-04-1736
Aktesoort Uitkoop
Notaris I. MUNNICKS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Pieter Sceperus van Eybergen
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Jannitje Vercroost
Woonplaats eerste partij: Maerssen
Naam tweede partij: Geertruyd van Eybergen, dochter
Naam voogd tweede partij: voogd: Meyndert Steffens
Samenvatting inhoud akte: uit de boedel van haar moeder
Verwijzingen: testament d.d. 15-2-1733 voor notaris M. de Leeuw

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Meijndert Steffens?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk Meijndert Steffens

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Steffens

 • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Steffens.
 • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Steffens.
 • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Steffens (onder)zoekt.

Historische context


 • Stadhouder Prins Willem III (Huis van Oranje) was van 1672 tot 1702 vorst van Nederland (ook wel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd)
 • In het jaar 1681: Bron: Wikipedia
  • 4 maart » William Penn krijgt van koning Karel II van Engeland het recht een kolonie in Amerika te stichten, het huidige Pennsylvania.
  • 14 maart » Georg Philipp Telemann, Duits componist († 1767)
  • 1 september » Paus Innocentius XI creëert zestien nieuwe kardinalen, onder wie de Italiaanse curieprelaat Antonio Pignatelli.

 • Stadhouder Prins Willem III (Huis van Oranje) was van 1672 tot 1702 vorst van Nederland (ook wel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd)
 • In het jaar 1681: Bron: Wikipedia
  • 4 maart » William Penn krijgt van koning Karel II van Engeland het recht een kolonie in Amerika te stichten, het huidige Pennsylvania.
  • 14 maart » Georg Philipp Telemann, Duits componist († 1767)
  • 1 september » Paus Innocentius XI creëert zestien nieuwe kardinalen, onder wie de Italiaanse curieprelaat Antonio Pignatelli.

Bron: Wikipedia


Bron: Wikipedia