genealogieonline

Genealogische verzameling van Hans Schutijser » Dirck Jansse (Theodorus) van Beijnen

Persoonlijke gegevens Dirck Jansse (Theodorus) van Beijnen 

Bron 1

Verwantschap Dirck Jansse (Theodorus) van Beijnen


Gezin van Dirck Jansse (Theodorus) van Beijnen

Bron 1

Hij is getrouwd met Antonetta Goijert van Blaijel op 7 februari 1712 te Oudheusden, Noord-Brabant, Nederland.Bron 1

Dirck Jansse van Beijnen
ondertrouw op vrijdag 22 januari 1712 Oudheusden
Man
woonplaats: Elshout
Dirck Jansse van Beijnen met Antonetta~Goijert van Blaijel
ondertrouw op 22 jan 1712 Oudheusden
huwelijk op 7 feb 1712 Oudheusden
ondertrouw (kerk) op 22 jan 1712
huwelijk (kerk) op 8 feb 1712 Elshout
religie: rk
getuige: Arian (van Blaijel), Mechgel van Blaijel, Mari van Broechoven en Mechtildis van Blaijel
De eerste twee getuigen bij rk verloving; de twee anderen bij rk huwelijk.
Oudheusden,Elshout en Hulten huwelijken 1684-1810 (Streekarchief Land van Heusden en Altena) Collectie DTB (de Kruijff 31 fol 24v)
Op de eerste folio's staat tweemaal hetzelfde en wel het huwelijksformulier; er zit wel een aanzienlijk verschil in tijd tussen, doch de tekst is dezelfde.
Formulier om imant in den huwelijken staet te bevestigen.
Den secretaris spreekt tot de Bruijdegom
Gij bruijdegom bekent hier voor Heeren en geregte, dat gij genomen hebt ende neemt tot u wettige huijsvrouw NN hier tegenwoordig dewelke gij belooft nimmermeer te zullen verlaten maer dat gij haer sult de dagen uwes levens ende haer leven aenhangen en liefhebben ende trouwelijk versorgen ende onderhouden met haer in alle redelijkheijt, vromigheid ende eerbaerheijtleven ende huijshouden ende haer in alle dingh trouw ende gelooff houden gelijk als een eerlijk man betaemt en zijn huijsvrouw schuldig is te doen; belooft gij dit, bruijdegom?
Den bruijdegom antwoort Ja
Gij bruijd bekent gij meede voor d'Heeren officier en geregten dat gij genomhebt ende neemt tot uwen wettelijken man NN, die hier tegenwoordig is die gij belooft nimmermeer te zullen verlaten maar dat gij hem zult de dagen uwes ende sijnes levens aenhagen, gehoorzamen, dienen ende helpen in alle redelijke dingen met hem in alle redelijkheijt, vromigheijt ende eerbaerheijt leven ende huijshouden ende in alle dingen trouwen ende gelooft houden gelijk een getrouwe ende eerbare huijsvrouw betaemt en haren man schuldig is te doen, belooft gij
dit, bruijt?
De bruijd antwoordt Ja
Den secretaris spreekt
Geeft malkanderen de Regterhandt
De heeren officier en geregten wenschen haer geluk.
Volgen de ingeschreven huwelijken
Oudheusden, Elshout en Hulten huw 1665-1824 (rk) (Bisschoppelijk Archief, 's Hertogenbosch) RK Parochie, Oudheusden, Elshout en Hulten (II fol 17r)
Liber matrimonio junctorum in ecclesia de Outhuijsden a die 10 december 1665 coram me dno Henrico .......
De parochie omvat Oudheusden, Elshout en Hulten. Het is derhalve niet altijd even duidelijk waar bruidegom en bruid werkelijk woonden.
Bij het vermelden van de huwelijksgetuigen wordt de eerste getuige soms aange- duid met de voornaam, gevolgd door "et" en voornaam met achternaam. In deze gevallen heb ik bij de betreffende voornaam de later genoemde achternaam tussen haakjes toegevoegd.
Aanvankelijk wordt alleen het huwelijk (contraxerunt matrimonium) vermeld,
later vanaf 1694 ook de ondertrouw (celebrarunt sponsalia) waarna in 1736 overgaat op de vermelding van een voorafgaande ondertrouw (praeviis sponsaliis)en na 1810 wordt ook melding gemaakt van de gedane huwelijksafkondi- gingen (tribus proclamationibus).
Oudheusden, Elshout en Hulten huw 1665-1824 (rk) (Bisschoppelijk Archief, 's Hertogenbosch) RK Parochie, Oudheusden, Elshout en Hulten (II fol 17r)
Liber matrimonio junctorum in ecclesia de Outhuijsden a die 10 december 1665 coram me dno Henrico .......
De parochie omvat Oudheusden, Elshout en Hulten. Het is derhalve niet altijd even duidelijk waar bruidegom en bruid werkelijk woonden.
Bij het vermelden van de huwelijksgetuigen wordt de eerste getuige soms aange- duid met de voornaam, gevolgd door "et" en voornaam met achternaam. In deze gevallen heb ik bij de betreffende voornaam de later genoemde achternaam tussen haakjes toegevoegd.
Aanvankelijk wordt alleen het huwelijk (contraxerunt matrimonium) vermeld,
later vanaf 1694 ook de ondertrouw (celebrarunt sponsalia) waarna in 1736 overgaat op de vermelding van een voorafgaande ondertrouw (praeviis sponsaliis)en na 1810 wordt ook melding gemaakt van de gedane huwelijksafkondi- gingen (tribus proclamationibus).
--------------------------------------------------------------------------------
Ouders:
Jan Dircksse van Beijnen
Partners:
Antonetta Goijert van Blaijel
Kinderen:
Joanna van Bijnen
Joanna van Bijnen
Godefridus van Bijnen
Mari Catharina van Bijnen
Josina van Bijnen
Godefridus van Bijnen
Joanna van Bijnen
Godefridus van Bijnen
Joanna van Bijnen
Adriana van Bijnen
Josina van Bijnen
Joannes van Bijnen
Antonetta van Bijnen
Pitronella van Bijnen
--------------------------------------------------------------------------------
Bron:
Hdn-DTB 1546-1810
Archief:
DTB Heusden inventarisnummer diverse
Retroacta vabn de Burgerlijke Stand

Zij zijn 8 februari 1712 te Oudheusden, Noord-Brabant, Nederland in de kerk getrouwd.Bron 1

Geloof: Rooms Katholiek

Zij zijn op 22 januari 1712 te Oudheusden, Noord-Brabant, Nederland in ondertrouw gegaan.Bron 1

Kind(eren):

 1. Joanna van Bijnen  1712-< 1714
 2. Joanna van Bijnen  1714-< 1720
 3. Godefridus van Bijnen  1714-< 1718
 4. Mari Catharina van Bijnen  1715-????
 5. Josina van Bijnen  1717-< 1725
 6. Godefridus van Bijnen  1718-< 1721
 7. Joanna van Bijnen  1720-< 1722
 8. Godefridus van Bijnen  1721-????
 9. Joanna Dirkse van Bijnen  1722-???? 
 10. Adriana van Bijnen  1724-????
 11. Josina van Bijnen  1725-????
 12. Joannes van Bijnen  1727-????
 13. Antonetta van Bijnen  1730-????
 14. Pitronella van Bijnen  1733-????


Notities bij Dirck Jansse (Theodorus) van Beijnen

Theodorus van Beijnen
gedoopt op woensdag 28 mei 1692 Oudheusden
Man
gedoopt op 28 mei 1692 Oudheusden
religie: rk
getuige: Hermannus Cornelisse Muskens en Maria NN (vrouw van Andreas van Herpt)
Oudheusden, Elshout en Hulten dopen 1658-1700 (rk) (Bisschoppelijk Archief, 's Hertogenbosch) RK Parochie, Oudheusden, Elshout en Hulten (I fol 35r)
--------------------------------------------------------------------------------
Ouders:
Joannes Dirkse van Beijnen
Maria Cornelisse Muskens
--------------------------------------------------------------------------------
Bron:
Hdn-DTB 1546-1810
Archief:
DTB Heusden inventarisnummer diverse
Retroacta vabn de Burgerlijke Stand

Bronnen

 1. Huwelijksakte Dirck Jansse van Beijnen
 2. Dirck Jansse van Beijnen
  ondertrouw op vrijdag 22 januari 1712 Oudheusden
  Man
  woonplaats: Elshout
  Dirck Jansse van Beijnen met Antonetta~Goijert van Blaijel
  ondertrouw op 22 jan 1712 Oudheusden
  huwelijk op 7 feb 1712 Oudheusden
  ondertrouw (kerk) op 22 jan 1712
  huwelijk (kerk) op 8 feb 1712 Elshout
  religie: rk
  getuige: Arian (van Blaijel), Mechgel van Blaijel, Mari van Broechoven en Mechtildis van Blaijel
  De eerste twee getuigen bij rk verloving; de twee anderen bij rk huwelijk.
  Oudheusden,Elshout en Hulten huwelijken 1684-1810 (Streekarchief Land van Heusden en Altena) Collectie DTB (de Kruijff 31 fol 24v)
  Op de eerste folio's staat tweemaal hetzelfde en wel het huwelijksformulier; er zit wel een aanzienlijk verschil in tijd tussen, doch de tekst is dezelfde.
  Formulier om imant in den huwelijken staet te bevestigen.
  Den secretaris spreekt tot de Bruijdegom
  Gij bruijdegom bekent hier voor Heeren en geregte, dat gij genomen hebt ende neemt tot u wettige huijsvrouw NN hier tegenwoordig dewelke gij belooft nimmermeer te zullen verlaten maer dat gij haer sult de dagen uwes levens ende haer leven aenhangen en liefhebben ende trouwelijk versorgen ende onderhouden met haer in alle redelijkheijt, vromigheid ende eerbaerheijtleven ende huijshouden ende haer in alle dingh trouw ende gelooff houden gelijk als een eerlijk man betaemt en zijn huijsvrouw schuldig is te doen; belooft gij dit, bruijdegom?
  Den bruijdegom antwoort Ja
  Gij bruijd bekent gij meede voor d'Heeren officier en geregten dat gij genomhebt ende neemt tot uwen wettelijken man NN, die hier tegenwoordig is die gij belooft nimmermeer te zullen verlaten maar dat gij hem zult de dagen uwes ende sijnes levens aenhagen, gehoorzamen, dienen ende helpen in alle redelijke dingen met hem in alle redelijkheijt, vromigheijt ende eerbaerheijt leven ende huijshouden ende in alle dingen trouwen ende gelooft houden gelijk een getrouwe ende eerbare huijsvrouw betaemt en haren man schuldig is te doen, belooft gij
  dit, bruijt?
  De bruijd antwoordt Ja
  Den secretaris spreekt
  Geeft malkanderen de Regterhandt
  De heeren officier en geregten wenschen haer geluk.
  Volgen de ingeschreven huwelijken
  Oudheusden, Elshout en Hulten huw 1665-1824 (rk) (Bisschoppelijk Archief, 's Hertogenbosch) RK Parochie, Oudheusden, Elshout en Hulten (II fol 17r)
  Liber matrimonio junctorum in ecclesia de Outhuijsden a die 10 december 1665 coram me dno Henrico .......
  De parochie omvat Oudheusden, Elshout en Hulten. Het is derhalve niet altijd even duidelijk waar bruidegom en bruid werkelijk woonden.
  Bij het vermelden van de huwelijksgetuigen wordt de eerste getuige soms aange- duid met de voornaam, gevolgd door "et" en voornaam met achternaam. In deze gevallen heb ik bij de betreffende voornaam de later genoemde achternaam tussen haakjes toegevoegd.
  Aanvankelijk wordt alleen het huwelijk (contraxerunt matrimonium) vermeld,
  later vanaf 1694 ook de ondertrouw (celebrarunt sponsalia) waarna in 1736 overgaat op de vermelding van een voorafgaande ondertrouw (praeviis sponsaliis)en na 1810 wordt ook melding gemaakt van de gedane huwelijksafkondi- gingen (tribus proclamationibus).
  Oudheusden, Elshout en Hulten huw 1665-1824 (rk) (Bisschoppelijk Archief, 's Hertogenbosch) RK Parochie, Oudheusden, Elshout en Hulten (II fol 17r)
  Liber matrimonio junctorum in ecclesia de Outhuijsden a die 10 december 1665 coram me dno Henrico .......
  De parochie omvat Oudheusden, Elshout en Hulten. Het is derhalve niet altijd even duidelijk waar bruidegom en bruid werkelijk woonden.
  Bij het vermelden van de huwelijksgetuigen wordt de eerste getuige soms aange- duid met de voornaam, gevolgd door "et" en voornaam met achternaam. In deze gevallen heb ik bij de betreffende voornaam de later genoemde achternaam tussen haakjes toegevoegd.
  Aanvankelijk wordt alleen het huwelijk (contraxerunt matrimonium) vermeld,
  later vanaf 1694 ook de ondertrouw (celebrarunt sponsalia) waarna in 1736 overgaat op de vermelding van een voorafgaande ondertrouw (praeviis sponsaliis)en na 1810 wordt ook melding gemaakt van de gedane huwelijksafkondi- gingen (tribus proclamationibus).
  --------------------------------------------------------------------------------
  Ouders:
  Jan Dircksse van Beijnen
  Partners:
  Antonetta Goijert van Blaijel
  Kinderen:
  Joanna van Bijnen
  Joanna van Bijnen
  Godefridus van Bijnen
  Mari Catharina van Bijnen
  Josina van Bijnen
  Godefridus van Bijnen
  Joanna van Bijnen
  Godefridus van Bijnen
  Joanna van Bijnen
  Adriana van Bijnen
  Josina van Bijnen
  Joannes van Bijnen
  Antonetta van Bijnen
  Pitronella van Bijnen
  --------------------------------------------------------------------------------
  Bron:
  Hdn-DTB 1546-1810
  Archief:
  DTB Heusden inventarisnummer diverse
  Retroacta vabn de Burgerlijke Stand
  Archief: DTB Heusden
  Akteplaats: Oudheusden,NB,NLD
  Archiefnaam: BHIC
  Datum: 7 februari 1712

Tijdbalk Dirck Jansse (Theodorus) van Beijnen

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Gebruikte symbolen: grootouders grootoudersouders oudersbroers-zussen broers/zussenkinderen kinderen
Sleep de tijdbalk om terug of verder in de tijd te gaan (of gebruik de l en r toetsen). Klik op de namen voor meer informatie.

Over de familienaam Van Beijnen


Historische context (op basis van trouwdag 7 februari 1712)