genealogieonline

Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Cornelis van Mathenesse heer tot Hasertswoude, heer van Oud Teilingen (± 1600-1640)

Persoonlijke gegevens Cornelis van Mathenesse heer tot Hasertswoude, heer van Oud Teilingen 


Verwantschap Cornelis van Mathenesse heer tot Hasertswoude, heer van Oud Teilingen


Aanknopingspunten in andere publicaties

Deze persoon komt ook voor in de publicatie:

Voorouders (en nakomelingen) van Cornelis van Mathenesse

Johan van Mathenesse
± 1540-± 1576

Cornelis van Mathenesse
± 1600-1640

± 1630

Gezin van Cornelis van Mathenesse heer tot Hasertswoude, heer van Oud Teilingen

Hij is getrouwd met Anna Uijttenbogaert rond 1630.


Notities over Cornelis van Mathenesse heer tot Hasertswoude, heer van Oud Teilingen

E: aantekeningen van De Haen in de Schatkamer.htm

Cornelis van Mathenesse heer tot Hasertswoude // wierd heer van Oud Teilingen 't
welk hij nog bezat in 't jaar 1636. // Deeze heerlijkheid word te leen gehouden van den heere van // Naeldwijk:
Goudh: in 't bijvoegsel: Naaldwijk, Poelgeest etc: gevert

====================

Heer van Hazerswoude en Lokhorst

====================

http://www.genealogieonline.nl/stamboom-lokhorst/I7816.php

Heer van Lokhorst, Lievendaal, Hazerswoude en Sliedrecht; heemraad van Rijnland (1636). Hij transporteerde de ridderhofstad Lievendaal op 11 juni 1638 aan Adriaan Ploos van Amstel.
Heer van Hazerswoude en Slydrecht na doode zijns vaders.
CORNELIS VAN MATHENESSE, Heer van Lockhorst, Lievendael, Hasertswoude en Slydrecht, Heemraad van
Rijnland 1636, taansporteerde de Ridderhofstad Lievendael II Juni 1638 aan Adriaan Ploos van Amstel, overleed
in October 1640 zonder kinderen na te laten.
Om de erfenis van CORNELTS VAN MATHENESSE ontstonden groote geschillen, die eindigden met het magenscheid van 17 Maart 1664, waarbij bepaald werd, dat zijn zusters zoon ALBERT NICOLAAS VAN SCHAGEN Lockhorst zou verkrijgen. (Gen Bladen 1908)
Kasteel Lievendaal
Tot 1578 was het kasteel in handen van de Van Driebergens. In dat jaar stierf de laatste vrouwelijke erfgename en ging het goed over naar haar zoon Vincent van Lockhorst. Uit het huwelijk van Vincent met Anna van Schoonhoven werden alleen dochters geboren. De echtgenoot van de derde dochter, Geertruyd, was jonkheer Nicolaes van Mathenesse. In 1595 werd hij heer van Lievendaal. Hun zoon Cornelis droeg op 11 juni 1638 de ridderhofstad Lievendaal over aan Adriaan Ploos van Amstel.
Berigten van het Historisch Genootschap te Utrecht
1632 Jan 15. Hans Wolphaard, heer van Brederode Vianen, Ameide, Cloctingen, Haeften, Herwijnen, Noordeloos, Voshol, erfburggraaf van Utrecht, verleidt twee kampen lands gelegen in den ban van Leijerdorp nabij de hofstede van der Does op Cornelis van Matenesse heer van Hazerswoude Lokhorst enz na doode van zijne moeder Geertruid van Lokhorst, Origineel
1.10.01 (NA)
Inventaris van het archief van de familie Van Aerssen van Voshol, 1418-1910
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
14. DE FAMILIES VAN MATHENESSE, VAN LOCKHORST en VAN BRONCKHORST
14.3 Cornelis van Mathenesse (III)
Cornelis van Mathenesse, heer van Hazerswoude, Lockhorst en Sliedrecht, zoon van Nicolaes van Mathenesse (II) en Geertruyt van Lockhorst, vrouw van Teylingen, trouwde met Anna van den Bongardt, vrouw van Nienrode, Breukelen en Ter Lucht, dochter van Bernt van den Bongardt en Maria van Lockhorst.
455 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland voor Cornelis van Mathenesse, heer van Hazerswoude, Lockhorst en Sliedrecht, om over zijn goederen te mogen beschikken, afschrift.
1635 1 stuk
456 Testament van Cornelis van Mathenesse, heer van Hazerswoude, Lockhorst en Sliedrecht en Anna van den Bongardt, afschrift.
1640 1 stuk
457 Testament van Anna van den Bongardt, vrouw van Nienrode, Breukelen en Ter Lucht, eerst weduwe van Cornelis van Mathenesse, heer van Hazerswoude, Lockhorst en Sliedrecht, daarna van Johan van Raesfelt, heer van Doeyewaert, Met akte van opening van het testament, afschrift.
1663 1 stuk
458 Staat en inventaris van de goederen, nagelaten door Cornelis van Mathenesse, heer van Hazerswoude, Lockhorst en Sliedrecht en Anna van den Bongardt, vrouw van Nienrode, Breukelen en Ter Lucht, aan hun erfgenamen, hun neven en nichten: Johan van Wassenaer, heer van Warmond, Odilia van Wassenaer, douaurière (vrouw met weduwgoed) Van Amstel van Loenresloot, Johan François van Schagen (XX), Aelbrecht Nicolaes van Schagen (XXII) en Anna Geertruyt van Schagen (XXI).
1664 1 stuk
33. Het ambacht van Oversliedrecht (1569: Sliedrecht), gelegen tussen de kerk en Matena, met tienden
15-12-1631: Johan Stoop, rentmeester, voor Cornelis van Matenesse, heer van Hazerswoude, Lokhorst enz. bij dode van Geertruida van Lokhorst, vrouwe van Hazerswoude, diens moeder, charter Byland.
158. 2 morgen land in Oudshoorn

22-11-1631: Cornelis van Matenesse, heer van Hazerswoude, Lokhorst, ambachtsheer van Sliedrecht, bij dode van Geertruida van Lokhorst, zijn moeder, LRK 146 c. Nd. Holland fo. 18.
60. Dorp en ambacht van Hazerswoude met heerlijkheden hoog en laag, tijnsen, tienden, molen, renten en toebehoren
3-7-1618: Johan Stoop voor Cornelis van Matenesse bij dode van Nikolaas, diens vader, met lijftocht van Geertruida van Lokhorst, ComelisÙu moeder, LRK 142 c.Nd.Holland fo 50-53.
22-11-1631: Hulde van Comelis van Matenesse, LRK 142 c.Nd.Holland fo 50~.
180. 3 morgen land in Leiderdorp
22-11-1631: Cornelis van Matenesse, heer van Hazerswoude, Lokhorst, ambachtsheer van Sliedrecht, bij dode van Geertruida van Lokhorst, vrouwe van Hazerswoude, Lokhorst enz., zijn moeder, LRK 146 c.Nd.Holland fo 18.
47. De tiende te Sliedrecht en Oversliedrecht aan beide zijden van de Merwede
13-12-1631: Johan Stoop, rentmeester te den Haag, voor Cornelis van Matenesse, heer van Hazerswoude, Lokhorst, Sliedrecht enz., bij dode van Geertruida van Lokhorst, diens moeder, Familie Van Bylandt, inv. 288.
89. 6 morgen land in Warmond
18-9-1636: Cornelis van Matenesse, heer van Hazerswoude, Lokhorst, Sliedrecht enz., zwager van de leenheer, zoals zijn ouders, 570 fo. 346v-347 en fo. 355, 572 fo. 49.
2 Morgen land, gelegen in de ,,negen koevenneÙT, te Warmond.
18- 9- 1636 (570/355): Cornelis van Mathenesse door overlijden van zijn ouders.
98. 4 morgen land te Outshoorn (1554: in een weer van 9 morgen 2 hond 86 roede land), gemeen met de zusters van Leyden (1554: tussen de Rijn en de Outshorender weg)
18-12-1632: Jonkheer Cornelis van Matenesse, heer van Haserswoude, bij dode van zijn moeder Geertruydt van Lockhorst (rep. f 42).
128. De hofstad van Oud Teylingen met de boomgaard, grachten, landen en renten, met de er van ouds toebehorende zwanen en de zwanen, die bij de hofstad van Zassenen behoren, maar zonder de leenmannen.
22-11-1631: Jonkheer Cornelis van Matenesse, heer van Hasertwoude, bij dode van zijn moeder jonkvrouwe Geertruyt van Lochorst.
245. Een woning met 16 morgen land, genaamd die Bilt (1475: de Cleyne Bilt, 1494: van ouds geheten opten Dijckelinghe) te Valkenburch (1447: in het ambacht Catwijck, 1561: Catwijck opten Rijn).
16-1-1581: Andries van Bronchorst als voogd van jonkheer Nicolaes van Mathenes na dode van jonkheer Johan van Mathenes (G, f 39).
20-7-1618: Jonkheer Cornelis van Mathenes, heer van Lisse, onmondig, hulde door Johan Stoop, rentmeester, volgens procuratie op 12-6-1618 verleden op het huis Oud Teylinghen door zijn
moeder jonkvrouwe Geertruyt van Lochorst, vrouwe van Hasaertswoude, Lochorst en Sliedrecht, bij dode van zijn vader jonkheer Nicolaes van Mathenes volgens diens testament d.d. 19-6-1613 (K, f 16).
30-12-1649: Vrouwe Odilia van Wassenaer, gehuwd met jonkheer Joost van Amstel van Mijnden, heer van Loenresloot, Ancoop en Traa, bij dode van haar oom heer Cornelis van Mathenesse, heer
van Hazerswoude, Lochorst en Slijdrecht, volgens octrooi d.d. 4-4-1635 en testament d.d. 7-10-1640, waarin hij tot erfgenamen benoemt vrouwe Anna van Mathenesse, vrouwe van Schagen,
Scagercogge, jonkheer Johan van Wassenaer en diens zuster jonkvrouwe Odilia van Wassenaer, kinderen van wijlen vrouwe Jacquelina van Mathenesse, vrouw van Warmont, zijn beide zusters.
Hulde door Johan Stoop, rentmeester te Ùts-Gravenhage, volgens procuratie verleden op 31-10-1648 op het huis Loenersloot (L, f 112).

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Cornelis van Mathenesse heer tot Hasertswoude, heer van Oud Teilingen?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk Cornelis van Mathenesse heer tot Hasertswoude, heer van Oud Teilingen

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Gebruikte symbolen: grootouders grootoudersouders oudersbroers-zussen broers/zussenkinderen kinderen
Sleep de tijdbalk om terug of verder in de tijd te gaan (of gebruik de l en r toetsen). Klik op de namen voor meer informatie.

Over de familienaam Mathenesse