genealogieonline

Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Willem van Flodrop

Persoonlijke gegevens Willem van Flodrop Mannelijk


Voorouders (en nakomelingen) van Willem van Flodrop


StamboomStamboomStamboomStamboom
Godfried (Godart) van Flodrop
± 1400-± 1475
Katharina van Winandsrath
± 1400-± 1464
Gottschalck Von Harff
1450-????
Johanna Von Hoemen
1449-????
StamboomStamboom
Willem van Flodrop
± 1440-± 1499
Stamboom
Willem van Flodrop
± 1480-1546
x
± 1510
Odilia Von Hoemen
± 1480-1558
Stamboom
Willem IV van Flodrop
± 1510-1564
Tree 5
Balthasar van Flodrop
± 1510-± 1562
Tree 5
Anna Barbara Von Flodrop
± 1510-1579
Tree 5
Maria van Flodrop
????-< 1563
Tree 5
Ursula van Flodrop
????-> 1604


Gezin van Willem van Flodrop

Hij is getrouwd met Odilia Von Hoemen rond 1510.

Kind(eren):

  1. Willem IV van Flodrop  ± 1510-1564 Tree 8
  2. Balthasar van Flodrop  ± 1510-± 1562 Tree 8
  3. Anna Barbara Von Flodrop  ± 1510-1579 Tree 8
  4. Maria van Flodrop  ????-< 1563 Tree 8
  5. Ursula van Flodrop  ????-> 1604


Notities bij Willem van Flodrop

http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu05_01/molh003nieu05_01_1311.htm

[Vlodorp of Vlodrop, Willem 3 van]

VLODORP of VLODROP (Willem (3) van), gest. 3 Jan. 1546, zoon van Willem (1) (die voorafgaat) en Alvera(r)dis van of de Harff (Herff), overl. 15 Juni (ofschoon v. Oidtmann 137 aangeeft (14 Juni) 1523 (naar het door Sivré in de Publ.... de Limb. XIII (1876) 224 en afz. herdruk 58 uitgeg. Necrologium) werd 1511 met de voogdij te of van Eysden beleend.

Hij moet nog jong geweest zijn, toen z'n moeder het slot Dalenbroek moest openen voor het krijgsvolk van Maximiliaan bij diens inval in Gelre, ondernomen ter ondersteuning van zijn zoon Filips (in 't najaar v. 1504).

Eerst veel later zien wij hem optreden. Zoo heeft hij op 17 Jan. 1524 het leen der heerlijkheid Dalenbroek te Heinsberg verheven (tegen den zin van hertog Karel, die op verheffing te Arnhem aandrong) en in hetzelfde jaar verkocht hertog Johan of Jan v. Kleef hem (voor 3000 goudgulden) de heerlijkheid Grevenbicht, waar de voor dien hertog de wijk nemende Wederdoopers de bescherming genoten van Willem II v. Vlodrop, die, naar Habets, De Wederdoopers te Maastricht tijdens de regeering v. Karel V (Roermond z.j. 122) der Hervorming toegedaan was.

In het volgend jaar stuiten we weer op zijn naam en wel als medebezegelaar van een boedelscheiding tusschen Dirk v. Bronkhorst en Batenburg, heer Angen Roen en Dirk v. Bronkhorst en Batenburg, heer tot Stein, gelijk vier jaar later, in 1529, in dezelfde hoedanigheid ten opzichte van de huwelijksvoorwaarden tusschen Herman, zoon van laatstgenoemde en Petronella v. Praet, dochter van Lodewijk v. Praet en v. Moerkerken. Vermoedelijk nog van 1527 (Jan.) dateert een verklaring van Willem v.V. voor het kasteel en de heerlijkheid Leuth, alsook voor een leen te Op-Geleen (Havenhoff) en een te Noorbecke (L. Galesloot, Inv. des Arch. de la Cour féodale de Brabant II, (Brux. 1884) 254. Nog komen we heer Willem tegen in 1539 bij zijn twist met Roermond over een aanwas aan den Bonenberg, de visscherij in de Maas en het zand aan den Varkensgriend, in welk geschil bannerheeren, ridderschap en steden v. Celre en Zutphen, te Arnhem vergaderd, 26 Juni van genoemd jaar uitspraak doen. Behalve van Grevenbicht noemde hij zich ook (afgezien van de onder Willem vermelde heerlijkheden) heer v. Rulant, Elmpt en Kreutzberg. Ook v. Odenkirchen of Odekerke, waarmee hij in 1531 beleend werd door Herman, graaf v. Wied, aartsbisschop v. Keulen (waar hij den predikant Hendrik Slachtschaep ontving), heer Willem v.V. ten deel
[p. 1054]

gevallen door zijn huwelijk met Odiliav. Hoemen te Odenkirchen (waarbij het jaartal 1531 geplaatst wordt door Fahne, die, evenals anderen, als haar vader Arnold noemt), dochter van Johan (?) en van Maria Margaretha v. Palan(d)t te Rulant en overl. 7 Maart 1558 en te Odenkirchen begraven. Daar vond ook haar echtgenoot zijn laatste rustplaats. Een vrij talrijk kroost was uit hun huwelijk voortgekomen, t.w.

1. Willem, die volgt, bij sommige genealogen (zie b.v. Wiedemann 394 en 395) genoemd na Maria en Anna.

2. Maria, overl. vóór 1563, echtgenoote van Johan (Jan) Palant te (Berg) Wildenberg, Nothberg en Weisweiler, ambtenaar te Eschweiler.

3. Hendrik (?) kinderloos gestorven, reeds vóór 1559 en daardoor waarschijnlijk weinig bekend en vermeld.

4. Anna Barbara (aldus ook in Nav. XX 46; bij Sivré, e.a. alleen Anna) 1538 (naar Wiedemann 247 in 1542) gehuwd met Johan Quad(t) v. Wickeraedt (Wickeradt) te Schwanenberg, Reckheim en Kreutzberg (weduwnaar v. Anna v. Gelder te Arcen) en overl. 1579.

5. Ursula, in den echt getreden met Karel v. Utenhoven (Nav. XXI 60) te Kellenberg zoon van Johan Karel v. Utenhoven te Kellenberg en Hattorf en van Sophia v. Schönberg te Reichenau. Van Ursula is door Wiedemann (247) een verdrag van 1547 bekend met haar beide broeders, Willem en Balthasar, die in 1545 en later overeengekomen waren, zoodat Dalenbroek met toebehooren aan Willem en Leuth eveneens met toebehooren aan Balthasar ten deel viel (Zie de erfdeeling van 17 Juli 1545 gesteld tusschen de gebroeders Willem en Balthasar, medeonderteekend door Anna v.d. Donck en Catharina v. Bylandt in de Publ..... de Limb. XXVI (1889) 153-158. Balthasar, overl. vóór 29 Maart 1570, doch zeker reeds sinds 1555 ziekelijk, was 18 Dec. 1553 in het bezit geraakt van de heerlijkheid Eysden door aankoop van de abdij Thorn, trouwens reeds 2 April 1546 met Aldenhof te Neerbeck als Valkenburgsch leen beleend.

Drie kinderen, t.w. Willem (die volgt onder Willem (4), Anna en Odilia, had hij, Balthasar, die beschouwd moet worden als de grondlegger van de grafelijke linie, bij z'n vrouw (naar Wiedemann 393, 395 Isabella v. Dorth) Katharina van Bylandt, dochter van Adriaan en Anna v. Virmond.

Deze Adriaan v. Bylandt, heer v. Bergen en Well, heeft al zijn goederen in Gelderland aan zijn schoonzoon overgedragen (blijkens mededeeling van het Geldersche hof 25 April 1551 aan dat van Brabant), welke overdracht een jaar later bedreigd werd in verband met beschuldigingen van landverraad tegen den hecr v. Well. Het blijkt echter, dat in 1554 v. Bylant op het huis van Well vertoefde, doch niet als eigenaar, slechts als bewoner (de heerlijkheid immers opgedragen zijnde aan zijn dochter en schoonzoon) ja, als diens 'statholder' wordt v.B. genoemd in de geruchtmakende kwestie tusschen hem, van ketterij verdacht, en den pastoor v. Well, waar evenwel de 'jonge heer' (= Balthasar) zich gewoonlijk niet ophield, metterwoon immers te Leuth (al komt hij 6 Juni 1551 reeds als heer v. Well voor. Over deze zaak en het aandeel daarin v. Balthasar v.V., die zich sinds 1555 uitsluitend onderteekent als heer te Leuth en Rulant, uitvoerig Dr. v. Veen, met name in de Publ. de Limb. 1918, 50 vlg.).
[p. 1055]

7. Johanna, non te Wenau (niet bij alle schrijvers vermeld).

Voor de lit. zie verder nog de opgave beneden het volgend artikel.

Kooperberg

Tijdbalk Willem van Flodrop

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Gebruikte symbolen: grootouders grootoudersouders oudersbroers-zussen broers/zussenkinderen kinderen
Sleep de tijdbalk om terug of verder in de tijd te gaan (of gebruik de l en r toetsen). Klik op de namen voor meer informatie.

Over de familienaam Flodrop

  • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Flodrop.
  • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Flodrop.
  • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Flodrop (onder)zoekt.

    ?