genealogieonline

Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Floris van Borssele (± 1260-1322)

Persoonlijke gegevens Floris van Borssele 

Bron 1

Verwantschap Floris van Borssele


Aanknopingspunten in andere publicaties

Deze persoon komt ook voor in de publicatie:

Voorouders (en nakomelingen) van Floris van Borssele


Gezin van Floris van Borssele

Hij is getrouwd met Isabella van Ghistelles.

rond 1280.


Kind(eren):

 1. Elisabeth Isabella van Borssele  ± 1280-± 1325 
 2. Hadewich van Borssele  ± 1290-????
 3. Jan van Borssele  
 4. Pieter van Borssele  


Notities over Floris van Borssele


3.  Heer Florens , heer van Borselen,  Goes ; en Cloe-tinge.
Wij moeten er terstond de aandacht op vestigen dat wij in Florens van Borselen en zijn neet Wolfaert, naast de heereu van Cruiningen, de aanzienlijkste en mach-tigste edelen van het Zeeland uit het laatste kwartaal der dertiende eeuw hebben te zien, die zoowel wat af-komst en rijkdom als wat positie betrof, een eerste rol speelden. Florens komt het eerst voor in een oorkonde van 1282, waaruit blijkt dat hij toenmaals reeds ge-huwd w.s2'). De naam zijner echtgenoote vernemen wij ochter uit geen enkel stuk. In ovengenoemd jaar 1282 gaf hij aan het klooster Jeruzalem, bij Biezelinge op Zuid-Beveland gelegen, oen schuldbekentenis voor 383 ponden Vlaamsch, waarvoor hij als onderpand twintig gemeten tienden in het ambacht van Cloetinge vast-zette88); wij mogen in hem dus wel den ambachtheer van Cloetinge zien. Bij do bekende gebeurtenissen van 1290, waarover bij Wolfaert  (III  B. 2) nog meer te zeggen zal vallen, koos ook hij de Vlaamsche zydel'J), doch verzoende zich enkele maanden later reeds met den Hollandschen graaf, die hem voor levenslang tot zijn raad aanstelde3 °). Ook den zoon  van Floris  V, den jongen graat Jan, bleef hij als raadsman getrouw31) en werd door hem geridderd32). Na den dood van graaf  Jan  I (10 November 1299) volgde echter heer  Floris  de zijde van diens opvolger Jan van Avesnes niet, doch sloot zich aan bij den graaf van Vlaanderen,  Robert III  van Béthune, die, naar allen schijn, Zeeland binnen-kort aan zijn kroon zou toevoegen. Heer Florens werd door dezen graaf met het ambacht Hulst en uitgebreide goederen aldaar begiftigd33); wel trachtte de Fransche koning bemiddelend op te treden34), doch nog in 1304 streed heer Florens aan Vlaamsche zijde in Duivelend 35). Nog in 1309 vinden wij hem ouder de raden van graaf  Robert88),  zoodat het ons niet kan verwonderen dat graaf Willem III in 1315 aan zijn broeder Jan, hoer  van Beaumont,  afstond al het goed, „dat heer Florens van Bersele houdende was, doen hij leste ons lant rumede,
ende ons met rechte ende met vonnisse om zijne ver- boernisse aencommen is."37) Nog in 1319 komt hij in Vlaanderen voor38) en op 22 Juni 1322 sneuvelde hij met oen zijner landgenooten, heer  Simon  van Brigdamme, bij Sluis in dienst van den vreemden graaf, wiens zjjde hij gekozen had 3 8). Zijn kinderen waren :
1VA. 1. Heer Jan van Borselen, die zich met zijn vader in 1290 aan Vlaamschen kant stelde4 °), doch in deze hou-ding volhardde41). Wel was hij onder Jan 1 een oogen- blik diens partijganger en wel als ridder (27 Maart 129'J)42), maar eenige dagen later (31 Maart) erkende hij, tegen een jaarronte van vijftig ponden vlaamsch, den graaf van Vlaanderen als leenheer43), hetgeen alleszins op dubbel spel wijst. Nog in hetzelfde jaar (26  Sept.  1299) beloofden dan ook eenige edelen den graaf van Holland om heer Jan van Borselen en  Pieter,  de zoons van heer  Floris ; van Borselen, dood of levend in  's graven gevangenis te zullen leveren 44), en beiden beloofden, kort daarna, zich aan den graaf te zullen onderwerpen45). Heer Jau verdwijnt dan uit onze ge-zichtskring; er is verder omtrent hem en zijn nageslacht niets bekend.
2.  Pieter  van Borselen wordt in de twee evengenoemde stukken het eerst vermeld. Wij hooren niets meer van hem, maar vinden hem in 13 lo weder aan Hollandsche zijde46).
3en 4. Twee dochters,  Elisabeth  en Adewich, waren hun vader, heer Florens, naar het buitenland gevolgd. Zij waren in 1325 reeds gehuwd:  Elisabeth met Robert,  heer  van  Assche, Adewich  met Gerard Vileyn47). Ro-bert  van Grimberghen, heer van Assche, was erfelijk banierdrager van den hertog van Brabant en een der aanzienlijkste edelen van dit hertogdom;  Gerard  Vileyn (Vilain) behoorde tot een familie uit Oost-Vlaanderen; hij werd later als ridder gegoed in Waesland.

https://www.knggw.nl/raadplegen/de-nederlandsche-leeuw/1927-45/129/

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Floris van Borssele?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

 1. http://vandermerwede.net/
  http://vandermerwede.net/
  / n/a

Tijdbalk Floris van Borssele

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Borssele

 • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Borssele.
 • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Borssele.
 • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Borssele (onder)zoekt.

Historische gebeurtenissen


Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.Bron: Wikipedia
    

Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Richard Remmé, "Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/genealogie-richard-remme/I35485.php : benaderd 16 januari 2022), "Floris van Borssele (± 1260-1322)".