genealogieonline

Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Hartvig Hummersbüttel

Persoonlijke gegevens Hartvig Hummersbüttel Mannelijk

Bron 1Bron 2

Gezin van Hartvig Hummersbüttel

Kind(eren):

  1. Henneke Hummersbüttel  ????-> 1346 Tree 7


Notities bij Hartvig Hummersbüttel

Nævnes 1290 som vidne ved hertugerne Albrecht, Johan og Albrecht afSachsen, Enger n o g W e s t p h a lens afhændelse af landsbyen Wentorf tilklosteret Reinbeck. Forekommer at te r 129 4 . V a r 13 0 0 r idder. Skænkede1302 indkomster af landsbyen Farmsen til et alte r ve d Sct . Ja cobi ki rk e i H ambu rg. Nævnes 1303-07. Indstiftede 12. februar 1309, på si tdøds leje e t vik ari v e d dom kapitl et a f sin arvelod ("incampe sita juxtaBergendorpe... .dua s manse s in Tan cstede ") , do g med for be
hol d pålivstid for
sig og sin søn Johannes d.æ.

Bronnen

  1. http://www.reventlow.dk, http://www.reventlow.dk
  2. Gedcom extracted from The Reventlow Genealogical Database For further information please contact siteowner at (e-mail adres niet gepubliceerd)Gedcom extracted from The Reventlow Genealogical Database For further information please contact siteowner at cd@reventlow.dk

Over de familienaam Hummersbüttel


    ?