genealogieonline

Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Adam van (Adam van) Lokhorst

Persoonlijke gegevens Adam van (Adam van) Lokhorst 

Bron 1

Aanknopingspunten in andere publicaties

Deze persoon komt ook voor in de publicatie:

Gezin van Adam van (Adam van) Lokhorst

Hij is getrouwd met (1) Cornelia Pauw op 20 december 1639 te 's Gravenhage (Den Haag, The Hague, La Haye), Zuid-Holland, Netherlands, hij was toen 27 jaar oud.

Huwelijksafkondiging te Den Haag 27 Nov 1639.
Veel informatie over dit huwelijk Adelsarchief 1900: 196 en 257.

Kind(eren):

 1. Catharina Cornelia van Lockhorst  1640-????
 2. Cornelia van Lokhorst  1641-1674 
 3. Adam van Lokhorst  ± 1660-????
 4. Wijnand van Lokhorst  ± 1665-1702
 5. Vincent Maximiliaan van Lokhorst  ± 1668-1740 


Hij is getrouwd met (2) Johanna Margaretha van Heimbach op 31 maart 1644 te Jutphaas, Utrecht, Netherlands, hij was toen 32 jaar oud.Bron 2

Kind(eren):

 1. Catharina van Lockhorst  ± 1649-1721
 2. Wijnand van Lockhorst  1657-1702
 3. Cornelis van Lockhorst  1658-????
 4. Margarita van Lockhorst  1659-????
 5. Margareta Lucia van Lockhorst  1661-????
 6. Charlotte van Lockhorst  1662-????
 7. Maria Anna van Lockhorst  1663-< 1664
 8. Maria Anna van Lockhorst  1664-????
 9. Vincent Maximiliaen van Lockhorst  1665-1740 
 10. Ursula Leonora van Lockhorst  ????-1687
 11. Elisabet Juliana van Lockhorst  ????-
 12. Adam van Lockhorst  ????-< 1692
 13. Petronella Sophia van Lockhorst  ????-


Hij is getrouwd met (3) Maria de Grenu te Utrecht, Utrecht, Netherlands.

Kind(eren):

 1. Everhard van Lockhorst  ????-


Notities bij Adam van (Adam van) Lokhorst

Heer van de Lier, ter Meer, Schonauwen, etc.

Akteinv.nr.U90a1, aktenr. 77, d.d. 31-08-1674
AktesoortProcuratie
NotarisG. VAN ZUYLEN, UTRECHT
Uittreksel:Naam eerste partij: erven Maria Anna van Lockhorst:Naam eerste partij: Ursula Eleonora van LockhorstNaam voogd eerste partij: voogd: Adam van Lockhorst, vaderBeroep voogd: gedeputeerde van de edelen der staten van UtrechtNaam tweede partij: Henrich SantoirumNaam tweede partij: Arnoldt SpoorSamenvatting inhoud akte: om van Antonio Ferdinando de Brouchoven rente en aflossing te innenVerwijzingen: condemnatie d.d. 23-1-1673 van de raad van Brabant

Akteinv.nr.U100a1, aktenr. 3, d.d. 27-05-1677
AktesoortAkkoord
NotarisJ. A. BECKER, UTRECHT
Uittreksel:Naam eerste partij: Adam van LockhorstBeroep eerste partij: comparerende ter staeten van UtrechtNaam tweede partij: erven Cornelis van LockhorstNaam voogd tweede partij: ex. test.: Johan van EwyckBeroep voogd: advocaatSamenvatting inhoud akte: over regeling geassumeerd executeurschap op zoon Adam van Lockhorst

Akteinv.nr.U80a8, aktenr. 215, d.d. 05-05-1685
AktesoortProcuratie
NotarisW. ZWAERDECROON, UTRECHT
Uittreksel:Naam eerste partij: kinderen Adam Lockhorst:Naam eerste partij: Vincent Maximiliaen van Lockhorst, onmondigNaam eerste partij: Charlotte van Lockhorst, onmondigNaam eerste partij: Maria Anna van Lockhorst, onmondigNaam voogd eerste partij: voogd: Adam van Lockhorst, vaderBeroep voogd: wegens edelen en ridderschap comparerende ter vergaderingen van staeten van Utrecht en ordinaris gedeputeerdeNaam eerste partij: Ursula Leonora van LockhorstNaam eerste partij: Juliana van LockhorstWoonplaats eerste partij: UtrechtNaam eerste partij: Adam van LockhorstNaam eerste partij: Wynand van LockhorstNaam eerste partij: Cornelis van LockhorstWoonplaats eerste partij: UtrechtNaam tweede partij: Thomas ClaypoolNaam echtgenote tweede partij: x Catharina van Lockhorst, zusterBeroep tweede partij: ontfanger van de domeynen in de Baronnye van BredaSamenvatting inhoud akte: tot het verkopen van 2 plechten uit de nalatenschap van + Ursula van Heimbach, in leven gehuwd met Fredericus Spanheim, en gevestigd op goederen van de keurvorst van BrandenburgVerwijzingen: testament d.d. 22-02-1683 voor notaris D. Toornvliet te Leiden: Adam van Lockhorst is uitlandig

Akteinv.nr.U100a1, aktenr. 3, d.d. 27-05-1677
AktesoortAkkoord
NotarisJ. A. BECKER, UTRECHT
Uittreksel:Naam eerste partij: Adam van LockhorstBeroep eerste partij: comparerende ter staeten van UtrechtNaam tweede partij: erven Cornelis van LockhorstNaam voogd tweede partij: ex. test.: Johan van EwyckBeroep voogd: advocaatSamenvatting inhoud akte: over regeling geassumeerd executeurschap op zoon Adam van Lockhorst

Akteinv.nr.U118a1, aktenr. 394, d.d. 12-06-1696
AktesoortExecuteursbenoeming
NotarisT. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT
Uittreksel:Naam eerste partij: Adam van LockhorstNaam echtgenote eerste partij: wedr. Maria de GrenuBeroep eerste partij: comparerende ter vergaderingen staten 's lants van UtrechtNaam tweede partij: Vincent Maximiliaen van Lockhorst, zoonBeroep tweede partij: raad in de vroetschap en oud schepen van UtrechtSamenvatting inhoud akte: over zyn nalatenschapBijzonderheden: tevens voogdbenoeming over zyn onmondige erfgenamen

Akteinv.nr.U118a1, aktenr. 397, d.d. 19-07-1696
AktesoortAkkoord
NotarisT. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT
Uittreksel:Naam eerste partij: Adam van LockhorstBeroep eerste partij: comparerende ter vergaderinge staten van UtrechtNaam tweede partij: Vincent Maximiliaen van Lockhorst, zoonBeroep tweede partij: raad in de vroedschap van UtrechtNaam tweede partij: zyn broer en zustersSamenvatting inhoud akte: om hun geschil over twee obligaties uit de boedel van Cornelis van Lockhorst, vader respectievelyk grootvader, voor te leggen aan de Hoge Raad in HollandBijzonderheden: met procuratie door de eerste comparant op Adriaen van Sterreveld, en door de tweede comparant op Abraham Selckart van Wouw

Akteinv.nr.U118a1, aktenr. 465, d.d. 26-02-1698
AktesoortTestament
NotarisT. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT
Uittreksel:Naam eerste partij: Adam van LochorstBeroep eerste partij: comparerende ter vergaderinge staten 's lants van UtrechtWoonplaats eerste partij: UtrechtNaam tweede partij: Elisabeth Juliana van Lochorst, dochterNaam tweede partij: Charlotte van Lochorst, dochterNaam tweede partij: Maria Anna van Lochorst, dochterNaam tweede partij: Wynand van Lochorst, zoonBeroep tweede partij: collonelNaam tweede partij: Vincent Maximiliaen van Lochorst, zoonBeroep tweede partij: raad in de vroetschap en schepen van UtrechtBijzonderheden: legitime portie voor erven Cornelia van Lochorst, dochter, in leven geh. met Johan Ray, en voor Catharina van Lochorst, dochter, geh. met Thomas ClaypoleBijzonderheden: met benoeming van Arnoud Spoor en Vincent Maximiliaen van Lochorst tot executeurs en voogden

Akteinv.nr.U118a1, aktenr. 539, d.d. 01-10-1699
AktesoortProtest
NotarisT. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT
Uittreksel:Naam eerste partij: kinderen van Adam van Lochorst:Naam eerste partij: Juliana Elisabeth van LochorstNaam eerste partij: Charlotte van LockhorstNaam eerste partij: Vincent Maximiliaen van LochorstBeroep eerste partij: raad vroetschap van UtrechtNaam eerste partij: Wyand van LochorstBeroep eerste partij: oversteNaam eerste partij: Maurits Cornelis van NiropNaam echtgenote eerste partij: x Maria Anna van LochorstNaam eerste partij: Thomas ClaypoleNaam echtgenote eerste partij: x Catharina van LochorstSamenvatting inhoud akte: het begraven van hun overleden vader houdt geen aanvaarding van de nalatenschap inBijzonderheden: met goedkeuring van Wynand van Lochorst en Thomas Claypole n.u. op d.d. 6-10-1699 en d.d. 7-10-1699 respectievelyk

Akteinv.nr.U118a1, aktenr. 555, d.d. 23-12-1699
AktesoortProcuratie
NotarisT. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT
Uittreksel:Naam eerste partij: erven Adam van LochorstNaam voogd eerste partij: ex. test.: Arnoud SpoorBeroep voogd: oud borgemeester van Utrecht ende raad extraordinaris hove van UtrechtNaam voogd eerste partij: ex. test.: Vincent Maximiliaen van LochorstBeroep voogd: raad vroetschap van Utrecht ende gecommitteerde ter admiraliteyt in ZeelantNaam tweede partij: Henricus DongriusBeroep tweede partij: schout van HonswykSamenvatting inhoud akte: om vorderingen uit de boedel van Adam van Lochorst te innenVerwijzingen: procuratie d.d. 3-4-1699 voor notaris A. Houtman

Akteinv.nr.U118a1, aktenr. 556, d.d. 23-12-1699
AktesoortProcuratie
NotarisT. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT
Uittreksel:Naam eerste partij: Juliana Elisabeth van LochorstNaam eerste partij: Charlotte van LochorstNaam eerste partij: Vincent Maximiliaen van LochorstBeroep eerste partij: raad in de vroetschap van UtrechtNaam eerste partij: Wynand van LochorstBeroep eerste partij: collonellNaam eerste partij: Thomas ClaypoleNaam echtgenote eerste partij: x Catharina van LochorstNaam eerste partij: Maurits Cornelis van NyropNaam echtgenote eerste partij: x Maria Anna van LochorstNaam eerste partij: Johan RayNaam eerste partij: de onmondige kinderen van Hillegunda RayNaam voogd eerste partij: voogd: Gerard Backer, vaderNaam tweede partij: Mathys van LobbrechtBeroep tweede partij: procureur gerechte van UtrechtSamenvatting inhoud akte: om, voor gerecht van Utrecht, mandement van beneficie van inventaris over de nalatenschap van Adam van Lochorst, vader respectievelyk grootvader, te verkrygen

RAU: 1001 huis amerongen
2894 Ingekomen brieven van Adam van Lokhorst, heer van Schonauwen, 1668, 1675-1676, 1679

Bij willig decreet werd Voorn in 1616 verkocht aan juffr. Cornelia de Malaperf, huisvrouw van Jacob Godin, die er 3 okt. 1616 mede werd beleend. Op dezelfde wijze werden door de gecommitteerden der crediteuren zijn lenen van de Proostdij van Oud-Munster te Kockengen en Vleuten verkocht aan jr. Adam van Lockhorst. die er in 1617 mede werd beleend, en met het leen onder Hagestein ging het desgelijks. (De Nederlandsche Leeuw 1956 pag. 47)

64 C. 240 en 120 pond op het leen.
10-5-1630: Dr. Petrus Brugman, advokaat bij het Hof van Holland, voor Katharina Hardebol voor Adam van Lokhorst, haar zoon, bij dode van Cornelis, diens vader, LRK 145 c.Nd.Holland fo 62-63.
1-8-1640: Hulde van Pieter Cocqueel voor Adam van Lokhorst, LRK 145 c.Nd.Holland fo 62~.

Brieven van G. Joosten van Lienden aan zijn neef Adam van Lockhorst betreffende het begeven van een ambt door laatstgenoemde aan een zoon van Van Lienden, (begin 17e eeuw). Joosten van Lienden was destijds burgemeester van Schoonhoven, zijn moeder Harmina van Lockhorst was een zuster van Cornelis van Lockhorst, vader van bovengenoemde Adam. Weeskamer Schoonhoven 1600-1625, inventarisnummer 150, ac-code 1059.

RAADSLEDEN VAN DE FRIESE ADMIRALITEIT
30 Nov.1652 Adam van Lockhorst van de Lier 1651/1659/85

Huis Zuilen
753 Sententie van het hof van Utrecht ten gunste van Adam van Lokhorst en de kinderen van zijn zuster Catharina, echtgenote van Maximiliaan de Hertaing, met betrekking tot een beschikking van Maria Anna van Lokhorst, echtgenote van Kasper Stucker van Zurich, inzake de nalatenschap van haar vader Cornelis. Datering 1666.
754 Akte van overeenkomst tussen Adam van Lokhorst, heer van De Lier met Frederik van Reede, heer van Schonauwen, tot ruil van de heerlijkheden Schonauwen en De Lier. Datering (1682). Concept.
755 Stukken ingekomen bij Adam van Lokhorst, heer van Schonauwen, als lid van de ridderschap van Utrecht. Datering 1692-1695.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Adam van (Adam van) Lokhorst?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

 1. lockhorst.ged, downloaded 08 Feb 2007
 2. DTB, NH

Tijdbalk Adam van (Adam van) Lokhorst

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Gebruikte symbolen: grootouders grootoudersouders oudersbroers-zussen broers/zussenkinderen kinderen
Sleep de tijdbalk om terug of verder in de tijd te gaan (of gebruik de l en r toetsen). Klik op de namen voor meer informatie.

Over de familienaam Lokhorst

 • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Lokhorst.
 • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Lokhorst.
 • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Lokhorst (onder)zoekt.

Historische context (op basis van trouwdag 20 december 1639)