genealogieonline

Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Adam Florijsz van (Adam Florijsz van) Lockhorst

Persoonlijke gegevens Adam Florijsz van (Adam Florijsz van) Lockhorst 

Bron 1

Voorouders (en nakomelingen) van Adam Florijsz van Lockhorst


Gezin van Adam Florijsz van (Adam Florijsz van) Lockhorst

Hij is getrouwd met Machteld Knops

Kind(eren):

  1. Elyas van Lockhorst  ????-< 1523 
  2. Floris van Lockhorst  ????- 
  3. Henrick van Lockhorst  ????- 


Notities bij Adam Florijsz van (Adam Florijsz van) Lockhorst

Compareert als lid der Nijmeegsche ridderschap 1451 - 1465, tinmeester van Johan van Lynden 1457. Bron: De Nederlandse Adel (1915, pag 166).

Vermeld 1442 - 1478. Riddermatige ter Leede onder Lienden (ca. 1460), richter in de Marsch (1442), richter te Lienden en te Ommeren voor de heer van Lienden (1453 - 1478), gerichtsman in Neder-Betuwe (1455 - 1457).

Huismeester van den Heer van Gemnich en Lynden, 1457.

1477 Daem van Lockhorst zegelt als borg voor Johan van Brakell 27547 en Fye van Beynhem (KKK 1224 f 58)
1457 okt 10: Daem van Lochorst zegelt voor Dirck en Wolter Foyert 34588 (HGC 5995 R 1540);
1460 aug 31: Daem van Lokhorst erfwaarborg voor de van Brakells bij transport van land te LIENDEN
1475 juli 6: Adaem van L. onder de huw. liedn bij h.v. tussen Johan v Brakell (hr v Kermestein te Lienden) en Katharina van Leefdaell
1477 : Adaem van L. zegelt onder de vriednen en magen die magscheid maken tussen Johan van Brakell en diens broer Sweder x Jvr Derick v Delft, "neve " en "nicht" van Adaem.
Zegel: tien ruiten , in de vorm van een schuinkruis;
1477 dec 13 Daem v L voor Johan van Brakell (ARA Fam arch v
Wassenaar v Rosande 317 en 319)

1546.  Heynrick van Wese, richter te Lyenden namens Gelre, en Daem van Lockhorst, richter aldaar namens Johan, heer toe Gymnich, geven vidimus van den brief van 1450 September 30. Reg. no. 1323.
Datering 1458 Januari 26 [des Donredages nae sunte Pauwelsdach Conversie]
NB Afschrift in Inv. no. 1788, fol. 3 verso.
(Toegangsnummer: 0370, Archieftitel: Heren en graven van Culemborg, Gelders Archief)

2101.  Adam van Lockhorst, richter te Oemeren, oorkondt, dat, na executie door Frederick van Olmen, het goed de Enge onder Oemeren, afkomstig van Lambert van Bueren, bastaard, verkocht wordt aan Peter van Olmen.
Datering 1475 September 24 [dess Sonnendages na sente Matheus' dach]
NB a. Oorspr. (Inv. no. 6045), met het zegel van den gerichtsman Willam Hermansz. ; de zegels van den oorkonder en van den gerichtsman Goessen van Zoemeren zijn verloren.
b. Afschrift in Inv. no. 5476, P2.
(Toegangsnummer: 0370, Archieftitel: Heren en graven van Culemborg, Gelders Archief )

1390.  Daem van Lochorst, richter te Lyenden en Oemeren namens jonker Vyncentius, graaf tzoe Moirse en Sarwerden, oorkondt, dat na executie door Johan die Wyt, buurmeester te Oemeren, Gheryt Gherytsz. eigenaar wordt van 9 morgen land onder Oemeren, afkomstig van Otto van Laer en diens vrouw Jutte.
Datering 1453 Juni 25 [des Manendages nae sunte Johans Baptistendach te Mydsomer]
NB a. Oorspr. (Inv. no. 5999), met het zwaar geschonden zegel van den oorkonder; de zegels van de gerichtslieden Geryt van Grootvelt en Gheryt van Aelst zijn verloren.
b. Afschrift in Inv. no. 5476, P1.
(Toegangsnummer: 0370, Archieftitel: Heren en graven van Culemborg, Gelders Archief)

1598.  Johan van Rossum, richter in Nederbetu, oorkondt, dat Daem van Lochorst, na executie, de goederen van heer Johan en HENRIK van Gymnich in de Nederbetu verkoopt aan Elis van der Heest.
Datering 1459 December 30 [des Sonnendaghes na den heylighen Keersdach]
NB a. Oorspr. (Inv. no. 5996), met de zwaar geschonden zegels van den oorkonder en de gerichtslieden Johan TRANT en Wessel Huybertsz.
b. Afschrift in Inv. no. 1788, fol. 44.
(Toegangsnummer: 0370, Archieftitel: Heren en graven van Culemborg, Gelders Archief)

1601.  Heynrich van Weze, richter te Lienden namens Gelre, en Adaem van Lochorst, richter aldaar namens den heer van Lienden, oorkonden, dat, na panding door Dirck Foyert, de goederen onder Lienden. toebehoorende aan heer Johan, heer toe Gymnich, en zijn zoons Aernt en Heynrich, toegewezen worden aan Wolter Foyert, broeder van Dirck.
Datering 1460 Januari 28 [des Manendages nae sunte Pauwell Conversionis]
NB a. Afschrift in Inv. no. 1788, fol. 43.
b. Geïnsereerd in den brief van 1460 Mei 22. Reg. no. 1624.
(Toegangsnummer: 0370, Archieftitel: Heren en graven van Culemborg, Gelders Archief)

1624.  Henrick van Weze, richter te Lyenden namens Gelre, en Adaem van Lochorst, richter aldaar namens den heer van Lyenden, oorkonden, dat Wolter Foyert overdraagt aan Franc K van Wachtendonck den hier geïnsereerden brief van 1460 Januari 28. Reg. no. 1601.
Datering 1460 Mei 22 [op ons Heeren Hemelvaertsdach]
NB Afschrift in Inv. no. 1788, fol. 43 verso.
(Toegangsnummer: 0370, Archieftitel: Heren en graven van Culemborg, Gelders Archief)

1800.  Rutgher van Grootvelt en Adaem van Lochorst, richters te Lyenden namens den hertog van Gelre en den heer van Culenborch, oorkonden, dat verschillende personen verklaringen afleggen omtrent den veerstad te Verhusen.
Datering 1465 Augustus 6 [des Dynxdages nae sunte Petersdach ad vincula]
NB Oorspr. (Inv. no. 5941); de zegels van de oorkonders zijn verloren.
Gedrukt: Gelre, Bijdr. en Med. XXXII, blz. 259.
(Toegangsnummer: 0370, Archieftitel: Heren en graven van Culemborg, Gelders Archief)

2093.  Adaem van Lochorst, richter te Oemeren namens den heer van Culenborch, oorkondt, dat Vrederick van Olmen een vonnis eischte en verwijzing naar het tynsgerecht verkreeg in zijn geding tegen Lambert van Bueren, bastaard.
Datering 1475 Juli 19 [des Woensdages nae Divisio apostolorum]
NB Afschrift in Inv. no. 1788, fol. 49 verso.
(Toegangsnummer: 0370, Archieftitel: Heren en graven van Culemborg, Gelders Archief)

2099.  Adam van Lochorst, richter te Ommeren, oorkondt, dat, na executie door Peter en Fredrick van Olmen, gebroeders, de Halve bouwing onder Oemeren, genaamd de Engh, afkomstig van Lambert van Bueren, bastaard, verkocht wordt aan Steven Zegersz.
Datering 1475 September 13 [op dess heiligen Cruys' avont Exaltatio]
NB a. Oorspr. (Inv. no. 6045), met de geschonden zegels van den oorkonder en van den gerichtsman Willem Hermensz.; het zegel van den gerichtsman Henrick die Wit is verloren.
b. Afschrift in Inv. no. 5476, bijlage P4.
(Toegangsnummer: 0370, Archieftitel: Heren en graven van Culemborg, Gelders Archief)

2130.  Adam van Lochorst, richter te Lyenden, oorkondt, dat Rutgher Vonck Borrensz. overgeeft aan den heer van Culenborch de verwinbrieven, die hij, als buurmeester te Merthenenals gemachtigde van zijn "medegesel" Dirck Voncke, heeft op de goederen van Bartold van Zalland en de bagijnen te Rienen onder Meerthen.
Datering 1476 Juni 30 [dess Sonnendages nae sunt Peters ind Pauwelsdach apostolorum]
NB Oorspr. (Inv. no. 5999), met het zegel van den gerichtsman Goessen van Ewiick, en een fragment van dat van den oorkonder; dat van den gerichtsman Hubert Foyert is verloren.
(Toegangsnummer: 0370, Archieftitel: Heren en graven van Culemborg, Gelders Archief)

2155.  President en raden des hertogen van Burgundien in Gelre bevelen aan den eersten deurwaarder, aan te zeggen aan Daem van Lochorst, richter te Lyenden c.a. en Herman van Wy te Droempt, zich te onthouden van bemoeienis in het proces tusschen Herman van Wytenhorst en Gijsbert van Randwiick over den Aemstelschen boomgaard.
Datering 1476 December 2 [Gegeven t'Aernhem]
NB Afschrift (Inv. no. 6039).
(Toegangsnummer: 0370, Archieftitel: Heren en graven van Culemborg, Gelders Archief)

2184.  Adam van Lochorst, richter te Ommeren, oorkondt, dat Jerephaes van Kell overdraagt aan Johan van WELY, ten behoeve van Gerart, heer tot Culenborch etc., een verwinbrief op de onder Ommeren gelegen goederen van de Commanderie 'van St. Johan te Arnhem, Jan van Bueren, Jan van Eck Bartolomeusz., Johan van den Steenhuis, Claes Henricsz. en Henrick Korff, gedateerd 1476 Juni 4.
Datering 1478 Januari 3 [des Saterdaiges nae Nyenjaersdaige]
NB a. Oorspr. (Inv. no. 5999), met de geschonden zegels van den oorkonder en van de gerichtslieden Geryt Aerntsz. en Reyner van Meerten.
b. Afschrift in Inv. no. 5476, P5.
(Toegangsnummer: 0370, Archieftitel: Heren en graven van Culemborg, Gelders Archief)

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Adam Florijsz van (Adam Florijsz van) Lockhorst?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

  1. lockhorst.ged, downloaded 08 Feb 2007

Over de familienaam Lockhorst