genealogieonline

Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Cornelis van (Cornelis van) Lockhorst

Persoonlijke gegevens Cornelis van (Cornelis van) Lockhorst 

Bron 1

Voorouders (en nakomelingen) van Cornelis van Lockhorst


Gezin van Cornelis van (Cornelis van) Lockhorst

Hij is getrouwd met Griete Pietersdr Spoor in het jaar 1584 te Utrecht, Utrecht, Netherlands, hij was toen 37 jaar oud.

Kind(eren):

  1. Adam van Lockhorst  ± 1587-± 1656 
  2. Cornelis van Lockhorst  1592-1629 
  3. Harmina van Lockhorst  ????- 


Notities bij Cornelis van (Cornelis van) Lockhorst

- Werd poorter van Amsterdam 21 jan 1600. Uit hun oudsten zoon stamt de tak der van Lockhorsten die in het Utrechtse in aanzien geraakte en uitstierf in het laatst der 18e eeuw met mevrouw Agneta Geertruid (Barones) van Lockhorst. Bron: De Nederlandsche Adel (1915, pag 167).

- Bij vonnis d.d. 20 dec 1568 door Alva gebannen om den wille van het geloof. Na terugkeer vestigde Cornelis zich te Amsterdam, huwde en werd door zijn oudsten zoon de stamvader van de Lockhorsten, die in het Utrechtsche in aanzien geraakten en in het laatst der 18e eeuw uitstierven. Bron: De Nederlandsche Adel (na 1947, pag. 406).

- In 1584 in Utrecht weergekeerd waar hij met Griete (Geertruid) Pietersdochter Spoor in het huwelijk trad. Zijn twee zoons zijn in Utrecht geboren. Stukken in het Baselse stadsarchief wijzen erop dat Cornelis reeds in Utrecht als koper can Basels papier optrad. In 1593 wordt hij als inwoner van Amsterdam genoemd. Hij woonde 1593 op de Nieuwe Zijds Achterburgwal. (Proost Prikkels 303, dec. 1967).

- Rekende zich in 1565 (18 jaar oud) tot de adel, diende (1 of 2 jaar later) de opstand onder Hendrik van Brederode, verbannen door de Raad van Beroerte op 20 december 1568, week uit naar Duitsland, vestigde zich later te Amsterdam als papierhandelaar, werd poorter aldaar 26 jan 1600.

- Van Buchel schreef over hem: "Tot Amsterdam woont Cornelis van Lockhorst die hem met comanschap van papieren soo heeft geneert dat hij rijck is geworden ende seyt nu te hebben een verklaring van en heer van Lockhorst dat hij is , van 't selve geslacht dan verarmt.

- In december 1565 eiste de buurman van Aalst ten overstaan van de Bank van Kersteren dat Cornelis van Lockhorst bijdroeg in bepaalde kosten die over de naburen waren omgeslagen. Hij hoefde slechts een bescheiden bedrag te betalen, drie stuivers, naar rato van zijn grondbezit dat zeven hond (ongeveer één hectare) groot was. Cornelsi liet echter door zijn gematigde Hendrik van Lockhorst antwoorden dat ettelijke leden van adel in de Neder-Betuwe in deze omslag niet waren aangeslagen en dat hij daarom hoopte en meende niets te hoeven bijdragen als "anderen van adel". Over de afloop lezen we niets in het gerichtssignaat. Ook later heeft Cornelis van Lockhorst geen pogingen gedaan verschreven te worden, terwijl Hendrik zich dus zelfs tot de huislieden rekende. Nog in 1544 hadden zowel de vader van Cornelis en Hendrick, Adam van Lockhorst Hendriksz, als diens neef Adam van Lockhorst (Florisz) zitting gehad in de Bank van Kestern (info Historische Kring Kesteren).

Regesten Nederland Deel IIICollectie D.F. Tollenaar
- Heraldische Bibliotheek1881, p. 30, 20-12-1568Dirk Veren, Jan van Toorn, Jasper van Hattem, Joost van Hattem Baertszoon, Dirk van Hattem en Johan van Hattem Thoniszoon, allen uit Ingen, zowel als Johan van Leeuwen, Adriaan van Delft Dirkszoon, Ceel Hamerslach, Pieter Duijvel (alias Pieter Jansz), allen uit Maurik, alsmede Adriaan van Kesteren uit Kesteren, Joan van Hemert (alias van Lienden), Cornelis van Lockhorst en Claes Gilliszoon van Wijck werden gezamenlijk 20-12-1568 door Alva gebannen met verbeurdverklaring hunner goederen, omdat zij deels te Vianen en elders onder den heer van Brederode als rebellen gediend, deels het klooster en de kommanderie te Ingen geplunderd hadden. Johan van Leeuwen zou ook beeldstormerij gepleegd hebben, evenals Willem Jan Stevensz uit Maurik en Dirk van Hattem uit Ingen te Utrecht hadden gedaan.

Begeeft zich in de Spaamsche troubles naar Duitschland en woonde later te Amsterdam. Hij werd 26 Jan 1600 poorter te Amsterdam, waar hij "papiervercoper" was in de St Anthonisbreestraat "in den witten Engel". Bron: CBG, collectie Regt.

Gewis ook door den invloed van den heer en bewoner van Kermestein, Jor Johan v. Brakel (+ 1580), als verbonden Edele, was Lienden anti-Spaanschgezind, en leverde Geuzen op. Joan v. Hemert, alias v. Lienden, Cornelis v. Lockhorst en Claes Gilliszoon v. Wiek werden met een elftal ingezetenen uit Maurik, Ingen en Kesteren, krachtens 20 Dec. 1568 te Brussel uitgevaardigde sententie, door den Hertog van Alva. gebannen, met verbeurdverklaring hunner goederen, omdat zij deels te Vianen en elders onder den heer van Brederode als rebellen gediend, deels het klooster (te Ln) de kommanderie te Ingen geplunderd hadden; de een of ander hen zou ook beeldstormerij hebben gepleegd â€Å“). Navorscher 1897.

Akten van Kwijtschelding (overdracht onroerend goed) Amsterdam (GA Asd)
Koper:
Lochorst, Cornelis erf Niezel, Lange ("Niezel") 1608
Lockhorst, Corn. van huis Nieuwebrugsteeg 1609-1610
Lockhorst, Cornelis van huis Haarlemmerstraat 1613-1615
Lockhorst, Cornelis van huis Haarlemmerdijk 1613-1615
Lockhorst, Cornelis van huis Kloveniersburgwal ("Oostindischekade") 1625-1626
Lockhorst, Cornelis van huis Spuistraat ("Achterburgwal, Nieuwezijds") 1595-1597
Lockhorst, Cornelis van huis Haarlemmerstraat 1613-1615
Lockhorst, Cornelis van huis Antoniesbreestraat, Sint 1610
Lockhorst, Cornelis van erf Zwanenburgwal ("Verversgracht") 1610
Lockhorst, Cornelis van huis Haarlemmerstraat 1613-1615
Lockhorst, Cornelis van huis Spuistraat ("Achterburgwal, Nieuwezijds") 1610-1611
Lockhorst, Cornelis van huis Haarlemmerstraat 1613-1615
Lockhorst, Cornelis van huis Damrak ("Water, 't") 1610
Lockhorst, Cornelis van huis Haarlemmerstraat 1613-1615
Lockhorst, Cornelis van huis Singel over de Engelsekaai 1610-1611

Basler Papierindustrie
Bald nach dem obgenannten Handel erschlossen sich die Basler Papierer ein neues Absatzgebiet durch einen Kontrakt mit dem holländischen Kaufmann Cornelius Lochorst zur Einfuhr von Basler Papier nach Holland. Erfüllungsorte waren Strassburg und Frankfurt. Der Transport auf dem Rhein mit seinen häufigen Schiffbrüchen brachte aber den Baslern erhebliche Verluste, so dass sie 1598 den Vertrag nur unter der Bedingung erneuern wollten, dass Basel als Erfüllungsort festgesetzt werde. Um dem einheimischen Gewerbe das holländische Absatzgebiet zu erhalten, gewährte der Basler Rat den Sendungen Zollermässigungen. An Lochorsts Handelskompagnie, die unterdessen in Holland das staatliche Monopol auf den Papierimport erlangt hatte, lieferten nun die Basler Papiermeister kraft eines zwanzig Jahre geltenden Vertrags für die Verwaltung der Generalstaaten und für private Bezüger alles Schreib- und Kanzleipapier.

Huis Zuilen
706 Attestaties van diverse personen die Cornelis van Lokhorst gekend hebben voordat hij in dienst ging van de heer van Brederode en hem, na zijn jarenlang verblijf in het buitenland, weer in Amsterdam of Leiden ontmoet hebben. Datering 1580, 1619, 1640.
707 Akte van lijfrente verkocht door de staten van Utrecht aan Geertruid Spoor, echtgenote van Cornelis van Lokhorst, ten lijve van de veertienjarige Lijsbeth Jurriaans. Datering 1604.
NBIn 1618 overgeschreven ten lijve van Adam van Lokhorst, ca. 31 jaar
708 Akte van lijfrente, verkocht door de staten van Utrecht aan Cornelis van Lokhorst en diens echtgenote, ten lijve van hun zoon Cornelis. Datering1604.
709 Testamenten van Cornelis van Lokhorst en Geertruid Spoor, met bijlagen. Datering 1602- 1626.
710 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Cornelis van Lokhorst. Datering 1623-1642. Met retroakten vanaf 1608.
711 Rekening voor Cornelis van Lokhorst te Amsterdam wegens aankopen van papier op de herfstmarkt te Frankfort. Datering 1594.
712 Schuldbekentenissen ten behoeve van Cornelis van Lokhorst en zijn zoon Cornelis van Lokhorst jr. wegens leveranties van papier. Datering 1599-1627.
713 Brieven gericht aan Cornelis van Lokhorst, koopman van papier in de Warmoesstraat te Amsterdam, afkomstig van Gillis Pieters, boekverkoper te Rotterdam. Datering 1611-1618.
714 Akte van oprichting van een handelscompagnie in papier tussen enerzijds Cornelis van Lokhorst, anderzijds Johannes Pieter Spoor, Lodewijk Koninck, Christopher Danonik, Bonifacius en Emanuel Wiselius, Consalvia Romitis en Colletgen van den Keere, weduwe van Jodocus Hondius, 1613. Concept, met stukken betreffende een geschil over het aannemen van Lodewijk Koninck tot compagnon. Datering 1613.
715 Akte van protest van Cornelis van Lokhorst tegen Colletgen van den Keere, weduwe van Jodocus Hondius, wegens het niet betalen van een wissel. Datering 1613.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Cornelis van (Cornelis van) Lockhorst?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

  1. lockhorst.ged, downloaded 08 Feb 2007
  2. DTB

Tijdbalk Cornelis van (Cornelis van) Lockhorst

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Gebruikte symbolen: grootouders grootoudersouders oudersbroers-zussen broers/zussenkinderen kinderen
Sleep de tijdbalk om terug of verder in de tijd te gaan (of gebruik de l en r toetsen). Klik op de namen voor meer informatie.

Over de familienaam Lockhorst