Genealogie Midavaine


De genealogie van de familie Midavaine is samengesteld door Jan Midavaine (neem contact op). Deze publicatie is voor het laatst bijgewerkt op 4 september 2009.


I. PIERRE MIDAVAINE, vermoedelijk geboren in Saint Amand, getrouwd MARIE de le SPINOY.

Uit dit huwelijk worden te Saint Amand de volgende kinderen geboren:

- Marie Jean met attest van de Waalse Kerk te Tournai 24.10.1712

lidmaat van de Waalse Kerk te Middelburg,

overl. begraven 13/17.11.1731 Bagijnhof te Middelburg,

tr. Antoine du Doignon (overleden voor 1713).

- Jean volgt IIa.

- Michiel volgt IIb.

 

IIa. JEAN MIDAVAINE, 2.5.1717 lidmaat van de Waalse Kerk te Middelburg, overlijdensdatum niet bekend, verkoopt op 28 en 30.7.1713 grond in Saint Amand aan Charles Quesnoy en Francois Gourdin, getrouwd 1. Leiden 3.10.1709 met MARIE LA RIVIERE, d.v. Jean de la Riviere en Marie Jeanne du Hem. Marie la Rivière wordt op 16.3.1710 met attest uit Leiden lidmaat van de Waalse Kerk te Middelburg, overleden tussen 1718 en 1722, getrouwd 2 MARIE LANNIER.

Uit het eerste huwelijk worden in de Waalse Kerk in Middelburg gedoopt:

- Marie 8.4.1711, overleden/begr. 9/13.9.1774 Oude Kerkhof

te Middelburg.

- Anna 18.6.1713, begraven 18.6.1715 Bagijnhof te Middelburg, in

het begraafboek genoteerd onder de naam Anna Midavien.

- Jacob 18.6.1713, begraven 11.12.1713 Bagijnhof te Middelburg, in

het begraafboek genoteerd onder de naam Jacob Miaveijn.

- Jean Francois 17.2.1715, jong overleden.

- Anna 19.4.1716, overleden/begr. 18/25.1.1751 Oude Kerkhof te

Middelburg, getrouwd 1743 met .... Maertens.

- Pierre 15.5.1718, jong overleden.

 

Uit het tweede huwelijk wordt te Middelburg gedoopt:

- Pierre 25.11.1722, begraven feb. 1725 Bagijnhof te Middelburg, in

het begraafboek genoteerd onder de naam Pieter Medarijn.

 

IIb. MICH(I)EL MIDAVAINE, met attest van de Waalse Kerk te Tournai 1.4.1712 lid van de Waalse Kerk te Middelburg. Leent op 9.12.1741 £ 400 Vls. aan Pieter de Muk uit Brigdamme (RAZE 917, folio 97 verso), verkoopt op 15.8.1745 zijn hofstede Boomenburg in de Hayman buiten de Vlissingse Poort te Middelburg voor £ 600 Vls. aan de stad Middelburg ten behoeve van de bouw van een pesthuis (H.M. Kesteloo, Uit de stadsrekeningen van Middelburg, deel IX, blz. 30), koopt op 13.1.1751 samen met Jasper Pietersen van Houte een wei in Brigdamme (RAZE 910, fol. 44), verkoopt op 4.7.1757 zijn deel in de wei te Brigdamme aan Jasper Pietersen van Houte (RAZE 910, fol. 87), verkoopt op 12.1.1762 een huis aan de Bree in Middelburg voor £ 110 Vls. aan Johannes van Tienen (Rekenkamer D 69411), getrouwd Middelburg (Waalse Kerk) 1.3.1719 met CATHARINA LE ROY.

Uit dit huwelijk werden in de Waalse Kerk te Middelburg gedoopt:

- Abraham volgt IIIa.

- Catharina 26.5.1721, overleden/begr. 3/8.10.1748 Waalse Kerk te

Middelburg (het begraafboek van het voormalige

gemeentearchief Middelburg vermeldt: begraven 11.10.1748

in de Waalse Kerk te Middelburg, 'samen met haar kind'),

tr. 1746 te Middelburg met Abraham Wijbo, begraven 20.1.1755

Waalse Kerk te Middelburg (zie ook: RAZE 923, 17.6.1763,

RAZE 925, fol. 87 en fol. 87 verso).

- Isaac 11.4.1723, jong overleden.

- Isaac 27.8.1724, jong overleden.

- Marie 24.12.1727, overleden/begr. 21/25.9.1761 Waalse Kerk te

Middelburg, getrouwd 1751 te Middelburg met Nicolaas Stroots

(Strootman).

- Sara 6.3.1729, jong overleden.

- Isaac volgt IIIb.

- Jacob volgt IIIc.

 

IIIa. ABRAHAM MIDAVAINE, gedoopt 7.2.1720 in de Waalse Kerk te Middelburg, begraven 3.12.1756 te Sint Laurens. ondertrouw/tr. (1) 9.9.1747 te Sint Laurens / 27.9.1747 (De Waalse kerk meldt als trouwdatum: 4.10.1747) te Middelburg met ADRIAANTJE JASPERSE VAN HOUTTEN, d.v. Jasper Pieterse van Houtten en Janna Dane, geboren te Brigdamme, get. Michiel Medaveyne en Janna Dane, begraven 12.1.1753 te Sint Laurens. ondertrouw/tr. (2) 3/20.5.1754 te Sint Laurens met PIETERNELLA SIBRANDSE, d.v. Abraham Sibrandse en Jannetje Gillisse Hoefnagel, geboren 9.10.1712 te Brigdamme, get. D. de le Lyons, Michiel Mijdavaine (vader) en Jannetje Hoevenagel (moeder), Pieternella Sibrandse ondertrouw/tr. (2) 29.3.1758 te Sint Laurens / 11.4.1758 te Serooskerke met Willem Ponse, weduwnaar van Pieternella Teerlingh.

 

Uit het eerste huwelijk:

- Michiel gedoopt 2.3.1749 te St. Laurens, get. Jasper Pieterse van

Houtten en Catharina le Roij, jong overleden.

- Jasper gedoopt 21.6.1750 in de Waalse Kerk te Middelburg, jong

overleden.

- Catharina gedoopt 27.7.1751 te St. Laurens, get. Josua van Galen en

Cornelia Pieterse van Houtten, overleden/begr. 20/25.1.1762

te Sint Laurens, in het begraafboek genoteerd onder de

naam Katje Mijdaveijne. De voogden Isaac Midavaine (IIIb.)

en Jacob Midavaine (IIIc.) over Jacob Wijbo, z.v. Catharina

Midavaine en Abraham Wijbo (zie: IIb.) leggen op 24.6.1762

voor de weeskamer van Brigdamme de eed van voogdij af

(RAZE 925, fol. 87), staat en verdeling van de nalatenschap

van Catharina Midavaine, opgemaakt door haar voogd

Pieter Marinissen op 30.4.1763 voor de weeskamer en

vierschaar van Brigdamme (RAZE 923), Isaac en Jacob

Midavaine brengen op 17.6.1763 het deel dat Jacob Wijbo

geërfd heeft uit de nalatenschap van Catharina Midavaine

over naar de weeskamer van Brigdamme (RAZE 925,

fol, 87 verso).

- Jacob gedoopt 17.12.1752 te St. Laurens, get. Jacob Medavaine

en Catharina le Roy, jong overleden.

 

Uit het tweede huwelijk:

- Johanna gedoopt 1.2.1756 te St. Laurens, get. IJzaäc Mijdaveijne en

Francijna Zibrandle, jong overleden.

 

IIIb. ISAAC MIDAVAINE, gedoopt 28.2.1731 in de Waalse Kerk te Middelburg, overleden 16.2.1804 te Buttinge, koopt op 26.1.1764 samen met Jan Wanjon de boerderij Konijnenburg in Kleverskerke (RAZE 1149, fol. 28), koopt in 1764 (z.d.) voor £ 1104 : 7 : 8 Vls. land te Zandvoort van de erven Schorer (Rekenkamer D 69441), koopt op 16.1.1765 de hofstede Zandvoort in Buttinge met 41 gemeten 109 roeden land van de erven van Maria Johanna Schorer - van der Putte (RAZE 931, folio 103 / 126), koopt op 1.4.1765 voor £ 99 : 17 : 1 Vls. land van Schorer aan de Seisweg te Middelburgs Ambacht (Rekenkamer D 69441), verkoopt op 5.7.1765 ‘Koningsplein’ aan de Segeerssingel te Middelburg voor £ 390 : 0 0 Vls. aan Juriaan Fik (Rekenkamer D 69441), stelt op 23.10.1766 voor de weeskamer Jan Wanjon en zijn broer Jacob Midavaine aan als voogden over zijn drie minderjarige kinderen (Catharina, oud 5 jaar, Wilhem, oud 3 jaar en Abraham, oud 2 jaar - RAZE 932, folio 21 verso), geeft op 7.11.1766 zijn hofstede met bijbehorend land als onderpand voor de opvoeding van zijn 3 minderjarige kinderen (RAZE 932, folio 23), koopt op 29.8.1768 3 gemeten 288 roeden weiland in Buttinge van Jan Joseph Naigre (RAZE 932, folio 52, Rekenkamer D 69471, prijs £ 750 : 0 : 0 Vls.), verkoopt op 4.12.1772 voor £ 1659:13:9 Vls. een hof aan Jan Schietekatte te Grijpskerke (Rekenkamer D 69521), verkoopt op 24.11.1775 uit het gezamenlijke bezit van hem en Jan Wanjon 3 gemeten 109 roeden land in Kleverskerke aan Aarnout Aarnoutse (RAZE 1149, folio 68 verso), verkoopt op 23.4.1776 bppt £ 61 : 10 : 0 Vls. een weiland in Middelburgs Ambacht aan Pieter de Wagter (Rekenkamer D 69551), verkoopt samen met Jacob Midavaine op 19.12.1776 land aan de Schroeweg te Middelburgs Ambacht aan Cornelis Braad voor £ 64 : 12 : 0 Vls. (Rekenkamer D 69561), koopt 19.12.1776 voor £ 180 : 18 : 0 Vls. een weiland te Middelburgs Ambachten van Maria Duhem (Rekenkamer D 69561), koopt 23.12.1777 voor £ 264 : 16 : 0 Vls. land van Bastiaan Nebbens te Koudekerke (Rekenkamer D 69571), koopt op 15.2.1781 3 gemeten 196 roeden weiland in Buttinge van de erven van Jacobus de Klerck (RAZE 917 en RAZE 933, folio 53 verso), koopt op 6.6.1779 van Janna Jaspers een weiland voor £ 153 : 0 : 0 Vls. te Middelburgs Ambacht (Rekenkamer D D 69581), koopt op 7.6.1781 2 gemeten 45 roeden land in Buttinge van Cornelis Bastiaanse (RAZE 933, folio 60 verso), legt op 22.9.1783 samen met Jan Wanjon vast dat de langstlevende van hen beide de helft van hun gezamenlijke bezit in de hofstede Konijnenburg te Kleverskerke overneemt (RAZE 1149, folio 157 verso), koopt op 25.8.1788 280 roeden weiland in Butttinge van Cornelis Bastiaanse (RAZE 933, folio 144), koopt op 5.1.1790 voor £ 1504 : 17 : 6 Vls. hof en land van C. Maggielse te Grijpskerke (Rekenkamer D 69491), neemt na het overlijden van Jan Wanjon op 25.1.1798 zijn helft in de boerderij Konijnenburg in Kleverskerke over (RAZE 1149, folio 160, Rekenkamer D 69771, prijs £ 750 Vls.), bekent op 25.1.1798 £ 750 Vls. schuld te hebben bij Mr. Jan Jacobse, geroyeerd 1.5.1804 (RAZE 1151, folio 114 verso en RAZE 1052 folio 16.), koopt op 22.12.1801 voor £ 264 : 16 : 0 Vls. een speelhof aan de Seisweg bij de slagboom te Middelburg Ambacht een speelhof (Rekenkamer D 69821), verkoopt op 22.12.1801 land te Middelburgs Ambacht aan Jacob Midavaine voor £ 53 : 8 : 2 Vls. (Rekenkamer D 69821), testament 25.8.1803 (RAZE 1402, folio 7 verso en RAZE 1150 folio 3), verkoopt op 7.1.1804 hof en land aan de Schroeweg bewesten Middelburgs Ambacht voor £ 610 : 0 : 0 Vls. aan Pieter Tilroe (Rekenkamer D 69841), verkoopt 10.1.1808 hof en land te Kleverskerke voor £ 436 : 13 : 4 Vls. aan Willem Midavaine (Rekenkamer D 69851), verkoopt op 20.5.1805 voor £ 53 : 8 : 2 Vls. land te Middelburgs Ambacht aan Jacob Midavaine (Rekenkamer D 69851).

Otr./tr. (1) 22.3 / 7.4.1760 Koudekerke met LEINTJE HENDRIKS, gedoopt te Oostkapelle op 5.6.1729, overleden in Buttinge 21.8.1766 (zie RAZE 932, fol. 21 verso), dochter van Willem Hendriks en Leijntje Pieters Back.

Otr./tr. (2) 30.1 / 16.2.1767 Kleverskerke met WILLEMINA MEULEMEESTER, d.v. Karel Meulmeester en Janna Baljé, geb./ged. 9./15.4.1742 te Kleverskerke, overleden kort voor 2 juli 1802 (zie: RAZE 934, folio 79 verso).

 

Uit het eerste huwelijk:

- Catharina gedoopt 23.8.1761 in de Waalse Kerk te Middelburg.

- Willem geboren circa 1763 (zie: RAZE 932, fol. 21 verso), overleden tussen

1766 en 1770.

- Abraham volgt IVa.

 

Uit het tweede huwelijk:

- Willem volgt IVb.

- Jacob volgt IVc.

- Isaac volgt IVd.

 

IIIc. JACOB MIDAVAINE, gedoopt 25.1.1733 in de Waalse Kerk te Middelburg, overleden/begr. 1/8.3.1776 Waalse Kerk te Middelburg, koopt op 26 januari 1763 voor £ 300 een huis aan de Zandstraat te Middelburg van Adriaan Koppejan (Rekenkamer D 69421), verkoopt op 15.2.1768 een huis aan de Zandstraat voor £ 950 : 0 : 0 Vls. aan Paulus de Jonge (Rekenkamer D 69471), verkoopt op 19.12.1776 een huis aan de Segeersweg in Middelburgs Ambacht voor £ 110 : 1 : 11 Vls. aan J. Caarsemaker (Rekenkamer D 69561), verkoopt op 19.12.1776 een huis aan de Segeersweg te Middelburgs Ambacht voor £ 48 : 10 : 6 aan Maria Duhem (Rekenkamer D 69561), getrouwd 1.5.1757 in de Waalse Kerk te Middelburg met MARIE DU HEM.

Uit dit huwelijk werden in de Waalse Kerk te Middelburg gedoopt:

- Jean 19.4.1758, overleden/begr. 16/19.1.1759 Oude Kerkhof te

Middelburg.

- Catherina 24.11.1762, overleden/begr. 21.4.1805 Oostkerk te Middelburg,

tr. (1) 28.9.1784 te Middelburg met Daniël de Wolf,

tr. (2) 7.3.1792 te Middelburg met Abraham de Kulderie,

begr. maart 1798 in de Oostkerk te Middelburg. Op

16.10.1799 verklaren Willem de Klerk en zijn vrouw Laurina

Vink voor schout en schepenen van Oostkapelle een

bedrag van £ 300 Vls. schuldig te zijn aan Catherina

Midavaine, geroyeerd 9.1.1800 (RAZE 1174, folio 157-158),

tr. (3) 1.4.1801 te Middelburg met Hendrik Johan Franke,

overl. 14.6.1822 te Middelburg. Op 1.2.1802 verklaren Jan

Ingelse en zijn vrouw Maria de Klerk voor schout en

schepenen van Oostkapelle een bedrag van £ 300 Vls.

schuldig te zijn aan Catherina Midavaine, geroyeerd

22.6.1809 (RAZE 1174, fol. 192 verso).

- Jean (Johan) 5.5.1765, overleden/begr. 13/18.7.1765 Oude Kerkhof te

Middelburg.

- Marie Elisabeth 4.2.???, begraven 24.4.1770 Oude Kerkhof te Middelburg.

- Abraham doopdatum niet bekend, overleden/begr. 22/26.2.1773 Oude

Kerkhof te Middelburg.

 

IVa. ABRAHAM MIDAVAINE, geboren 29.1.1764 te Middelburg (zie Patiëntennaamrollen Simpel- en ziekenhuizen Middelburg, nr. 424), overleden 13.2.1837 te Middelburg. getrouwd 23.4.1791 te Koudekerke met PIETERNELLA ZWEMER, geboren 1762/63 te Koudekerke (Zie: Buttinge, Bevolking 1811), d.v. Daniël Zwemer en Neeltje van Hoeve, overleden 23.5.1823 te Grijpskerke (Buttinge).

Geding van Salomon Mozes Levi tegen Abraham en zijn vrouw Pieternella Zwemer over het niet ontvangen van verschuldigde rente over geleend bedrag van ƒ 2150,-- (RAZE 1398, 12.1.1799 en RAZE 1399, 17.11.1798, 24.11.1798 en 12.1.1799), Abraham en zijn vrouw geven toestemming tot verkoop van hun hofstede met 49 gemeten 35 roeden land (RAZE 1405, 5.12.1798), Conditie en voorwaarden verkoop hofstede (RAZE 1407, 27.12.1798), verkoopt op 5.1.1799 zijn hof en land voor £ 2161 : 2 : 8 Vls. aan Johannes Verwoerd en Compagnie (Rekenkamer D 69791), Abraham en Pieternella Zwemer verkopen op 12.1.1799 hun hofstede in Koudekerke met 49 gemeten 35 roeden land (RAZE 1401, folio 27), Abraham leent op 15.2.1799 £ 1160 : 3 : 5 Vls. van zijn vader (RAZE 1401, folio 32 verso).

Uit dit huwelijk werden in Koudekerke geb./ged.:

- Izaak volgt Va.

- Daniël 17/24.1.1793 get.: Adriaan Dan. Zweemer en Leintje

Zwemer, jong overleden.

- Leijntje gedoopt 21.10.1796, get.: Willem Midavaine en Susanna

Adriaanse Dingemanse, (in het doopboek wordt Leijntje

Dan. Zweemer als moeder genoemd), overleden 30.12.1866

te Middelburg, getrouwd 29.1.1820 te Koudekerke met Leijn

Dingemanse, z.v. Lein Dingemanse en Geertrui Wisse,

geb. 25.5.1797 te Buttinge, overleden 11.3.1855 te Grijpskerke.

- Daniël volgt Vb.

 

IVb. WILLEM MIDAVAINE, geboren ca. 1770 te Buttinge, overleden 17.2.1827 te Kleverskerke, verkoopt samen met zijn broer Jacob op 28.3.1804 een speelhof aan de Seisweg te Middelburgs Ambacht voor £ 150 Vls. aan Cornelis van de Putte (Rekenkamer D 69841), erft op 10.12.1804 de hofstede Konijnenberg (RAZE 1150, folio 3), koopt op 10.1.1805 voor £ 436 : 13 : 4 Vls. hof en land na aftrek van de erfportie uit de boedel van I.Midavaine (Rekenkamer D 69851) wordt op 17.1.1805 schepen te Kleverskerke, koopt op 25.7.1805 voor £ 578 : 6 : 8 Vls. 8 gemeten 79 roeden land in Kleverskerke van Joost Adriaanse uit Arnemuiden (RAZE 1150, folio 18, Rekenkamer 2.9.1805 D 69851), bekent op 25.7.1805 £ 800 Vls. schuld te hebben bij de heer Mr. Galenus Dignus Steengracht (RAZE 1151, folio 137).

Otr./tr. 1792 met SUSANNA ADRIAANSE DINGEMANSE, geboren 11.12.1768 te Veere, d.v. Adriaan Dingemanse, overleden 5.3.1847 te Middelburg.

Uit dit huwelijk zijn te Kleverskerke geb./ged.:

- Willemina 2/6.4.1794, get. Izak Midavaine en Willemina Meulmeester,

jong overleden.

- Johanna 29/31.1.1796, get. Adrianus Dingemanse en Johanna de

Voigt, overleden 19.5.1875 te Middelburg, getrouwd 28.5.1823 te

Kleverskerke met Laurens Wisse, z.v. Cornelis Wisse en

Maatje Kastelein, geboren 23.12.1792 te Arnemuiden, overleden.

1.3.1847 te Middelburg.

- Izaak 10/15.8.1802, get. Isak Midavaine en Willemina Bastiaanse,

jong overleden.

- Adriaan volgt Vc.

 

IVc. JACOB MIDAVAINE, geboren juni 1771 te Buttinge, overleden 26.9.1831 te Middelburg, koopt op 22.12.1801 van zijn vader een stuk land te Middelburgs Ambacht voor £ 53 : 8 : 2 Vls. (Rekenkamer D 69821) verkoopt samen met zijn broer Willem op 28.3.1804 een speelhof aan de Seisweg te Middelburgs Ambacht voor £ 150 Vls. aan Cornelis van de Putte (Rekenkamer D 69841), koopt op 5.1.1805 een stuk land van NN te Koudekerke voor £ 102 : 4 : 6 Vls. (Rekenkamer D 69851), krijgt op 10.1.1805 zijn erfportie ter groootte van £ 880 : 16 : 8 Vls. uit de boedel van Isaac Midavaine (Rekenkamer D 69851), koopt 20.5.1805 voor £ 53 : 8 : 2 Vls. een stuk land uit de boedel van Isaac Midavaine (Rekenkamer D 69851), koopt/verkoopt 3.3.1808/16.12.1808 een huis en 1 gemet 90 roeden land in Buttinge (RAZE 934, fol. 180 / 240), is executeur in de boedel van Willemina Janse Bakker, weduwe van Jan Bastiaanse (RAZE 1407, 17.12.1808), is van 1804 - 1811 schepen in Buttinge (RAZE 934, vanaf 9.7.1804).

Otr./tr. 4/21.4.1794 te Middelburg met WILLEMINA BASTIAANSE, geboren juli/aug. 1770 te Middelburg, overleden 12.5.1831 te Middelburgsambacht.

Uit dit huwelijk zijn geboren:

- Willemina geb./ged. 10/16.11.1794 te Middelburg, overleden

26.12.1824 te Aagtekerke, getrouwd 26.9.1823 te Grijpskerke met

Abraham Francke, z.v. Andries Francke en Tannetje

Andriessen, geb./ged. 5/10.3.1793 te Domburg, overleden.

14.6.1822 te Middelburg.

- Johanna geb./ged. 17/25.3.1798 te Middelburg, overleden 23.12.1841 te

Sint Laurens, getrouwd 21.4.1819 te Grijpskerke met Abraham

Krijger, z.v. Leijn Krijger en Helena Franke, geboren 25.11.1792

te Grijpskerke, overleden 10.10.1846 te Sint Laurens.

- Isaak volgt Vd.

- Jacobus 1803/04 te Buttinge, (zie: Buttinge, Bevolking 1811),

overleden voor 1814.

- Cornelis volgt Ve.

- Adriana geboren 27.8.1811 te Buttinge, overleden 11.3.1851 te Grijpskerke,

tr. 7.1.1830 te Middelburg met Jan Pouwer, z.v. Pieter

Pouwer en Johanna Sevaal, geboren 3.2.1808 te West Souburg,

overl. 6.11.1877 te Middelburg.

 

IVd. ISAAC MIDAVAINE, geboren 15.1.1782 te Buttinge, overleden 18.12.1856 te Middelburg. ondertrouw/tr. 30.12.1802/20.1.1803 te Middelburg met ADRIANA DE VLIEGER, geboren ca. 1774, overleden 6.3.1824 te Middelburg, woont in 1830 aan de Schroeweg en verdrijft samen met zijn zoon in de nacht tussen de 15e en 16e januari 1830 twee gewapende militairen van het erf van zijn buurman Jan van Sluys. (Middelburgsche Courant 19.1.1830).

Uit dit huwelijk zijn te Middelburg geb./ged.:

- Isaac volgt Vf.

- Susanna 3/12.10.1806, overleden 10.6.1849 te Middelburg, getrouwd 17.7.1834

te Middelburg met Jan Baljeu, z.v. Francois Baljeu en Neeltje

Slaakwegen, geboren 24.8.1813 te Middelburg, (Jan Baljeu getrouwd.

(2) 27.5.1857 te Middelburg met Susanna Polderman, geb.

26.4.1815 te Sint Laurens, d.v. Alewijn Polderman en Maatje

Vos, sinds 11.3.1855 weduwe van Lein Dingemanse), overleden.

23.1.1886 te Middelburg.

- Willemina 3/12.10.1806, overleden 30.12.1884 te Koudekerke, getrouwd 21.1.1836

te Middelburg met Jan Buijs, z.v. Andries Buijs en Magdalena

Pieterse Dekker, geboren 3.11.1803 te Buttinge, overleden 29.6.1871

te Middelburg.

- Neeltje begraven 9.5.1809 te Sint Laurens.

- dood geboren begraven 3.2.1811 te Sint Laurens.

- Johanna geboren 22.5.1812, overleden 26.10.1882 te Middelburg, getrouwd.

24.7.1834 te Middelburg met Janus Suvaal, z.v. Johannes

Suvaal en Pieternella Schier, geboren 13.11.1810 te Middelburg,

overl. 18.4.1885 te Middelburg.

- Pieternella geboren 21.12.1815, overleden 9.2.1816 te Middelburg.

- Adriana geboren 26.4.1818, overleden 7.8.1880 te Middelburg, (op 11.2.1837

wordt in Middelburg Elisabeth geboren, dochter van Adriana

Midavaine), getrouwd 16.3.1837 te Middelburg met Kornelis de

Jonge, z.v. Krijn de Jonge en Elizabeth de Keyzer, geb.

1.3.1807 te Serooskerke, overleden 22.7.1854 te Middelburg.

- Janus volgt Vg.

 

Va. IZAAK MIDAVAINE, geb./ged. 11/15.12.1791 te Koudekerke, get. Izaak Midavaine en Willemijna Meulmeesters, overleden 16.11.1862 te Veere, getrouwd 27.4.1813 te Gapinge met ADRIANA DOURLEIJN, geboren 1787 te Gapinge, d.v. Jan Dourleijn en Adriana Schouwenaar, overleden 1.10.1878 te Veere.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen geboren:

- Adriana 17.3.1814 te Gapinge, overleden 15.1.1890 te Arnemuiden,

tr.13.10.1841 te Arnemuiden met Pieter Boone, z.v. Adriaan

Boone en Christina Melse, geboren 4.7.1803 te Oostkapelle,

overl. 8.12.1887 te Arnemuiden.

- Leijntje 15.4.1816 te Gapinge, overleden 10.11.1876 te Middelburg, getrouwd.

10.4.1841 te Vrouwenpolder met Andries Mesu, z.v. Jan

Mesu en Christina Verhage, geboren 23.4.1818 te

Vrouwenpolder, overleden 26.11.1853 te Middelburg.

- Jan volgt VIa.

- Abraham volgt VIb.

- Cornelia 4.2.1824 te Vrouwenpolder, overleden 7.2.1887 te Serooskerke,

tr. 29.4.1858 te Serooskerke met Jacob Flipse, z.v. Louws

Flipse en Jannetje Verhage, geboren 27.6.1826 te Westkapelle,

overl. 13.3.1914 te Serooskerke.

- Daniel volgt. VIc.

- Cornelis volgt VId.

- Isaac 8.5.1828 te Gapinge, overleden 11.8.1828 te Gapinge.

- Catharina 30.8.1829 te Veere, overleden 23.2.1886 te Veere, (op 27.8.1864

wordt in Vrouwenpolder Jan geboren, z.v. Catharina

Midavaine, in 1889 geëmigreerd naar Amerika, Jan getrouwd 1891

te Rochester Monroe, New York, uit dit huwelijk worden in

Rochester Monroe, New York geb.: Katherine Elizabeth

(10.8.1892), Charles Abraham (11.8.1895), William Hendricks

(24.2.1897-...8.1984 te New York), Katherine

(27.12.1897-...6.1980), Mildred Anna (8.10.1906), Gertrude

(22.7.1909-1.2.2000)), getrouwd 21.4.1869 te Veere met Pieter

Hendrikse, z.v. Pieter Hendrikse en Maatje Daane, geb.

24.8.1826 te Westkapelle, overleden 24.10.1887 te Veere.

 

Vb. DANIEL MIDAVAINE, geb./ged. 3/10.12.1797 te Koudekerke, get. Adriaan Zwemer en Adriaan Oreel, overleden 4.7.1872 te Grijpskerke, getrouwd 1.3.1823 te Grijpskerke met MAATJE JONGEPIER, d.v. Abraham Jongepier en Jacomina Jobse, geboren 27.7.1800 te Aagtekerke, overleden 30.1.1894 te Grijpskerke.

Uit dit huwelijk zijn te Grijpskerke de volgende kinderen geboren:

- Abraham 13.7.1823, overleden 9.4.1838 te Burgh, scheepsjongen op het

schip De Zeeuw, dat op 9 april 1838 vastgelopen is op de

Banjaard, acte Grijpskerke 18.4.1838.

- Adriaan volgt VIe.

- Pieternella 7.3.1826, overleden 1.2.1887 te Middelburg, (op 19.9.1844 wordt

in Grijpskerke Pieter geboren, zoon van Pieternella

Midavaine), getrouwd (1) 26.10.1844 te Grijpskerke met Joos de

Voogd, z.v. Pieter de Voogd en Maatje Louwerse Lous, geb.

23.12.1819 te Oostkapelle, overleden 12.11.1853 te Middelburg,

tr. (2) 27.9.1854 te Middelburg met Cornelis Goedhart, geb.

12.5.1818 te Middelburg, z.v. Willem Goedhart en Maria

Hoefkens, overleden 16.4.1897 te Middelburg.

- Willem volgt VIf.

- Izaak volgt VIg.

 

Vc. ADRIAAN MIDAVAINE, geb./ged. 28.3/2.4.1804 te Kleverskerke, get. Dingeman Adriaanze Dingemanze en Cornelia de Nood, overleden 20.4.1859 te Middelburg, getrouwd 2.4.1834 te Kleverskerke met ADRIANA DE HAMER, dochter van Janus de Hamer en Elisabet Westveer, geb./ged. 29/31.1.1796 te Kleverskerke, overleden 10.7.1870 te Middelburg.

Uit dit huwelijk werden in Kleverskerke de volgende drie kinderen geboren:

- Susanna 28.12.1834, overleden voor 1842.

- Janus 14.3.1841, overleden 12.4.1862 te Middelburg.

- Susanna 13.2.1842, overleden 21.4.1907 te Middelburg, (op 17.6.1861

wordt in Middelburg Adriaan geboren, zoon van Susanna

Midavaine, overleden 17.6.1862), getrouwd 31.5.1865 te Middelburg met

Fret Passchier, z.v. Maus Fret Passchier en Pieternella

Verhille, geboren 13.2.1842 te Koudekerke, overleden 5.1.1918 te

Middelburg.

 

Vd. IZAAK MIDAVAINE, geboren 5.9.1802 te Buttinge, overleden 15.2.1881 te Middelburg, getrouwd 24.4.1828 te Middelburg met ELISABETH ROOD, d.v. Pieter Rood en Elizabeth Zwigtman, geboren 5.2.1802 te Oost-Souburg, overleden 20.4.1869 te Middelburg. Kinderloos.

 

Ve. CORNELIS MIDAVAINE, gedoopt 11.4.1805 te Buttinge, get. Pieter van Ellemond en Janna Bastiaanse, overleden 7.4.1875 te Middelburg, getrouwd 6.10.1826 te Grijpskerke met CATHARINA WILLEMSE, d.v. Willem Willemse en Dina Bommeljé, geboren 17.12.1797 te Middelburg, overleden 21.12.1882 te Middelburg.

Uit dit huwelijk werden te Middelburg geboren:

- Willemina 20.7.1830, overleden 28.2.1920 te Middelburg, getrouwd 20.10.1852 te

Middelburg met Cornelis Reynierse, z.v. Cornelis Reynierse

en Adriana Oreel, geboren 18.9.1824 te Koudekerke, overleden.

20.6.1900 te Middelburg.

- Dina 18.1.1833, overleden 6.9.1884 te Middelburg, getrouwd 20.10.1852 te

Middelburg met Willem Reynierse, z.v. Cornelis Reynierse

en Adriana Oreel, geboren 10.7.1832 te Koudekerke, (Willem

Reynierse getrouwd (2) 28.1.1885 te Arnemuiden met Johanna

Crucq, geboren 27.4.1835 te Arnemuiden, d.v. Jan Carel Crucq

en Maria Franse, sinds 27.10.1877 weduwe van Joos Mesu),

overl. 19.6.1908 te Middelburg.

- Adriana 28.12.1836, overleden 28.9.1864 te Middelburg, getrouwd 30.4.1858 te

Koudekerke met Pieter Boone, z.v. Pieter Boone en Cornelia

Pieterse, geboren 16.11.1834 te Koudekerke, (Pieter Boone getrouwd.

(2) 26.4.1867 te Koudekerke met Maatje de Bree, geb.

23.5.1827 te Koudekerke, d.v. Andries de Bree en

Magdalena Pieterse, sinds 24.6.1865 weduwe van Maarten

Huisman), overleden 17.7.1914 te Koudekerke.

 

Vf. ISAAC MIDAVAINE, geb./ged. 11/15.2.1803 te Middelburg, overleden 29.1.1888 te Middelburg,

tr. 19.9.1833 te Middelburg met CATHARINA BROUWER, d.v. Jan Brouwer en Cornelia v.d. Ree, sinds 13.5.1819 weduwe van Willem Koster, geboren 11.8.1799 te Middelburg, overleden 28.4.1876 te Middelburg. Kinderloos.

 

Vg. JANUS MIDAVAINE, geboren 21.3.1822 te Middelburg, overleden 3.1.1896 te Middelburg, getrouwd 12.7.1844 te Middelburg met MAATJE DE BREE, d.v. Paulus de Bree en Adriana Doesselaar, geboren 27.12.1809 te Buttinge, overleden 22.5.1897 te Middelburg.

Uit dit huwelijk zijn te Middelburg geboren:

- Izaac volgt VIh.

- Gillis 11.12.1849, overleden 23.2.1850 te Middelburg.

- dood geboren zoon 6.9.1851.

- Paulus 10.5.1853, overleden 17.5.1853 te Middelburg.

- Gillis volgt VIi.

- Adriana 28.8.1855, overleden 24.11.1855 te Middelburg.

 

VIa. JAN MIDAVAINE, geboren 19.9.1817 te Gapinge, overleden 15.3.1907 te Vrouwenpolder, getrouwd8.6.1839 te Oostkapelle met MARIA JOBS, d.v. Jacobus Jobs en Adriana Suzanna Vreke, geboren 31.3.1816 te Domburg, overleden 18.6.1892 te Oostkapelle.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

- Izaak volgt VIIa.

- Adriana 9.8.1841 te Gapinge, overleden 21.10.1841 te Gapinge.

- Adriana 26.10.1842 te Gapinge, overleden 31.5.1844 te Gapinge.

- Jacoba 20.9.1843 te Gapinge, overleden 1.1.1844 te Gapinge.

- Adriana Hendrica 2.5.1845 te Gapinge, overleden 30.10.1926 te Vrouwenpolder, getrouwd.

12.5.1875 te Vrouwenpolder met Cornelis Schietekatte, z.v.

Gillis Schietekatte en Maatje Cornelisse, geboren 15.1.1840 te

Vrouwenpolder, overleden 31.10.1905 te Vrouwenpolder.

- Jacoba 26.8.1846 te Gapinge, overleden 9.9.1846 te Gapinge.

- dood geboren 18.5.1848 te Gapinge.

- Jacoba 25.9.1849 te Gapinge, overleden 26.11.1923 te Serooskerke, (op

17.8.1875 wordt er te Serooskerke een levenloze zoon van

Jacoba geboren), getrouwd 26.7.1876 te Serooskerke met Lieven

Meulmeester, z.v. Lieven Meulmeester en Janna Geldhof,

geb. 8.10.1853 te Arnemuiden, overleden 29.10.1937 te

Serooskerke.

- dood geboren 13.2.1851 te Serooskerke.

- Abraham 11.3.1852 te Oostkapelle, overleden 24.7.1852 te Oostkapelle.

- Elisabeth 4.4.1853 te Oostkapelle, overleden 14.10.1853 te Oostkapelle.

- Pieter 16.4.1854 te Oostkapelle, overleden 31.3.1856 te Oostkapelle.

- dood geboren 19.7.1855 te Oostkapelle.

- Adriaan 27.11.1856 te Oostkapelle, overleden 11.2.1857 te Oostkapelle.

- Abraham 3.8.1858 te Oostkapelle, overleden 21.10.1858 te Oostkapelle.

 

VIb. ABRAHAM MIDAVAINE, geboren 22.6.1822 te Vrouwenpolder, overleden 27.12.1881 te Vrouwenpolder, getrouwd (1) 17.10.1846 te Veere met SUSANNA LOUWS, d.v. David Jacobus Louws en Leuntje Melse, geboren 23.12.1820 te Vrouwenpolder, overleden 10.6.1857 te Veere, getrouwd (2) 8.4.1868 te Vrouwenpolder met FRANCINA DE VOS, d. v. Jan de Vos en Maatje Wondergem, geboren 31.7.1824 te Vrouwenpolder, overleden 26.1.1893 te Serooskerke.

Uit het eerste huwelijk werden in Veere geboren:

- Adriana 8.10.1846, overleden 5.3.1847 te Veere.

- David volgt VIIb.

- Izaak 3.8.1849, overleden 16.4.1851 te Veere.

- Jacobus 12.10.1850, overleden 5.4.1851 te Veere.

- Adriana 21.10.1851, overleden 14.1.1916 te Middelburg, getrouwd 7.5.1873 te

Vrouwenpolder met Adriaan Johan Lous, z.v. Jan Lous en

Johanna Hollebrandse, geboren 11.2.1845 te Oostkapelle, overleden.

7.4.1922 te Middelburg.

- Jacobus 17.12.1852, overleden 31.7.1853 te Veere.

- Leuntje 16.1.1854, overleden 16.3.1856 te Veere.

- Pieternella 4.4.1855, overleden 27.6.1914 te Oostkapelle, getrouwd 9.2.1876 te

Vrouwenpolder met Adriaan Schoe, z.v. Jakob Schoe en

Maatje Boogaard, geboren 5.9.1854 te Serooskerke, overleden.

29.9.1935 te Middelburg.

- Izaak 21.9.1856, overleden 27.3.1858 te Veere.

 

VIc. DANIEL MIDAVAINE, geboren 4.4.1825 te Vrouwenpolder, overleden 18.1.1864 te Koudekerke, getrouwd 3.1.1851 te Koudekerke met LEUNTJE KOPPEJAN, d.v. Jakob Koppejan en Neeltje Walrave, geboren 12.8.1823 te Ritthem, overleden 22.2.1866 te Middelburg.

Uit dit huwelijk werden geboren:

- Adriana 7.3.1851 te Ritthem, overlijdensdatum niet bekend, getrouwd.

29.9.1880 te Vlissingen met Pieter Bosschaart, z.v. Pieter

Bosschaart en Johanna Cornelisse, geboren 26.11.1847 te Oost

en West Souburg.

- Neeltje 18.8.1852 te Koudekerke, overleden 7.9.1852 te Koudekerke.

- Jacob 4.9.1854 te Koudekerke, overleden 23.8.1858 te Koudekerke.

- Izaak 18.5.1857 te Koudekerke, overleden 17.11.1857 te Koudekerke.

 

VId. CORNELIS MIDAVAINE, geb.28.8.1826 te Vrouwenpolder, overleden 21.4.1874 te Biggekerke, getrouwd 18.10.1851 te Meliskerke met JACOMINA DINGEMANSE, d.v. Leijn Dingemanse en Sara Dommisse, geboren 19.6.1823 te Domburg, overleden 25.7.1901 te Oostkapelle.

Uit dit huwelijk werden in Biggekerke de volgende kinderen geboren:

- Adriana 3.1.1852, overleden 1.8.1915 te Vlissingen, getrouwd 27.9.1889 te

Vlissingen met Hendrik Krijger, z.v. Lourien Krijger en

Margaretha Jongepier, geboren 25.8.1847 te Koudekerke, overleden.

2.1.1927 te Vlissingen.

- Lein 5.3.1853, overleden 5.8.1853 te Biggekerke.

- Sara 21.9.1854, overleden 23.4.1905 te Oostkapelle, getrouwd 25.2.1876 te

Aagtekerke met Abraham Wattel, z.v. Jan Wattel en

Elizabeth Sonius, geboren 25.9.1854 te Aagtekerke, (Abraham

Wattel getrouwd (2) 25.5.1906 te Oostkapelle met Suzanna

Kooman, geboren 19.3.1864 te Oostkapelle, d.v. Gerhardt

Kooman en Johanna Roose, sinds 16.12.1898 weduwe van

Jan Mondeel), overleden 1.6.1940 te Oostkapelle.

- Pieternella 24.5.1857, overleden 28.11.1890 te Vlissingen, getrouwd 9.1.1878 te

Middelburg met Adriaan Bosselaar, z.v. Pieter Bosselaar en

Johanna Marinissen, geboren 8.4.1850 te Grijpskerke, (Adriaan

Bosselaar getrouwd (2) 26.8.1891 te Vlissingen met Willemina Wielemaker, geboren 9.4.1872 te Koudekerke, d.v. Jannis

Wielemaker en Anna Wisse), overleden 5.6.1934 te Vlissingen.

- Leintje 14.1.1861, overleden 16.1.1861 te Biggekerke.

- Izaak volgt VIIc.

 

VIe. ADRIAAN MIDAVAINE, geboren 13.1.1825 te Grijpskerke, overleden 7.9.1887 te Serooskerke, getrouwd (1) 14.8.1847 te Oostkapelle met ADRIANA HEYT, d.v. Willem Heyt en Jacomina Putte, geboren 31.5.1828 te Serooskerke, overleden 20.4.1857 te Serooskerke, getrouwd (2) 24.11.1858 te Serooskerke met ANNA VERHAGE, d.v. Huibregt Verhage en Janna Schout, geboren 14.8.1818 te Sint Laurens, overleden 23.10.1887 te Serooskerke.

Uit het eerste huwelijk zijn in Serooskerke geboren:

- Daniel 17.10.1847, overleden 25.10.1847.

- Willem volgt VIId.

- Maatje 17.3.1850, overleden 28.8.1850 te Serooskerke.

- Daniel volgt VIIe.

- dood geboren 23.9.1853.

- dood geboren 7.1.1854.

- Maatje 5.6.1855, overleden 17.1.1939 te Middelburg, getrouwd 11.6.1884 te

Serooskerke met Jan van Sluijs, z.v. Willem van Sluijs en

Cornelia Maas, geboren 9.3.1851 te Sint Laurens, overleden.

17.1.1929 te Middelburg.

- Jacomina 20.9.1856, overleden 7.1.1926 te Sint Laurens, getrouwd 21.1.1880 te

Serooskerke met Antheunis van den Broeke, z.v. Jan van

den Broeke en Sara Melse, geboren 2.7.1851 te Vrouwenpolder,

overl. 22.2.1924 te Sint Laurens.

 

VIf. WILLEM MIDAVAINE, geboren 23.1.1829 te Grijpskerke, overleden 15.2.1900 te Grijpskerke, getrouwd 12.5.1854 te Grijpskerke met CATHARINA VADER, dochter van Pieter Vader en Anna Pouwer, geboren 13.4.1828 te Grijpskerke, overleden 24.11.1912 te Grijpskerke.

Uit dit huwelijk is in Oostkapelle geboren:

- Daniel volgt VIIf.

 

VIg. IZAAK MIDAVAINE, geboren 8.12.1843 te Grijpskerke, overleden 21.3.1901 te Kapelle, getrouwd 13.5.1870 te Grijpskerke met MAATJE LABRUJERE, d.v. Pieter Labrujère en Catharina Boogaart, geboren 15.11.1845 te Grijpskerke, overleden 21.3.1926 te Wassenaar.

Uit dit huwelijk werden in Kapelle geboren:

- Maatje 6.2.1871, overleden 1.6.1902 te Kapelle, getrouwd 5.5.1893 te Kapelle

met Hendrik Slabbekoorn, z.v. Willem Slabbekoorn en

Jacoba Lokerse, geboren 9.9.1863 te Kapelle, overleden 20.5.1959

te Kapelle.

- Catharina 13.11.1872, overleden 7.6.1940 te Kapelle, getrouwd 21.5.1897 te

Kapelle met Jan Smallegange, z.v. Cornelis Smallegange en

Catharina v.d. Linde, geboren 16.6.1874 te Kapelle, overleden.

12.7.1957 te Kapelle-Biezelinge.

- Pieternella 15.6.1878, overleden 10.8.1955 te Kapelle-Biezelinge.

- Pieter volgt VIIg.

- Johanna 12.6.1885, overleden 13.5.1913 te Harderwijk.

 

VIh. ISAAC MIDAVAINE, geboren 30.8.1844 te Middelburg, overleden 25.10.1924 te Middelburg, getrouwd 10.10.1866 in Middelburg met PIETERNELLA FRANSE, d.v. Marinus Franse en Jozina Janna van Vlaanderen, geboren 22.8.1842 te Oost en West Souburg, overleden 29.11.1916 te Middelburg.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen geboren:

- Maatje 9.3.1867 te Sint Laurens, overleden 20.1.1929 te Middelburg, getrouwd.

13.5.1891 te Middelburg met Johannes Langejan, z.v. Abel

Langejan en Johanna van Kadsant, geboren 30.3.1865 te

Middelburg, overleden 12.2.1909 te Middelburg.

- Marinus volgt.VIIh.

- Josina Janna 24.6.1875 te Middelburg, overleden 30.9.1939 te Middelburg.

- Janus 14.1.1881 te Middelburg, overlijdensdatum niet bekend.

 

VIi. GILLIS MIDAVAINE, geboren 29.5.1854 te Middelburg, overleden 28.8.1937 te Middelburg, getrouwd 26.5.1880 te Middelburg met ELISABETH BOSSCHAART, d.v. Adriaan Bosschaart en Neeltje Janse, geboren 1.12.1851 te Middelburg, overleden 27.6.1933 te Middelburg. Kinderloos.

 

VIIa. IZAAK MIDAVAINE, geboren 26.9.1839 te Oostkapelle, overleden 10.7.1920 te Oostkapelle, getrouwd (1) 19.7.1865 te Serooskerke met MAATJE MELSE, d.v. Leendert Melse en Leuntje Duvekot, geboren 27.12.1843 te Serooskerke, overleden 17.8.1868 te Oostkapelle, getrouwd (2) 19.2.1873 te Oostkapelle met NEELTJE VAN MALDEGEM, d.v. Adriaan van Maldegem en Cornelia Jongepier, geboren 29.11.1844 te Middelburg, overleden 2.7.1893 te Oostkapelle, getrouwd (3) 31.7.1896 te Oostkapelle met FRANCINA VROOILAND, sinds 21.1.1895 weduwe van Pieter Leijnse, d.v. Jacobus Vrooiland en Adriana de Steur, geboren 14.8.1834 te Veere, overleden 2.3.1917 te Oostkapelle.

Uit het eerste huwelijk zijn geboren:

- Jan 6.11.1865 te Vrouwenpolder, overleden 13.11.1867 te

Oostkapelle.

- Leuntje 20.6.1867 te Oostkapelle, overleden 29.9.1943 te Middelburg, getrouwd.

1.10.1890 te Serooskerke met Jan Mersie, z.v. Maarten

Mersie en Adriana de Voogd, geb.13.12.1869 te

Serooskerke, overleden 30.10.1928 te Vrouwenpolder, zie VIIIa.

 

Uit het tweede huwelijk zijn te Oostkapelle geboren:

- Maria 6.8.1873, overleden 1.4.1879 te Oostkapelle.

- Cornelia 5.5.1875, overleden 31.3.1891 te Oostkapelle.

- Adriana 15.7.1877, overleden 11.4.1879 te Oostkapelle.

- Janna 3.8.1878, overleden 18.8.1878 te Oostkapelle.

- Jan volgt VIIIb.

 

VIIb. DAVID MIDAVAINE, geboren 18.5.1848 te Veere, overleden 13.8.1913 te Vrouwenpolder, getrouwd 23.4.1873 te Vrouwenpolder met JOHANNA DE VOS, d.v. Simon de Vos en Jacomina de Poorte, geboren 22.2.1850 te Vrouwenpolder, overleden 8.5.1927 te Veere.

Uit dit huwelijk zijn in Vrouwenpolder geboren:

- Suzanna 30.4.1874, overleden 29.5.1875 te Vrouwenpolder.

- Simon 23.10.1875, overleden 28.5.1885 te Vrouwenpolder.

 

VIIc. IZAAK MIDAVAINE, geboren 6.4.1862 te Biggekerke, overleden 18.1.1929 te Vlissingen (acte Biggekerke 21.1.1929), getrouwd 16.10.1891 te Biggekerke met WILLEMINA WIELEMAKER, d.v. Krijn Wielemaker en Maria de Buck, geboren 7.10.1868 te Koudekerke, overleden 31.10.1947 te Middelburg.

Uit dit huwelijk zijn te Biggekerke geboren:

- Cornelis 15.12.1892, overleden 17.4.1939 te Utrecht (acte Geleen).

- Krijn volgt VIIIc.

- Adriaan volgt VIIId.

- dood geboren 13.1.1896.

- Maria 18.3.1897, overlijdensdatum niet bekend.

- Jacobus 27.4.1898, overlijdensdatum niet bekend.

- Pieternella Jakomina 25.9.1899, overleden 21.10.1899 te Biggekerke.

- Pieternella Jakomina 5.12.1900, overleden 1.2.1965 te Middelburg, (op 2.8.1919 wordt

te Biggekerke Pieter geboren, z.v. Pieternella Jakomina

Midavaine, overleden op 31.8.1919 aldaar), getrouwd 30.11.1921 te

Sint Laurens met Marinus Boone, z.v. Pieter Boone en

Elizabeth Willeboordse, geboren 23.8.1898 te Sint Laurens,

overl. 2.10.1975 te Middelburg.

- Jacomina 11.3.1902, overleden 22.3.1937 te Koudekerke.

- Willemina 22-9-1903, overleden 18.8.1904 te Biggekerke.

- Izaak 1-9.1905, overleden 27.8.1906 te Biggekerke.

- Willemina 19.11.1907, overleden 27.7.1908 te Biggekerke.

- Izaak 10.9.1911, overlijdensdatum niet bekend.

 

VIId. WILLEM MIDAVAINE, geboren 12.3.1849 te Serooskerke, overleden 7.2.1885 te Middelburg, getrouwd 24.1.1872 te Serooskerke met SUSANNA VERHOEFF, d.v. Jacob Verhoeff en Willemina Christina van Schage, geboren 20.11.1848 te Serooskerke.

Uit dit huwelijk werden geboren:

- Adriaan 19.2.1872 te Serooskerke, overleden 25.2.1872 te Serooskerke.

- Jacob 15.11.1874 te Serooskerke, overleden 25.12.1874 te

Serooskerke.

- Adriana Suzanna 11.5.1878 te Sint Laurens, overleden 25.4.1920 te Oostkapelle,

tr. 5.5.1899 te Oostkapelle met Jan Vader, z.v. Cornelis

Vader en Maatje Jobse, geboren 1.3.1875 te Meliskerke, (Jan

Vader getrouwd (2) 27.7.1921 te Oostkapelle met Jacoba Schoe,

geb. 20.4.1899 te Oostkapelle, overleden 26.1.1976 te Oostburg,

dochter van Adriaan Schoe en Pieternella Midavaine), overleden.

20.3.1966 te Middelburg.

- Jacob 17.9.1879 te Sint Laurens, overleden 6.11.1879 te Sint Laurens.

- Adriana 26.8.1881 te Serooskerke, verdere gegevens niet bekend.

- Cornelis 26.8.1881 te Serooskerke, verdere gegevens niet bekend.

- Adriaan 2.10.1884 te Middelburg, overleden 7.8.1886 te Serooskerke.

 

VIIe. DANIEL MIDAVAINE, geboren 4.10.1852 te Serooskerke, overleden 12.5.1940 te Middelburg, getrouwd 13.10.1875 te Vrouwenpolder met WILLEMINA SCHIETEKATTE, d.v. Gillis Schietekatte en Maatje Cornelisse, geboren 2.2.1850 te Vrouwenpolder, overleden 2.11.1908 te Middelburg.

Uit dit huwelijk zijn te Serooskerke geboren:

- Adriaan volgt. VIIIe.

- Gillis 11.8.1876, overleden circa 1953.

- Adriana 26.8.1881, overleden circa 1946 te Middelburg, getrouwd 30.11.1904 te

Middelburg met Eduard Cornelis de Smit, z. v. Eduard

Cornelis de Smit en Anna Boot, geboren 23.6.1875 te

Wissenkerke.

- Cornelis 26.8.1881, overleden circa 1944 te Vrouwenpolder, ongehuwd.

- dood geboren 4.2.1884.

- Maatje 5.3.1885, overleden 9.3.1885 te Serooskerke.

- Maatje Mida 10.7.1886, overleden 9.4.1887 te Serooskerke.

- Willem volgt. VIIIf.

 

VIIf. DANIEL MIDAVAINE, geboren 30.1.1855 te Oostkapelle, overleden in 1945, vermoedelijk te Oudenbosch, getrouwd 24.7.1875 te Grijpskerke met JOHANNA HUYSMAN, d.v. Krijn Huysman en Cornelia Gideonse, geboren 7.12.1855 te Grijpskerke, overleden 3.10.1934 te Grijpskerke.

Uit dit huwelijk werden in Grijpskerke geboren:

- Willem 15.12.1875, overleden 23.2.1876 te Grijpskerke.

- Krijn 26.11.1876, overleden 10.4.1959 te Koudekerke.

- Catharina Anna 25.9.1880, overlijdensdatum niet bekend, getrouwd 24.7.1903 te

Grijpskerke met Jan Luteijn, z.v. Jannes Luteyn en Willemina

de Voogd, geboren 18.9.1880 te Koudekerke.

- Willem 26.5.1884, overleden 24.6.1907 te Grijpskerke.

- Cornelia 7.12.1886, overlijdensdatum niet bekend, overleden te Veere, getrouwd.

21.4.1911 te Grijpskerke met Pieter Houterman, geb.

2.4.1888 te Serooskerke, z.v. Klaas Houterman en Willemina

de Visser, overleden te Veere.

- Jacomina 9.6.1893, overleden 19.9.1953 te Grijpskerke, getrouwd 1.5.1918 te

Grijpskerke met Gerrit Davidse, z.v. Willem Davidse en Maria

Kwekkeboom, geboren 21.1.1894 te Sint Laurens, overleden.

19.12.1983 te Rilland-Bath.

- Johanna 16.2.1897, overlijdensdatum niet bekend, getrouwd 24.5.1916 te

Grijpskerke met Pieter de Visser, z.v. Jan de Visser en

Jannetje Joziassen, geboren 1.12.1896 te Middelburg.

- Tannetje 22.8.1899, overleden 1.9.1899 te Grijpskerke.

 

VIIg. PIETER MIDAVAINE, geboren 23.4.1881 te Kapelle, overleden 23.5.1966 te Wassenaar, getrouwd 17.12.1926 te Wassenaar met SARA JOANNA DE JONGE, geboren 8.5.1894 te Middelburg, overleden 14.5.1943 te Wassenaar.

Uit dit huwelijk werd in Wassenaar geboren:

- Izaak 13.2.1929, overleden 15.2.1929 te Wassenaar.

 

VIIh. MARINUS MIDAVAINE, geboren 27.6.1872 te Middelburg, overlijdensdatum niet bekend, getrouwd16.12.1896 te Koudekerke met Maria de Rey, d.v. Johannes de Rey en Suzanna Magdalena Verdouw, geboren 8.8.1874 te Koudekerke, overleden 13.1.1936 te Middelburg.

Uit dit huwelijk werden in Middelburg geboren:

- Pieternella 25.5.1897, overlijdensdatum niet bekend, getrouwd met P. van der

Zwan.

- Suzanna Magdalena 19.6.1898, overlijdensdatum niet bekend, getrouwd 6.12.1918 te

Middelburg met Wilhelmus Josephus Buijtendorp, z.v.

Johannes Franciscus Buijtendorp en Elizabeth Plaizier, geb.

24.6.1895 te 's-Gravenhage.

- Izaac 8.5.1908, verhuist 4.10.1927 naar 's-Gravenhage,

overlijdensdatum niet bekend, getrouwd met J. Kremer.

 

VIIIa. WILLEM MIDAVAINE, geboren 18.1.1888 te Oostkapelle. In de marge van de geboorteakte staat dat hij op 18.3.1905 is ingeschreven als natuurlijke zoon van Leuntje Midavaine, overleden circa 1972 te Oost-Souburg, getrouwd 17.5.1911 te Vrouwenpolder met CORNELIA CALJAUW, geboren 26.9.1884 te Veere, d. v. Abraham Caljauw en Christina Baljé. Verdere gegevens niet bekend.

 

VIIIb. JAN MIDAVAINE, geboren 21.5.1880 te Oostkapelle, overleden 28.2.1910 te Vrouwenpolder, getrouwd 1.5.1901 te Vrouwenpolder met FRANCINA DE VOOGD, d.v. Daniel de Voogd en Jacomina de Voogd, geboren 28.3.1877 te Middelburg, weduwe van Jacob Wisse (overl. 2.12.1898 te Middelburg), overleden 27.6.1967 te Veere.

Uit dit huwelijk werden in Vrouwenpolder geboren:

- Izaak Cornelis 14.9.1901, overleden ca. 1980 te Köningshoven in Duitsland, getrouwd.

in Duitsland met Sibilla Wagner. Uit dit huwelijk werd op

9.1.1929 te Köningshoven Hans Reiner geboren, overleden.

27.9.1944 te Köningshoven.

- Daniel 4.11.1903, overleden 13.7.1976 te Middelburg, getrouwd 19.11.1943

met Dirkje Maria Korstanje, d.v. Hubertus Korstanje en

Francina Hondius, geboren 27.6.1912 te Middelburg, (tr. (1)

4.12.1935 te Veere met Blaas Verlinde, geboren 22.3.1914 te

Veere, overleden 19.12.1974 te Biezelinge, gescheiden

23.7.1941 voor de arrondissementsrechtbank te Middelburg),

overl. 5.2.1978 te Middelburg. Uit dit huwelijk werd op

21.1.1947 te Veere Jan Hubertus geboren.

- Jan 16.11.1904, overleden 1.7.1994 te Den Oever, getrouwd 24.6.1949 te

Den Oever met Neeltje (Nel) Stadig, d.v. Herman Stadig en

Trijntje de Haan, geboren 17.2.1906 te Den Oever, overleden.

24.12.1994 te Den Oever, kinderloos.

- Willem 4.7.1906, overleden 11.10.1906 te Vrouwenpolder.

- Willem 19.12.1907, overleden 15.7.1908 te Vrouwenpolder.

- Willem 5.4.1910, overleden ca. 1949, getrouwd 22.11.1939 te Veere met

Prudentia Augustina Wilhelmina Dumez, geboren circa 1925, d.v.

Camiel Augustus Dumez en Diliana Hendrica Christiana van

Duijnen. Gescheiden voor de arrondissementsrechtbank te

's Hertogenbosch op 18.7.1947.

 

VIIIc. KRIJN MIDAVAINE, geboren 18.11.1893 te Biggekerke, overleden 20.7.1978 te Vlissingen, getrouwd 4.10.1916 te Biggekerke met MAATJE STURM, d.v. Jan Sturm en Maatje Schoe, geboren 28.4.1893 te Oostkapelle. Op 3.9.1924 overleden te Vlissingen hun zoontje Jan, oud 6 jaar, geboren te Serooskerke. Hun zoon Isaac (overl. in 1955) trouwt met Wilhelmina Johanna Vader, geboren 2.8.1923 te Vlissingen. Uit dit laatste huwelijk wordt op 1.4.1954 te Vlissingen Reinder geboren. [Wilhelmina Johanna Vader getrouwd (2) aug. 1959 met Jan van Splunder]. Verdere gegevens niet bekend.

 

VIIId. ADRIAAN MIDAVAINE, geboren 25.11.1894 te Biggekerke, overleden 21.5.1983 te Middelburg, getrouwd 10.9.1919 te Biggekerke met PIETERNELLA BLOK, d.v. Bartel Blok en Pieternella Wagenaar, geboren 21.5.1896 te Middelburg.

Uit dit huwelijk werden in Koudekerke geboren:

- Izaak 23.1.1920, verdere gegevens niet bekend.

- Bartel 3.10.1921, verdere gegevens niet bekend.

 

VIIIe. ADRIAAN MIDAVAINE, geboren 1.4.1875 te Vrouwenpolder, (ingeschreven in het geboorteregister onder de naam Adriaan Schietekatte, in de marge van de geboorteacte staat vermeld dat hij op 13.10.1875 wordt erkend als zoon van Daniel Midavaine), overleden 21 oktober 1953 te Middelburg, getrouwd 10.5.1905 te Ritthem met JOHANNA PIETERNELLA BARENTSEN, d.v. Jan Barentsen en Pieternella Cevaal, geboren 15.4.1871 te Ritthem, overleden 3.5.1936 te Middelburg.

Uit dit huwelijk werden te Middelburg geboren:

- Willemina 3.7.1905, overleden 7.7.1905 te Middelburg.

- Pieternella 4.7.1905, overleden 7.7.1905 te Middelburg.

- dood geboren 5.7.1905.

- Daniel 18.6.1906, overleden 17.9.974 te M'burg, getrouwd te M'burg met Anna

Wijkhuis, geboren 11.5.1905 te Serooskerke. Uit dit huwelijk

werden te Middelburg geboren: Adriaan Daniel (emigreert in

1952 naar Australië) en Johanna Pieternella.

- Jan 9.9.1908, overleden 27.2.1993 te Middelburg, getrouwd 21.7.1939 te

Middelburg met Dina de Groot, geboren 27.6.1912 te Vlissingen,

overl. 4.3.1996 te Vlissingen. Uit dit huwelijk werden in

Middelburg geboren: Johanna Pieternella (31.10.1940),

Jacoba (23.12.1941), Adriana Barendina (18.11.1943),

Barend (20.2.1946), Maatje (12.8.1947) en Jan (25.4.1950).

- Willemina Pieternella 20.10.1909, overleden 2.2.1990 te Middelburg, getrouwd 2.8.1939 te

Middelburg met Adriaan Pieter Rouffaer, geboren 14.3.1903 te

Middelburg, overleden 23.12.1956 te Middelburg.

 

VIIIf. WILLEM MIDAVAINE, geboren 4.3.1889 te Serooskerke, overleden in sep. 1971 te Middelburg, getrouwd 10.9.1913 te Wissenkerke met ADRIANA DE PREE, d.v. Pieter de Pree en Cornelia Versluijs, geboren 3.2.1890 te Wissenkerke, overleden circa 1978 te Middelburg.

Uit dit huwelijk werden in Middelburg geboren:

- Daniël 28.2.1914, overleden 29.9.1993 te Middelburg, getrouwd 1944 met

Francina Kaljouw, geboren 13.1.1916 te Biggekerke, overleden.

5.4.2004 te Krabbendijke. Uit dit huwelijk werden in

Biggekerke geboren: Frans (tr. met Nel Oostdijk) en Anneke.

- Cornelia Maria Elisabeth 4.10.1915, overleden 12.6.1986 te Middelburg, getrouwd circa 1963 met

Cornelis Marcus Versluis, geboren 3.3.1912 te Wissenkerke,

wedn. van M.M. Geelhoed, overleden 25.5.1973 te Middelburg.

- Pieter Willem 26.7.1917, overleden 29.6.2001 te Middelburg, getrouwd 17.4.1940 met

Elizabeth Maria Geerse, geboren 24.12.1920 te Koudekerke, overleden.

19.1.2007 te Vlissingen. Uit dit huwelijk werden geboren:

Willem (18.3.1940), Elisabeth Maria (11.1.1942) en Adriana

Cornelia (2.6.1946).

- Willem 31.8.1925, overleden 22.12.1989 te Oostkapelle, getrouwd met

Pieternella Klazina Sijrier, geboren 14.2.1926, overleden 19.5.1992

te Oostkapelle. Uit dit huwelijk werden in Middelburg

geboren: Ankie (22.4.1949), Willie (1.2.1951), Willem

(9.3.1953), Lineke (2.10.1955), Marjan (15.1.1963) en Petra

(24.5.1967).