genealogieonline

Genealogie Koldewijn - van Delden - Solleveld - Miggels - Vellekoop - Jurriens » Tönis Engberts (Bello) (????-< 1746)

Persoonlijke gegevens Tönis Engberts (Bello) 


Gezin van Tönis Engberts (Bello)

Hij is in de kerk getrouwd met (1) Aeltje Egberts voor 1690.

Kind(eren):

  1. Egbert Tonisse Bello  ± 1690-????


Hij is getrouwd met (2) Trijntje Herms

Kind(eren):

  1. Hermen Teunissen Bello  ????-


Notities over Tönis Engberts (Bello)

De papiermolens in de provincies Gelderland, alsmede in Overijssel en Limburg (H. Voorn)
Blz 464 en verder: Loenen, De Middelste Molen I
Bij of aan de Onderste Molen werd een tweede molen gebouwd, waardoor dus een dubbel bedrijf ontstond. Met mei 1659 verpachtte Hackfort water en grond voor 16 jaar aan twee papiermakers, Teunis Bello en Roelof Til, die ieder zelfstandig hun eigen weg gingen. Wij zullen in deze paragraaf de geschiedenis vervolgen van de molen, die door Bello werd gepacht.
Teunis (Tonis, Tönis, Toenis) Engberts (Eynberts) Bello moest samen met Til aan pacht opbrengen 200 gld en beide papiermakers moesten driemaal per jaar zorgen voor 16 appels van oranje en vier citroenen alsmede vijf pond potsuiker. Het rantsoen bedroeg een rosenobel. In het rekenboekwordt steeds gesproken over de ‘halve moelen’ van Tönis Engberts, zodat we mogen concluderen, dat de twee molens aan elkaar waren gebouwd.
Vele jaren lang wordt in het rekenboek de door Tonis Engberts betaalde pacht verantwoord, vaak met allerlei bijzonderheden, zoals in 1674: ‘Van Tonis Engberts op dit veschenen jaer ontfang(en): 24 ducatons, waer met ’t quade jaer der Franssen betealt sal sijn, de suiker is ook betealt’.
Tonis Engberts, wiens familienaam Bello eerst in de volgende generatie regelmatig werd gebruikt, had uit een eerste huwelijk met Trijntje Herms, vóór 1665, een zoon Hermen Teunissen. Voor 1690 moet Teunis hertrouwd zijn met Aeltje Enghbers. De zoon zal als moederlijk erfdeel de papiermolen geheel of gedeeltelijk hebben gekregen, maar bij akte van 9 juni 1703 transporteerde hij de molen weer aan Teunis Engbertsen en Aeltje Egberts.
Teunis Engbetrs wordt in 1712 nog als papiermaker genoemd, als de eigendom van de grond wordt geërfd door Elisabeth Hackfort en haar man Wilhelm van Broeckhuysen, maar enkele jaren later is Teunis overleden. Hij liet uit zijn tweede huwelijk ook één zoon na, Egbert Tonisse Bello, die in 1715 trouwde met Wendelyna Heyl, dochter van Matthijs van Heyl, papiermaker op de Achterste Molen. In januari 1716 hertrouwde de weduwe Aaltje Egberts met Teunis Cornelissen (van Delden) uit Hall, zoon van Cornelis Jansen.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Tönis Engberts (Bello)?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Over de familienaam Engberts (Bello)