genealogieonline

Koek en enkele aanverwante families » Mr. Engelbert ter Kuile Hendriksz.

Persoonlijke gegevens Mr. Engelbert ter Kuile Hendriksz. 

Bronnen 1, 2, 3Bron 4

Verwantschap Mr. Engelbert ter Kuile Hendriksz.


Aanknopingspunten in andere publicaties

Deze persoon komt ook voor in de publicatie:

Voorouders (en nakomelingen) van Engelbert ter Kuile


Gezin van Mr. Engelbert ter Kuile Hendriksz.

Hij is getrouwd met Catharina Judith Coster op 19 juni 1829 te Almelo, hij was toen 26 jaar oud.Bron 1

Kind(eren):

  1. Hendrik ter Kuile  1830-1893 
  2. Catharina Judith ter Kuile  1831-1911 
  3. Gijsberta Johanna ter Kuile  1833-1868 
  4. Nn ter Kuile  1835-1835


Notities bij Mr. Engelbert ter Kuile Hendriksz.


1827, 21 juni, promoveert.
1827, 24 Oct., presenteert zijn dissertatie 'De Calumniatoribus apud Romanos' aan de Koning, die hem 'vriendelijk behandelde'.
1829, 19 juni, huwelijksacte: 'Op heden den negentienden der maand Juny des jaars een duizend acht honderd negen en twintig, des voormiddags te elf uren, compareerde voor ons, Mr. Jacobus van Riemsdijk, Burgemeester der Stad Almelo, Provincie Overijssel, waarnemende de funciten van Officier van den Burgerlijken Staat, Engelbert ter Kuile, oud ruim zes en twintig jaren blijkens zijn doopcedul, geboren te Enschede en sedert tien maanden alhier woonachtig, Procureur bij de Regtbank van eersten aanleg van dit arrondissement, meerderjarigen zoon van Hendrik ter Kuile, Burgemeester der Stad Enschede en aldaar woonachtig, hierbij tegenwoordig en zijne toestemming gevende, en van Gijsberta Hoedemaker, in leven zonder beroep, te Enschede woonachtig geweest en overleden, uit *** de overlijdens acte daarvan uitgereikt; hebbende de contractant aan zijne verplichtingen nopens de nationale militie voldaan naar luid het Certificaat daarvan afgegeven - en Catharina Judith Coster, oud twee en twintig jaren, blijkens hare geboorte acte, geboren en steeds wonende alhier, zonder speciaal beroep, meerderjarig Dochter van Gerrit Jan Coster, Koopman en van Catharina Judith Hofkes, zonder beroep, beide te dezer stede woonachtig, ten dezen present en hun consent verlenende, zijnde alle de in dezen genoemde stukken behoorlijk geparapheerd, om aan het dubbel dezes te worden geannexeerd.
dewelke ons verzochten, om tot de bevestiging van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de openbare afkondigingen zijn gedaan, voor de Hoofddeur van het Gemeente Huis alhier, op Zondag den Zevenden en Zondag den Veertienden der maand Juny een duizend acht honderd negen en twintig, des voormiddags te elf uren, blijkens het Register van huwelijks afkondigingen dezer Stad.
Geen hinder of opspraak tegen voorschreven Huwelijk ons beteekend zijnde, zoo is het, dat wij, regt doende aan derzelver verzoek, na hun alle voorschreven stukken, mitsgaders het zesde Hoofddeel van het Burgerlijk Wetboek over Huwelijken, te hebben voorgelezen, dezelve hebben gevraagd, of zij malkander alzoo voor Man en Vrouw aannamen; ieder afzonderlijk hiertoe zijne toestemming gegeven hebbende, verklaren wij, in naam der wet, dat Engelbert ter Kuile en Catharina Judith Coster door het Huwelijk zijn vereenigd.
Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik ter Kuile, Junior, oud acht en twintig Jaren, student te Leyden, Nicolaas Gijsbertus ter Kuile, oud vijf en twintig Jaren, zondeer speciaal beroep, Jan ter Kuile, oud drie en twitig jaren, wijnkooper, de twee laatsten wondende te Enschede en van Egbert Coster, Gerrit Jans Zoon, oud vijf en twitig jaren, koopman, wonende alhier, de drie eerst genoemden Broeders van den Contractant en de laatstgemelde Broeder *** Contractante, alle welke deze acte, nadat ook dezelve voorgelezen, benevens de beide Contractanten en derzelver presente ouders, respective met ons hebben geteekend.-
Engelbert ter Kuile H. ter Kuile Jr.
G.J. Coster N.G. Ter Kuile
Hendrik ter Kuile J. ter Kuile
Gerrit Jan Coster Egbert C oster GJZn
C.J. Hofkes J. van Riemsdijk'

1835 'op een van zijn vaste zaterdagse bezoeken aan zijn vader, de burgemeester van Enschede, werd hij ernstig ongesteld en overleed weinige dagen daarna in het ouderlijk huis. Zijn vroege dood sloeg de zeer grote verwachtingen in, die men algemeen van hem koesterde.'

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Mr. Engelbert ter Kuile Hendriksz.?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

  1. Huwelijksakte Engelbert ter Kuile X Catharina Judith Coster (Vital Record)
  2. Book, Zwanet Klomp-Kamphuis e.a.
  3. Book, G.J. ter Kuile sr. & jr.
  4. Book, Dr. A. Benthem Gz.

Tijdbalk Mr. Engelbert ter Kuile Hendriksz.

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Gebruikte symbolen: grootouders grootoudersouders oudersbroers-zussen broers/zussenkinderen kinderen
Sleep de tijdbalk om terug of verder in de tijd te gaan (of gebruik de l en r toetsen). Klik op de namen voor meer informatie.

Over de familienaam Ter Kuile


Historische context (op basis van trouwdag 19 juni 1829)


    

Het inloggen op het besloten deel van deze
publicatie is alleen mogelijk als u daartoe
bent uitgenodigd door de auteur!

   Annuleren


Bent u uw wachtwoord vergeten?