genealogieonline

Genealogie Visser Lemmer (nazaten en verwanten van Harmen Roelofs Visser en Trijntje Hylkes Blokmaker) » Stamboom van Sjoukjen Innes Visser

Generatie 1

1.

Sjoukjen Innes Visser, dochter van Inne Sybrens en Berber Jans, is geboren op 1 november 1762 in Oosthem en is gedoopt op 21 november 1762 in Herv. Kerk Oosthem, Abbega en Folsgare. Zij is getrouwd (1) op 20 mei 1787 in Lemmer met Jan Jacobs Stoker, zoon van Jacob Martens (Stoker) en Aaltje Jans. Hij is geboren op 12 oktober 1754 in Lemmer en, is gedoopt op 20 oktober 1754 in Lemmer. Hij is geneverstoker en stokersknecht van beroep. Jan Jacobs is overleden op 15 november 1795 in Lemmer en is begraven in Lemmer.

Zij kregen 4 kinderen:

Zij is getrouwd (2) op 10 oktober 1802 in Lemmer met Teetze Harmens Visser, zoon van Harmen Roelofs Visser en Trijntje Hylkes Blokmaker. Hij is geboren op 9 september 1778 in Lemmer en, is gedoopt op 13 september 1778 in Lemmer. Hij is scheepstimmerman en 1829 scheepstimmermansknecht van beroep. Teetze Harmens is overleden op 3 augustus 1845 in Lemmer en is begraven in Lemmer.

Zij kregen 1 kind:

Sjoukjen Innes is overleden op 3 januari 1847 in Lemmer en is begraven in Lemmer.

Generatie 2

2.

Aaltje Jans Visser, dochter van Jan Jacobs Stoker en Sjoukjen Innes Visser, is geboren op 7 april 1789 in Lemmer en is gedoopt op 12 april 1789 in Lemmer. Zij is dienstmaagd van beroep. Zij is getrouwd op 15 juli 1814 in De Knijpe met Anne Hanzes Veenbaas, zoon van Hans Oenes Veenbaas en Ytje Hendriks. Hij is geboren op 29 november 1758 in Nijehaske. Hij is boer/veenbaas van beroep. Anne Hanzes is overleden op 14 februari 1841 in Terband.

Zij kregen 5 kinderen:

Aaltje Jans is overleden op 23 oktober 1874 in Schoterland.

3.

Inne Jans Visser, zoon van Jan Jacobs Stoker en Sjoukjen Innes Visser, is geboren op 20 september 1791 in Lemmer en is gedoopt op 25 september 1791 in Lemmer. Hij is blauwverver, schoenmaker/wolverver en kastelein te benedenknijpe van beroep. Hij is getrouwd op 16 april 1815 in Lemmer met Albertje Feddes Spaan, dochter van Fedde Hielkes Spaan en Antje Pieters. Zij is geboren op 8 juli 1794 in Lemmer. Albertje Feddes is overleden op 18 augustus 1864 in Benedenknijpe.

Zij kregen 8 kinderen:

Inne Jans is overleden op 21 november 1868 in Benedenknijpe.

4.

Jacob Jans Visser, zoon van Jan Jacobs Stoker en Sjoukjen Innes Visser, is geboren op 12 november 1793 in Lemmer en is gedoopt op 17 november 1793 in Lemmer. Hij is schipper, sluiswachter en op 21 september 1828 beurtschipper van beroep. Hij is getrouwd op 21 september 1828 in Lemsterland met Symentje Popkes Baayma, dochter van Popke Jacobs Baayma en Aukje Geeles de Groot. Zij is geboren op 14 augustus 1796 in Langweer. Symentje Popkes is overleden op 20 februari 1873 in Lemmer.

Zij kregen 1 kind:

Jacob Jans is overleden op 20 juli 1874 in Lemmer.

5.

Jantje Jans Visser, dochter van Jan Jacobs Stoker en Sjoukjen Innes Visser, is geboren op 12 januari 1796 in Lemmer en is gedoopt op 24 januari 1796 in Lemmer. Zij is getrouwd op 1 december 1822 in Aengwirden met Gosen Lykeles van Terwisga, zoon van Lykele Markus van Terwisga en Mettje Klazes Hoogeveen. Hij is geboren op 16 augustus 1800 in Het Meer en, is gedoopt op 7 september 1800 in De Knijpe. Gosen Lykeles is overleden op 9 september 1834 in Aengwirden.

Zij kregen 5 kinderen:

Jantje Jans is overleden op 12 februari 1879 in Tietjerksteradeel.

6.

Harmen Teetzes Visser, zoon van Teetze Harmens Visser en Sjoukjen Innes Visser, is geboren op 24 augustus 1804 in Lemmer en is gedoopt op 2 september 1804 in Lemmer. Hij is brugwachter, varensgezel en schippersknecht van beroep. Hij is getrouwd op 23 april 1829 in Lemmer met Geertje Jeltes Dijkstra, dochter van Jelte Douwes Dijkstra en Sjoerdtje Hendriks Koopmans. Zij is geboren op 11 november 1801 in Follega en, is gedoopt op 20 december 1801 in Lemmer. Zij is dienstmaagd van beroep. Geertje Jeltes is overleden op 21 februari 1874 in Lemmer.

Zij kregen 6 kinderen:

Harmen Teetzes is overleden op 6 april 1878 in Lemmer en is begraven in Lemmer.

Generatie 3

7.

Hans Annes Veenbaas, zoon van Anne Hanzes Veenbaas en Aaltje Jans Visser, is geboren op 8 juni 1815 in De Knijpe. Hans Annes is overleden.

8.

Jan Annes Veenbaas, zoon van Anne Hanzes Veenbaas en Aaltje Jans Visser, is geboren op 29 december 1816 in De Knijpe. Jan Annes is overleden.

9.

Jacob Annes Veenbaas, zoon van Anne Hanzes Veenbaas en Aaltje Jans Visser, is geboren op 12 februari 1819 in Benedenknijpe. Hij is getrouwd op 14 mei 1848 in Schoterland met Reinske Anskes Siebenga. Jacob Annes is overleden.

10.

Oene Annes Veenbaas, zoon van Anne Hanzes Veenbaas en Aaltje Jans Visser, is geboren op 13 november 1820 in Benedenknijpe. Oene Annes is overleden op 9 september 1896 in Utingeradeel.

11.

Sjouke Annes Veenbaas, zoon van Anne Hanzes Veenbaas en Aaltje Jans Visser, is geboren op 19 februari 1823 in Benedenknijpe. Hij is getrouwd op 14 mei 1848 in Schoterland met Waabke Klazes van Terwisga. Sjouke Annes is overleden.

12.

Jan Innes Visser, zoon van Inne Jans Visser en Albertje Feddes Spaan, is geboren op 18 december 1815 in Lemmer. Hij is van 1839 tot 1 oktober 1849 hoofd der school, hoofd der school, van 1859 tot 1896 directeur der rijksnormaallessen en van 1849 tot 1896 hoofd der school/onderwijzer der jeugd van beroep. Hij is getrouwd op 2 juni 1839 in Schoterland met Anna Haijes Faber, dochter van Haye Jans Faber en Mayke Jans Helder. Zij is geboren in Heerenveen.

Zij kregen 4 kinderen:

Jan Innes is overleden op 8 februari 1905 in Sneek en is begraven in Sneek.

13.

Aantje Innes Visser, dochter van Inne Jans Visser en Albertje Feddes Spaan, is geboren op 3 maart 1818 in Benedenknijpe. Zij is getrouwd op 14 april 1841 met Gooitzen Foppes Brouwer, zoon van Foppe Klazes Brouwer en Rinskjen Gooitsens Hartstra. Hij is geboren 1817 in De Knijpe. Hij is timmerman van beroep. Gooitzen Foppes is overleden.

Zij kregen 8 kinderen:

Aantje Innes is overleden op 5 september 1864 in Oranjewoud.

14.

Fedde Innes Visser, zoon van Inne Jans Visser en Albertje Feddes Spaan, is geboren op 20 februari 1820 in Schoterland. Hij is koopman en blauwverver van beroep. Hij is getrouwd op 28 mei 1848 in Schoterland met Lieuwkjen Mazes Heida.

Zij kregen 4 kinderen:

Fedde Innes is overleden op 27 mei 1902 in Langezwaag.

15.

Sjoukjen Innes Visser, dochter van Inne Jans Visser en Albertje Feddes Spaan, is geboren op 27 oktober 1822 in Schoterland. Zij is getrouwd op 25 mei 1851 in Schoterland met Hendrik Djimmers Bijseit, zoon van Djimmer Feddes Bijseit en Antje Lammerts Blaauw. Hij is geboren 1821 in De Knijpe. Hendrik Djimmers is overleden.

Zij kregen 1 kind:

Sjoukjen Innes is overleden op 28 augustus 1871 in Heerenveen.

16.

Jakob Innes Visser, zoon van Inne Jans Visser en Albertje Feddes Spaan, is geboren op 22 januari 1826 in Schoterland. Jakob Innes is overleden op 2 mei 1827 in Schoterland.

17.

Aaltje Innes Visser, dochter van Inne Jans Visser en Albertje Feddes Spaan, is geboren op 27 april 1829 in Schoterland. Zij is getrouwd op 1 september 1854 in Schoterland met Lucas Meines Bergsma, zoon van Meine Harmens Bergsma en Aaltje Tietema. Hij is geboren 1829 in Nieuwehorne. Hij is hoofdonderwijzer te scherpenzeel van beroep. Lucas Meines is overleden. Aaltje Innes is overleden.

18.

Grietje Innes Visser, dochter van Inne Jans Visser en Albertje Feddes Spaan, is geboren op 25 april 1832 in Schoterland. Grietje Innes is overleden op 15 april 1834 in Benedenknijpe.

19.

Jacob Innes Visser, zoon van Inne Jans Visser en Albertje Feddes Spaan, is geboren op 25 juni 1835 in Schoterland. Hij is hoofdonderwijzer van beroep. Hij is getrouwd op 2 augustus 1871 met Helena Alida Enuma, dochter van Roelof Johannes Enuma en Jozina Margaritha de Jonge. Zij is geboren 1851 in Nieuwehorne. Helena Alida is overleden.

Zij kregen 3 kinderen:

Jacob Innes is overleden op 14 november 1903 in Schoterland.

20.

Sjoukje Jacobs Visser, dochter van Jacob Jans Visser en Symentje Popkes Baayma, is geboren op 5 maart 1829 in Lemmer. Zij is getrouwd op 29 augustus 1852 in Lemmer met Johannes Wiebrens Duim, zoon van Wieberen Sjoerds Duim en Aukjen Jans Koopman. Hij is geboren 1821. Hij is waagmeester en kuiper van beroep. Johannes Wiebrens is overleden.

Zij kregen 7 kinderen:

Sjoukje Jacobs is overleden.

21.

Mettje Gosens van Terwisga, dochter van Gosen Lykeles van Terwisga en Jantje Jans Visser, is geboren op 6 april 1823 in De Knijpe. Zij is getrouwd op 19 mei 1850 in Schoterland met Wieger Hendriks Woudstra. Mettje Gosens is overleden op 8 mei 1897 in Schoterland.


Deze stamboom is beschikbaar in tekst, PDF, DOC en EPUB formaat en als stamboom in grafische vorm.

stamboom in grafische vormDOC