genealogieonline

Genealogie Visser Lemmer (nazaten en verwanten van Harmen Roelofs Visser en Trijntje Hylkes Blokmaker) » Stamboom Harmen Roelofs Visser uit Lemmer

Generatie 1

1.

Harmen Roelofs Visser, zoon van Roelof Pytters en Teetske Harmens, is geboren november 1726 in Workum en is gedoopt op 1 december 1726 in Workum. Hij is van 1760 tot 1769 meesterknecht bij de lijnbaan van klaas bernardus te workum, van 1743 tot 1760 knecht op de lijnbaan van sjoerd heres en wellicht visser van beroep. Hij is getrouwd (1) op 27 september 1767 in Workum met Fopje Feikes, dochter van Feike Jelles en Aag Sybolts. Zij, is gedoopt op 8 september 1726 in Workum. Fopje is overleden op 17 maart 1769 in Workum.

Zij kregen 1 kind:

Hij is getrouwd (2) op 31 mei 1772 in Lemmer met Trijntje Hylkes Blokmaker, dochter van Hylke Aukes en Jeltje Martens. Zij is geboren op 9 juni 1746 in Lemmer en, is gedoopt op 12 juni 1746 in Lemmer. Trijntje Hylkes is overleden op 16 juli 1821 in Lemmer en is begraven in Lemmer.

Zij kregen 3 kinderen:

Harmen Roelofs is overleden op 4 september 1804 in Lemmer en is begraven september 1804 in Lemmer.

Generatie 2

2.

Roelof Harmens Visser, zoon van Harmen Roelofs Visser en Trijntje Hylkes Blokmaker, is geboren op 6 maart 1773 in Lemmer en is gedoopt op 7 maart 1773 in Lemmer. Hij is blokmaker, mastemakersknecht en blokmakersknecht van beroep. Hij is getrouwd (1) op 6 mei 1804 in Lemmer met Trijntje Cornelis Zeilstra, dochter van Cornelis Alberts en Joukjen Jans. Zij is geboren op 8 maart 1778 in Grouw. Trijntje Cornelis is overleden op 4 november 1823 in Lemmer.

Zij kregen 5 kinderen:

Hij is getrouwd (2) op 11 november 1827 in Lemmer met Yttje Melles Atsma, dochter van Melle Hielkes Atsma en Ypkjen Tijses. Zij is geboren op 8 december 1783 in Lemmer. Yttje Melles is overleden op 10 september 1830 in Lemmer. Roelof Harmens is overleden op 10 februari 1841 in Lemmer.

3.

Hielke Harmens Visser, zoon van Harmen Roelofs Visser en Trijntje Hylkes Blokmaker, is geboren op 15 augustus 1775 in Lemmer en is gedoopt op 20 augustus 1775 in Lemmer. Hielke Harmens is overleden na 20 augustus 1775 in Lemmer.

4.

Teetze Harmens Visser, zoon van Harmen Roelofs Visser en Trijntje Hylkes Blokmaker, is geboren op 9 september 1778 in Lemmer en is gedoopt op 13 september 1778 in Lemmer. Hij is scheepstimmerman en 1829 scheepstimmermansknecht van beroep. Hij is getrouwd op 10 oktober 1802 in Lemmer met Sjoukjen Innes Visser, dochter van Inne Sybrens en Berber Jans. Zij is geboren op 1 november 1762 in Oosthem en, is gedoopt op 21 november 1762 in Herv. Kerk Oosthem, Abbega en Folsgare. Sjoukjen Innes is overleden op 3 januari 1847 in Lemmer en is begraven in Lemmer.

Zij kregen 1 kind:

Teetze Harmens is overleden op 3 augustus 1845 in Lemmer en is begraven in Lemmer.

5.

Teetske Harmens Visser, dochter van Harmen Roelofs Visser en Fopje Feikes, is geboren 1768 in Workum en is gedoopt op 26 februari 1768 in Workum. Teetske Harmens is overleden op 5 september 1768 in Workum en is begraven in Workum.

Generatie 3

6.

Joukjen Roelofs Visser, dochter van Roelof Harmens Visser en Trijntje Cornelis Zeilstra, is geboren op 28 maart 1807 in Lemmer. Zij is koloniste van beroep. Zij is getrouwd op 12 februari 1842 in Norg met Johan Hendrik Carel Steffens, zoon van Johan Carel Steffens en Johanna Charlotte Schuurman. Hij is geboren op 8 april 1797 in Amsterdam. Hij is kolonist en verver van beroep. Johan Hendrik Carel is overleden op 20 april 1848 in Ommerschans.

Zij kregen 2 kinderen:

Joukjen Roelofs is overleden op 7 mei 1851 in Ommerschans.

7.

Trijntje Roelofs Visser, dochter van Roelof Harmens Visser en Trijntje Cornelis Zeilstra, is geboren op 24 augustus 1808 in Lemmer. Zij is getrouwd op 17 november 1844 in Lemmer met Age Siebes Visser, zoon van Siebe Machiels Visser en Machieltje Ages Hottinga. Hij is geboren op 5 december 1814 in Lemsterland. Hij is smidsknecht van beroep. Age Siebes is overleden op 26 juli 1870 in Lemsterland.

Zij kregen 1 kind:

Trijntje Roelofs is overleden op 3 februari 1882 in Lemmer.

8.

Cornelia Roelofs Visser, dochter van Roelof Harmens Visser en Trijntje Cornelis Zeilstra, is geboren op 11 januari 1811 in Lemmer en is gedoopt op 20 januari 1811 in Lemmer. Zij is getrouwd (1) op 15 mei 1836 in Lemmer met Siebe Machiels Visser, zoon van Machiel Siebes Visser en Akke Jans. Hij is geboren op 27 augustus 1788 in Lemmer en, is gedoopt op 14 september 1788 in Lemmer. Siebe Machiels is overleden op 11 januari 1838 in Lemsterland. Zij is getrouwd (2) op 25 november 1841 in Sloten met Pieter Hylkes Sannes, zoon van Hylke Wiebes Sannes en Hinke Pieters. Hij is geboren op 25 juni 1800 in Woudsend. Hij is buitenvaarder/schipper van beroep. Pieter Hylkes is overleden na 11 augustus 1856 in Zee en is begraven op 11 augustus 1856.

Zij kregen 6 kinderen:

Cornelia Roelofs is overleden op 30 april 1877 in Lemmer.

9.

Harmen Roelofs Visser, zoon van Roelof Harmens Visser en Trijntje Cornelis Zeilstra, is geboren op 18 februari 1813 in Lemmer. Hij is boerenwerker, winkelier en arbeider van beroep. Hij is getrouwd (1) op 17 juni 1841 in Groningen met Geertje Lammens, dochter van Stoffer Lammens en Hillechien Geerts. Zij is geboren op 27 mei 1805 in Groningen. Geertje is overleden op 23 juni 1866 in Groningen.

Zij kregen 3 kinderen:

Hij is getrouwd (2) op 11 november 1866 in Groningen met Anna Margaretha Cornelia Goutier, dochter van Jan Goutier en Klaasje Spies. Zij is geboren op 31 januari 1816 in Groningen. Anna Margaretha Cornelia is overleden op 13 februari 1875 in Groningen. Hij is getrouwd (3) op 9 mei 1875 in Groningen met Alida Juliana Sielkens, dochter van Jacobus Fransiscus Sielkens en Maria Jans Gort. Zij is geboren op 18 april 1830 in Groningen. Alida Juliana is overleden op 28 mei 1888 in Groningen. Harmen Roelofs is overleden op 3 oktober 1875 in Groningen.

10.

Albert Roelofs Visser, zoon van Roelof Harmens Visser en Trijntje Cornelis Zeilstra, is geboren op 21 september 1815 in Lemmer. Albert Roelofs is overleden op 1 oktober 1816 in Lemmer.

11.

Harmen Teetzes Visser, zoon van Teetze Harmens Visser en Sjoukjen Innes Visser, is geboren op 24 augustus 1804 in Lemmer en is gedoopt op 2 september 1804 in Lemmer. Hij is brugwachter, varensgezel en schippersknecht van beroep. Hij is getrouwd op 23 april 1829 in Lemmer met Geertje Jeltes Dijkstra, dochter van Jelte Douwes Dijkstra en Sjoerdtje Hendriks Koopmans. Zij is geboren op 11 november 1801 in Follega en, is gedoopt op 20 december 1801 in Lemmer. Zij is dienstmaagd van beroep. Geertje Jeltes is overleden op 21 februari 1874 in Lemmer.

Zij kregen 6 kinderen:

Harmen Teetzes is overleden op 6 april 1878 in Lemmer en is begraven in Lemmer.

Generatie 4

12.

Johan Karel Steffens, zoon van Johan Hendrik Carel Steffens en Joukjen Roelofs Visser, is geboren op 14 april 1843 in Ommerschans. Johan Karel is overleden op 25 mei 1843 in Ommerschans.

13.

Wilhelmina Charlotte Steffens, dochter van Johan Hendrik Carel Steffens en Joukjen Roelofs Visser, is geboren op 17 april 1847 in Amsterdam. Zij is getrouwd op 31 mei 1899 in Amsterdam met Simon Brand. Wilhelmina Charlotte is overleden.

14.

Machieltje Ages Visser, dochter van Age Siebes Visser en Trijntje Roelofs Visser, is geboren op 4 september 1845 in Lemsterland. Zij is dienstmeid van beroep. Zij is getrouwd op 13 juni 1869 in Groningen met Pieter van der Wal, zoon van Albert Pieters van der Wal en Aaltje Wiegman. Hij is geboren op 11 januari 1841 in Groningen. Hij is kleermaker van beroep. Pieter is overleden op 3 juni 1904 in Groningen.

Zij kregen 3 kinderen:

Machieltje Ages is overleden op 1 december 1926 in Groningen.

15.

Roelof Sannes, zoon van Pieter Hylkes Sannes en Cornelia Roelofs Visser, is geboren op 26 november 1841 in Lemmer. Hij is tot 1897 werkman van beroep. Hij is getrouwd op 19 november 1865 in Lemsterland met Klaaske Pieters van der Weerdt, dochter van Pieter Romkes van der Weerdt en Metje Alberts Hogeveen. Zij is geboren op 23 mei 1838 in Lemmer. Klaaske Pieters is overleden.

Zij kregen 4 kinderen:

Roelof is overleden op 23 januari 1931 in Veenhuizen.

16.

Johanna Sannes, dochter van Pieter Hylkes Sannes en Cornelia Roelofs Visser, is geboren op 27 augustus 1843 in Lemmer. Zij is getrouwd op 15 augustus 1879 in Lemmer met Doekle Hisses van 't Veer, zoon van Hisse Doekles van 't Veer en Marij Annes Donker. Hij is geboren op 18 september 1849 in Workum. Hij is schipper van beroep. Doekle Hisses is overleden.

Zij kregen 3 kinderen:

Johanna is overleden op 12 augustus 1913 in Workum.

17.

Trijntje Sannes, dochter van Pieter Hylkes Sannes en Cornelia Roelofs Visser, is geboren op 27 augustus 1843 in Lemmer. Trijntje is overleden op 9 januari 1891 in Lemmer.

18.

Wiebe Sannes, zoon van Pieter Hylkes Sannes en Cornelia Roelofs Visser, is geboren op 29 mei 1846 in Lemmer. Hij is matroos 1e klasse van beroep. Hij is getrouwd op 30 mei 1880 in Sneek met Klaaske Kuipers, dochter van Feike Kuipers en Joukje Beekma. Zij is geboren in Sneek. Klaaske is overleden. Wiebe is overleden op 4 juli 1930 in Leeuwarden.

19.

Pietertje Sannes, dochter van Pieter Hylkes Sannes en Cornelia Roelofs Visser, is geboren op 14 oktober 1850 in Lemmer. Pietertje is overleden op 9 augustus 1934 in Enschede.

20.

Hendrikje Sannes, dochter van Pieter Hylkes Sannes en Cornelia Roelofs Visser, is geboren op 29 maart 1856 in Lemmer. Zij is getrouwd op 21 mei 1882 in Bolsward met Bauke de Boer, zoon van Hendrikus Aebes de Boer en Riemke Jakles Reitsma. Hij is geboren 1860. Bauke is overleden. Hendrikje is overleden op 1 februari 1932 in Bolsward.

21.

Roelof Harmen Visser, zoon van Harmen Roelofs Visser en Geertje Lammens, is geboren op 13 februari 1842 in Groningen. Hij is arbeider, schoenmaker en sjouwerman van beroep. Hij is getrouwd op 19 maart 1865 in Groningen met Johanna Smilde, dochter van Roelf Roelfs Smilde en Henderika Johanna Schuik. Zij is geboren op 5 juli 1842 in Groningen. Johanna is overleden op 31 maart 1890 in Groningen.

Zij kregen 8 kinderen:

Roelof Harmen is overleden op 10 augustus 1909 in Veenhuizen.


Deze stamboom is beschikbaar in tekst, PDF, DOC en EPUB formaat en als stamboom in grafische vorm.

stamboom in grafische vormDOC