genealogieonline

Genealogie familie Kies, Damen, Beijert, Schulpen, Vergoossen, Stoffels, Kessen, Van Dinten, Driessens, Veldhoen » Stamboom van Fedde Tjieerds

Generatie 1

1.

Fedde Tjieerds, zoon van Tjeerdt Pyters en Grietje Feddes, is geboren op 18 november 1707 in Boornbergum. Hij is boer van beroep. Hij is getrouwd op 11 januari 1733 in Boornbergum met Tytie Tijsses, dochter van Tijs (Jans) Johannes en Tietje Errits. Zij is geboren in Boornbergum. Tytie is overleden.

Zij kregen 5 kinderen:

Fedde is overleden op 78 jarige leeftijd op 17 februari 1786 in Beetsterzwaag.

Generatie 2

2.

Tjeerd Feddes, zoon van Fedde Tjieerds en Tytie Tijsses, is geboren op 17 juli 1735 in Boornbergum. Tjeerd is overleden.

3.

Thys Feddes Swart, zoon van Fedde Tjieerds en Tytie Tijsses, is geboren 1738 in Haule. Hij is getrouwd met Baukje Aukes, dochter van Auke Douwes en Wimke Pieters. Zij is geboren 1738 in Haule. Baukje is overleden op 31 december 1819 in Luxwolde.

Zij kregen 6 kinderen:

Thys Feddes is overleden.

4.

Antje Feddes (Kies), dochter van Fedde Tjieerds en Tytie Tijsses, is geboren op 24 februari 1738 in Beets. Zij is getrouwd (1) op 28 maart 1756 in Boornbergum met Bartel Tjallings, zoon van Gerben Gerbens en Antje Luitjens. Hij is geboren 1728 in Kortehemmen. Hij is binnenschipper van beroep. Bartel is overleden 1771 in Joure.

Zij kregen 4 kinderen:

Zij is getrouwd (2) op 3 december 1775 in Ooststellingwerf met Berend Henders.

Zij kregen 1 kind:

Antje is overleden 1793 in Harlingen.

5.

Gerben Feddes (Kies), zoon van Fedde Tjieerds en Tytie Tijsses, is geboren 1740. Hij is turfschipper van beroep. Gerben Feddes is overleden op 1 maart 1793 in Haulerwijk.

6.

Pieter Feddes, zoon van Fedde Tjieerds en Tytie Tijsses, is geboren maart 1743 in Drachten en is gedoopt op 2 mei 1802 in Joure. Hij is getrouwd op 16 oktober 1768 in Joure met Anskjen Aukes, dochter van Auke Lolkes en Cathrijne Petrusdr Keverling. Zij is geboren 1738 in Joure en, is gedoopt op 23 november 1738 in Joure. Anskjen is overleden.

Zij kregen 7 kinderen:

Pieter is overleden.

Generatie 3

7.

Auke Zwart, zoon van Thys Feddes Swart en Baukje Aukes, is geboren op 12 mei 1765 in Haule. Hij is schippersknecht, molenaar van beroep. Hij is getrouwd (1) met Janke Jans.

Zij kregen 4 kinderen:

Hij is getrouwd (2) op 11 maart 1814 met Sybrich Barteles Kat. Auke is overleden 1821.

8.

Tijtjen Tijsses, dochter van Thys Feddes Swart en Baukje Aukes, is geboren op 19 juni 1768 in Donkerbroek. Tijtjen is overleden in Donkerbroek.

9.

Douwe Tijsses Zwart, zoon van Thys Feddes Swart en Baukje Aukes, is geboren op 2 december 1770 in Drachten. Douwe Tijsses is overleden.

10.

Gaitske Tijsses Zwart, dochter van Thys Feddes Swart en Baukje Aukes, is geboren op 23 november 1773 in Noorder Drachten. Gaitske Tijsses is overleden.

11.

Wimke Tijsses Zwart, dochter van Thys Feddes Swart en Baukje Aukes, is geboren op 6 september 1776 in Noorder Drachten. Wimke Tijsses is overleden.

12.

Tiettje Tijsses Zwart, dochter van Thys Feddes Swart en Baukje Aukes, is geboren op 29 september 1782 in Gersloot. Tiettje Tijsses is overleden.

13.

Tietje Berends Kies, dochter van Berend Henders en Antje Feddes (Kies), is geboren 1778 in Smilde. Zij is getrouwd op 14 februari 1802 in Donkerbroek met Johannes Eelzes Bies, zoon van Eelze Pieters Bies en Trijntjen Pieters. Hij is geboren op 9 april 1776 in Haulerwijk. Hij is schipper van beroep. Johannes Eelzes is overleden op 65 jarige leeftijd op 6 mei 1841 in Ooststellingwerf.

Zij kregen 5 kinderen:

Tietje Berends is overleden op 13 augustus 1852 in Oldeberkoop.

14.

Fedde Barteles Kies, zoon van Bartel Tjallings en Antje Feddes (Kies), is geboren op 14 januari 1759 in Beetsterzwaag. Hij is turfschipper van beroep. Hij is getrouwd (1) op 11 mei 1783 in Midwolde met Wemkje Jenkes (Fennes).

Zij kregen 2 kinderen:

Hij is getrouwd (2) op 10 december 1817 in Beetsterzwaag met Tjitske Wytzes Klaver (Klazes), dochter van Wytze Klases Klaver en Grietie Jans Ysenbeek. Zij is geboren 1791 in Harlingen. Tjitske Wytzes is overleden op 1 januari 1825 in Harlingen. Fedde Barteles is overleden op 65 jarige leeftijd op 2 januari 1825 in Harlingen.

15.

Tjitske Bartels, dochter van Bartel Tjallings en Antje Feddes (Kies), is geboren op 16 augustus 1761 in Donkerbroek. Tjitske is overleden op 49 jarige leeftijd op 22 augustus 1810 in Oostdongeradeel.

16.

Tjalling Bartels, een kind van Bartel Tjallings en Antje Feddes (Kies), is geboren 1763 in Donkerbroek. Tjalling is overleden.

17.

Jan Bartels, zoon van Bartel Tjallings en Antje Feddes (Kies), is geboren 1765 in Donkerbroek. Hij is kastelijn in 1858 van beroep. Jan is overleden.


Deze stamboom is beschikbaar in tekst, PDF, DOC en EPUB formaat en als stamboom in grafische vorm.

stamboom in grafische vormDOC