Genealogie familie Howell, Blom, Spits, Draijer, van Eijk, Hofmans en Mehlbaum » Genealogie Howell.

Het werken van mijn vader aan onze genealogie.

In de jaren '70 van de vorige eeuw heeft mijn vader, James William Howell (Jim), voor de gehele familie de stamboom uitgezocht. Hij overleed in 2008. Hierdoor verloor ik mijn vraagbaak. Hij wist bijna alles uit zijn hoofd wat betrof de genealogie.

In die jaren was er nog geen AVG wetgeving. Wel heeft hij toen aan alle kinderen gevraagd of zij het goed vonden dat hij de familie gegevens mocht verwerken.

Omdat hij vrij reizen had kon hij alle archieven in Nederland bezoek, schreef wat hij vond over en verwerkte hij dit weer thuis.

Later kwamen wij er achter dat dit heel veel werk moet zijn geweest. Te bedenken dat hij de Howell, Blom, Spits, Draijer, van Eijk, Hofmans en Mehlbaum uitzocht.

Via Eric 1 Mehlbaum, de vader van zijn schoonzoon Eric kreeg hij alle gegeven die door Eric 1 was samengesteld.

Alles werd op een hand schrijfmachine getypt. Jaren later werd het een elektrische. Omdat hij voor elk genoemde familie een multomap had werd deze gevuld met wat hij had gevonden.

Bedenk daarbij dat hij hiervoor de originele gezinsbladen gebruikte, twee maal carbon er tussen, zo had hij 3 bladen per keer klaar. Dat zelfde voor de achterkant. Ook maakte hij heel veel kopieën van aktes voor ieder kind in zijn gezin

Maar hij had ook nog de aangetrouwde familie er bij gedaan. Het resultaat ziet u in deze Genealogie Howell.

Later, in de jaren 90 van de vorige eeuw, heeft hij aan mij, zijn oudste zoon, gevraagd dit in een genealogie programma te verwerken. Dat had hij gehoord tijdens de bezoeken aan de archieven (wist hij niet over het gebruik van computers.

Zo kreeg Howell-Blom, Howell-Spits, Howell-Draijer, van Eijk-Howell, Hofmans-Howell en Howell-Mehlbaum niet alleen een eigen stamboom op de computer, maar ook voor elk gezin negen multomappen met zijn uitgetypte gegevens met daarbij alle kopieën van de aktes die hij had gekopieerd.

Eind 1994 kocht hij, een 2e programma, waarin ik alle 6 gezinnen kan samenvoegen. Niet wetende dat dit een klus van maanden werd.

Omdat in die tussentijd het AVG meer eisen stelde hebben mijn vader en ik nogmaals gevraagd of het goed was dat wij het op internet zouden zetten. Waarom weer die vraag?

Er werden kinderen geboren en de ouders wilde die graag terug zien in de familie genealogie van Howell.

Na 2008 het overlijdens jaar van mijn vader heb ik bij elke keer wanneer ik een aanvulling kreeg, weer de vraag gesteld mag het op internet komen te staan. Hierbij was het antwoord steeds geen bezwaar.

Mocht er toch bezwaar komen dan, kon ik in het gebruikte programma dit aanvinken. Na het generen staan deze niet meer op internet.

Vanaf het moment dat ik, in overleg dus, het op internet heb staan heeft nog niemand die voorkomt in deze stamboom gevraag hem of haar uit te sluiten van publicatie.

Hiermee neem ik aan dat op deze manier voldaan wordt aan de AVG verplichtingen.

Verschillende bronnen staan vermeld, deze behoeven geen uitleg.

Met de bron: Archieven in Nederland bezocht door James William Howell (tijdvak ± 1965 - ± 2005) en Familie Howell archieven, door mijn vader samengesteld. wordt bedoeld, wanneer dit bij één of meer personen staat deze voorkomen in de gehele Howell genealogie.

Met de bronnen:

  1. Familie archief van Howell-Blom, Jim Howell en Nel Blom
  2. Familie archief van Howell-Spits, Jim Howell en Ada Spits
  3. Familie archief van Howell-Draijer, Piet Howell en Yvonne Draijer
  4. Familie archief van van Eijk-Howell, Nico van Eijk en Hanneke Howell
  5. Familie archief van Hofmans-Howell, Wim Hofmans en Mary Howell
  6. Familie archief van Mehlbaum-Howell, Eric Mehlbaum en Riek Howell

Hiermee wordt bedoeld de gegevens die ook voorkomen in de multomappen die in bezit zijn van deze gezinnen.

Ommen, 9 april 2022.


Andere verhalen


Terug naar de startpagina van deze publicatie