genealogieonline

Genealogie Ellens Jonkman Hansma Jager » Cornelis Hillenius (1568-1632)

Persoonlijke gegevens Cornelis Hillenius 


Aanknopingspunten in andere publicaties

Deze persoon komt ook voor in de publicatie:

Voorouders (en nakomelingen) van Cornelis Hillenius

Cornelis Hillenius
1568-1632

(1) 1589
(2) 1606

Gezin van Cornelis Hillenius

(1)

Hij is getrouwd met Annitgen Alewijns.

op 30 november 1589 te Rotterdam, NL-ZH, hij was toen 21 jaar oud.


(2)

Hij is getrouwd met Baieken de Conyncks.

op 30 april 1606 te Alkmaar, NL-NH, hij was toen 38 jaar oud.


Kind(eren):

 1. Samuel Hillenius  1609-1672 
 2. Esaias Hillenius  1622-1698 


Notities over Cornelis Hillenius

*
Bron: Th.S.H. Bos (1973). Bijdrage tot de genealogie Hillenius. Gruoninga, 3-12.

Cornelis van Hille (Hillenius) werd in 1568 in Norwich, waar zijn vader naar toe gevlucht was, geboren. In 1587 ging hij theologie studeren in Leiden. Hij werd predikant in Uitgeest en Hilligersberg en vanaf 1596 in Alkmaar. Hier kreeg hij grote bekendheid door zijn rol in een conflict dat in Alkmaar van 1608 tot 1610 grote beroering wekte.
In 1608 eiste de Alkmaarse classis van haar predikanten dat zij de catechismus en de geloofsbelijdenis ondertekenden. Dit was een voorwaarde van de Staten Generaal voor het geven van hun toestemming voor een nationale synode. Verschillende Alkmaarse predikanten weigerden dit en werden prompt geschorst. Eén van hen was Adolphus Venator, een volgeling van de remonstrant Arminius. Hij bleef zijn ambt echter gewoon uitvoeren, ondanks protesten van de classis van Alkmaar onder leiding van de strenge gomarist (contra-remonstrant) Cornelis Hillenius. Venator werd gesteund door de Staten van Holland en de schorsing werd opgeheven. Hillenius weigerde samen te werken met Venator en werd uiteindelijk ontslagen door de magistraat van Alkmaar. Hij verliet de stad en predikte voortaan één keer in de veertien dagen in de kerk in Koedijk voor zijn volgelingen uit Alkmaar, die zo de eerste 'slijkgeuzen' werden.
Slijkgeuzen was een scheldwoord voor contra-remonstranten, die wegtrokken uit de eigen woonplaats waar een remonstrant predikant stond om in een naburige plaats een goede predikant te horen. De remonstranten werden aangeduid als 'bavianen'.
Uiteindelijk legden de Staten Generaal Cornelis Hillenius een spreekverbod in en rond Alkmaar op. Hillenius vertrok naar Groningen waar hij van 1612 tot zijn dood in 1632 predikant was. In 1618 en 1619 was hij als afgevaardigde van de Groninger synode aanwezig op de Synode van Dordrecht.
Over zijn ontslag schreef Cornelis Hillenius het volgende werk: "Corte en waerachtige verantwoordinghe over de proceduren ende resolutiën die de vroetschappen van Alckmar, gelijck teghen andere, als insonderheyt over ende teghen Cornelium Hillenium op de 17 Julij anno 1610 hebben ghenomen. Ghestelt van weghen het meeste ende voornaemste deel der ghemeynte Jesu christu tot Alckmar" (Enkhuizen, Jacob Lenaerts Meyn, 1610).
Als reactie hierop schreef Adolphus Venator het "Nootwendigh historisch verhael, van allen swaricheyden, verschillen, ende proceduren, soo wel in kercklijcken, als politijcken saken, etlijcke jaren herwaerts binnen der stadt Alckmaer voorghevallen. Wtghegheven by Burgmeesteren, Vroetschappen, ende Kerckenraedt, der voorsz stede, ende ghemeynte, respective. Teghens het Laster-boeck Cornelii Hillenii, ende zijner toestanders" (Alkmaar, Jacob de Meester for Willem Jansz. (Blaeu), in den vergulden Sonnewijzer, Amsterdam, 1611).
Hillenius publiceerde vervolgens zijn "Provisionele ontdeckinge eeniger misslaghen, de welcke Adolphus Venator onder den naem der Burgh-Meesteren, Vroetschappen ende Kerckenraedt van Alckmaer, tegen het (soo hy 't onwaerachtelyck bij namet) Lasterboeck Cornelii Hillenii ende sijner toestanders in sijn boeck ghenaemt Nootwendigh historisch verhael heeft begaen ende voortgebracht. Ghestelt ende uyt gegeven van wegen de beswaerde ende voor de suyvere Ghereformeerde Leere ijverende Ghemeynte Jesu Christi van Alcmaer. (Franeker, Vildericum Balck, 1611).
Een overzicht van de strijd tussen Venator en Hillenius is te vinden in hoofdstuk 14 <http://www.dbnl.org/tekst/wink002ontw03/wink002ontw03_019.htm> van 'De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 3: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (1)' van J. te Winkel (1923).
*

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Cornelis Hillenius?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk Cornelis Hillenius

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Hillenius


Historische gebeurtenissen


 • Graaf Filips III (Oostenrijks Huis) was van 1555 tot 1581 vorst van Nederland (ook wel Graafschap Holland genoemd)
 • In het jaar 1568: Bron: Wikipedia
  • 11 januari » Balthasar van Nassau-Idstein wordt opgevolgd door zijn zoon Johan Lodewijk I, onder regentschap van Johan III van Nassau-Saarbrücken.
  • 19 mei » Mary Stuart ("Queen of Scots") wordt gearresteerd.
  • 23 mei » De troepen van Willem van Oranje (aangevoerd door Lodewijk van Nassau) verslaan de Spaanse troepen, in de Slag bij Heiligerlee. Adolf van Nassau sneuvelt.
  • 28 mei » Alva verbant prins Willem van Oranje.
  • 1 juni » Achttien edelen worden in Brussel onthoofd in opdracht van Alva.
  • 5 juni » Graaf van Egmont en de Graaf van Hoorn op beschuldiging van verraad in Brussel onthoofd.

 • Stadhouder Prins Maurits (Huis van Oranje) was van 1585 tot 1625 vorst van Nederland (ook wel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd)
 • In het jaar 1606: Bron: Wikipedia
  • 27 januari » Het proces tegen Guy Fawkes begint, beoogd aanslagpleger van het buskruitverraad.
  • 12 april » De Union Flag (Union Jack) wordt aangenomen als nationale vlag van Groot-Brittannië
  • 11 september » Paus Paulus V creëert acht nieuwe kardinalen, onder wie de Italiaanse nuntius in Frankrijk Maffeo Barberini.

 • Stadhouder Prins Frederik Hendrik (Huis van Oranje) was van 1625 tot 1647 vorst van Nederland (ook wel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd)
 • In het jaar 1632: Bron: Wikipedia
  • 22 februari » Galileo's Dialogo dei Massimi Sistemi wordt gepubliceerd.
  • 15 april » Slag bij Rain. Zweedse troepen verslaan het Heilige Roomse Rijk tijdens de Dertigjarige Oorlog.
  • 6 september » Oprichting van het rooms-katholieke (Latijnse) Bisdom Bagdad in het Ottomaanse Rijk.
  • 31 oktober » Oprichting stichting Cronesteinsche Polder.


Bron: Wikipedia
    

Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Fré Ellens, "Genealogie Ellens Jonkman Hansma Jager", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/genealogie-ellens-jonkman-hansma-jager/I2404.php : benaderd 21 oktober 2021), "Cornelis Hillenius (1568-1632)".