Genealogie Agelink, Rademaker, Wilberts & Feber » Connecties » Mogelijke aanknopingspunten

Naam
Startpunt
Publicaties
Maand

Leeg naam & filters

Mogelijke aanknopingspunten -9-0 van 4199:

Failed Query of SELECT o.*,b.titel,b.url,b.auteur FROM genealogieonline.overeenkomsten o, genealogieonline.bronnen b WHERE o.puba=14347 AND b.id NOT IN (SELECT publ_other FROM genealogieonline.overeenkomsten_onderdrukte_pubs WHERE publ_owner=14347) AND o.pubb=b.id UNION SELECT o.*,b.titel,b.url,b.auteur FROM genealogieonline.overeenkomsten o, genealogieonline.bronnen b WHERE o.pubb=14347 AND b.id NOT IN (SELECT publ_other FROM genealogieonline.overeenkomsten_onderdrukte_pubs WHERE publ_owner=14347) AND o.puba=b.id ORDER BY delta DESC LIMIT -10,10;