genealogieonline

Genealogie van der Wal en Goedhart » Stamboom van Hendrik Goedhart

Generatie 1

1.

Hendrik Goedhart, zoon van Lammert ( Lambertus) Goedhart en Alida /Oudenveld Aufdenfelde, is geboren op 3 mei 1838 in Zevenhuizen, Zuidholland, Nederland. Hij is onderwijzer van beroep. Hij is getrouwd (1) op 20 juni 1862 in Samarang, Java, Ned. Indie met Johanna Wilhelmina van der Geugten, dochter van Martinus Wilhelmus van der Geugten en Maria Elisabeth Boumeijer. Zij is geboren op 3 mei 1841 in Semarang, Java, Ned. Indie. Johanna Wilhelmina is overleden op 30 juni 1890 in Semarang, Java, Ned. Indie.

Zij kregen 13 kinderen:

Hij is getrouwd (2) op 24 juni 1897 in Poerwodadi, Grobogan, Java Indonesia met Hendrina Frederika Pattiwael.

Zij kregen 10 kinderen:

Hendrik is overleden op 14 mei 1919 in Semarang, Java, Ned. Indie en is begraven op 20 mei 1919 in Europese Kerkhof Kobong.

Generatie 2

2.

Martinus Lambertus Goedhart, zoon van Hendrik Goedhart en Johanna Wilhelmina van der Geugten, is geboren op 23 mei 1863 in Oost en West Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Hij is employee van de factorij der ned. handelmij van beroep. Hij is getrouwd op 5 december 1889 in Semarang, Java, Ned. Indie met Amelia van Hall, dochter van Johannis Gerardus van Hall en Inlands Christenvrouw Maria. Zij is geboren op 28 februari 1871 in Bandjermassin, Zuid en Ooster-Afdeling Van Borneo. Amelia is overleden na 1960 in Semarang, Java, Ned. Indie.

Zij kregen 1 kind:

Martinus Lambertus is overleden op 16 maart 1927 in Semarang, Java, Ned. Indie en is begraven in Europese Kerkhof Kobong.

3.

Lambertus Martinus Goedhart, zoon van Hendrik Goedhart en Johanna Wilhelmina van der Geugten, is geboren op 2 oktober 1865 in Madioen, Java Ned. Indie. Hij is kantoorchef ptt van beroep. Hij is getrouwd op 6 september 1892 in Mr. Cornelis, Java, Ned. Indie met Louisa Caecilia Townsend, dochter van Austin Edward Townsend en Sien Pannio Chinese Vrouw. Zij is geboren op 23 juni 1868 in Batavia, Java, Ned. Indie. Louisa Caecilia is overleden na 1935 in Batavia, Java, Ned. Indie en is begraven in Begraafplaats Laanhof Batavia, Afdeling K Nr 385, Rustplaats Van L.c. Goedhart-Townsend. Lambertus Martinus is overleden op 19 juni 1909 in Semarang, Java, Ned. Indie en is begraven in Europese Kerkhof Kobong.

4.

Alida Maria Goedhart, dochter van Hendrik Goedhart en Johanna Wilhelmina van der Geugten, is geboren op 9 oktober 1866 in Madioen, Java Ned. Indie. Zij is getrouwd op 12 januari 1887 in Semarang, Java, Ned. Indie met Rijk Adrianus Schoonhoven, zoon van Johannes Schoonhoven en Maria Elisabeth Schrijvers. Hij is geboren op 18 juli 1857 in Vaals, Limburg, Nederland. Hij is onderwijzer van beroep. Rijk Adrianus is overleden op 21 februari 1924 in Semarang, Java, Ned. Indie.

Zij kregen 7 kinderen:

Alida Maria is overleden op 10 november 1943 in Semarang, Java, Ned. Indie en is begraven in Buiten De Erevelden.

5.

Hendrik Goedhart, zoon van Hendrik Goedhart en Johanna Wilhelmina van der Geugten, is geboren op 25 februari 1868 in Soerabaja, Java, Ned. Indie. Hendrik is overleden op 2 september 1883 in Semarang, Java, Ned. Indie en is begraven in Europese Kerkhof Kobong.

6.

Caroline Antonette Goedhart, dochter van Hendrik Goedhart en Johanna Wilhelmina van der Geugten, is geboren op 22 juli 1869 in Bonthain, Celebes, Indonesie. Caroline Antonette is overleden op 23 november 1871 in Batavia, Java, Ned. Indie.

7.

George Pierre Francois Goedhart, zoon van Hendrik Goedhart en Johanna Wilhelmina van der Geugten, is geboren op 23 oktober 1870 in Pasoeroean, Malang. George Pierre Francois is overleden op 19 april 1871 in Batavia, Java, Ned. Indie.

8.

Wilhelm Adolf Nicolaas ( Nico ) Goedhart, zoon van Hendrik Goedhart en Johanna Wilhelmina van der Geugten, is geboren op 5 december 1871 in Batavia, Java, Ned. Indie. Hij is kantoorchef bij de ptt in ned. indie van beroep. Hij is getrouwd (1) op 15 november 1893 in Semarang, Java, Ned. Indie met Carolina Dorohtea Antoinetta Marcks, dochter van Frederik Thomas Marcks en Johanna Dourina Frederika Marcks. Zij is geboren op 15 december 1870 in Pattie, Japara, Java Ned. Indie. Carolina Dorohtea Antoinetta is overleden op 22 november 1899 in Beneden Langkat, Tandjongpoera, Ned. Indie.

Zij kregen 5 kinderen:

Hij is getrouwd (2) op 4 mei 1901 in Medan, Beneden Langkat, Sumatra met Everdina Femina Cornelia van Schreven, dochter van Dirk van Schreven en Cornelia Catharina de Jong. Zij is geboren op 4 mei 1874 in Jepara, Patti, Ned. Indie. Zij is was gouvernante bij de familie persijn van beroep. Everdina Femina Cornelia is overleden op 4 mei 1963 in `s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland.

Zij kregen 3 kinderen:

Wilhelm Adolf Nicolaas ( Nico ) is overleden op 13 augustus 1953 in `s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland.

9.

Jeane Emilie Goedhart, dochter van Hendrik Goedhart en Johanna Wilhelmina van der Geugten, is geboren op 27 januari 1873 in Batavia, Java, Ned. Indie. Jeane Emilie is overleden op 19 januari 1874 in Makassar, Celebes en Onderhorigheden.

10.

Johanna Wilhelmina Goedhart, dochter van Hendrik Goedhart en Johanna Wilhelmina van der Geugten, is geboren op 13 april 1874 in Makassar, Celebes en Onderhorigheden. Zij is getrouwd op 7 april 1894 in Tegal, Java Indonesia met Adriaan Jonquiere, zoon van Jan Paul Sixte Jonquiere en Maria Rosina Meinsma. Hij is geboren op 28 mei 1867 in Midlum, Franekeradeel, Friesland, Nederland. Hij is administrateur suikerfabriek nieuw tersana in ceribon van beroep. Adriaan is overleden op 15 juni 1923 in Bandoeng, Ned. Indie.

Zij kregen 3 kinderen:

Johanna Wilhelmina is overleden op 22 december 1923 in Bandoeng, Ned. Indie.

11.

Gerrit Eduard Goedhart, zoon van Hendrik Goedhart en Johanna Wilhelmina van der Geugten, is geboren op 31 maart 1876 in Lampongse Districten, Teluk Betung, Is Bandar Lampu, Sumatra, Indonesia. Gerrit Eduard is overleden op 3 oktober 1876 in Lampongse Districten, Teluk Betung, Is Bandar Lampu, Sumatra, Indonesia.

12.

Gerarda Everarda Henriette Goedhart, dochter van Hendrik Goedhart en Johanna Wilhelmina van der Geugten, is geboren op 23 mei 1877 in Telok Betong, Lampongse Districten. Gerarda Everarda Henriette is overleden op 17 december 1880 in Gouda, Zuid Holland.

13.

Oscar Maurits Goedhart, zoon van Hendrik Goedhart en Johanna Wilhelmina van der Geugten, is geboren op 29 augustus 1879 in Lampongse Districten, Teluk Betung, Is Bandar Lampu, Sumatra, Indonesia. Hij is bestuursambtenaar, goeverneur van beroep. Hij is getrouwd (1) met Taatje Bensbach. Hij is getrouwd (2) op 2 september 1912 in Pompanoea, Sulawesie met Carolina Franciska Henrietta Brautigam, dochter van Dirk Ferdinand Andre Brautigam en Marie Elize Josephine de Leau. Zij is geboren op 30 juni 1888 in Buitenzorg, Batavia, Java, Ned. Indie. Carolina Franciska Henrietta is overleden op 30 augustus 1974 in `s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland.

Zij kregen 3 kinderen:

Oscar Maurits is overleden op 16 juli 1959 in `s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland.

14.

Emma Victoria Corrie Goedhart, dochter van Hendrik Goedhart en Johanna Wilhelmina van der Geugten, is geboren op 23 april 1882 in Tjandi, Semarang, Java, Ned. Indie. Zij is getrouwd op 7 maart 1901 in Semarang, Java, Ned. Indie met Johannes Landman, zoon van Johannes Landman en Wilhelmina Jacoba Pinchetti, (Ten Regte) Lelijveld Roesler. Hij is geboren op 27 januari 1874 in Djocdjacarta, Java, Ned. Indie. Hij is verificateur invoer en uitvoeer rechten van beroep. Johannes is overleden op 10 december 1945 in Bandoeng, Ned. Indie en is begraven in Ereveld Pandu, Vak Iv, Nummer 694.

Zij kregen 8 kinderen:

Emma Victoria Corrie is overleden op 12 januari 1970 in `s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland.

15.

Saronus Alphonsus Hendrinus Goedhart, zoon van Hendrik Goedhart en Hendrina Frederika Pattiwael, is geboren op 24 november 1892 in Saparoea, Molukken, Ned. Indie. Hij is onderdirecteur van het kantoor van de post en telegraafdienst in semarang van beroep. Hij is getrouwd op 5 juli 1911 in Semarang, Java, Ned. Indie met Isabella Mary Townsend, dochter van Austin Edward Townsend en Diedja inlandse Vrouw. Zij is geboren op 29 april 1892 in Tjitjoeroek, Soekaboemi. Isabella Mary is overleden op 20 oktober 1969 in Almelo, Overijssel, Nederland.

Zij kregen 7 kinderen:

Saronus Alphonsus Hendrinus is overleden op 18 juni 1965 in Almelo, Overijssel, Nederland.

16.

Jean Henri Jacques Goedhart, zoon van Hendrik Goedhart en Hendrina Frederika Pattiwael, is geboren op 26 maart 1894 in Tegal, Java Indonesia. Hij is ambtenaar van beroep. Jean Henri Jacques is overleden op 26 november 1944 in Muntok, Mannenkamp Sumatra en is begraven in Nederlands Ereveld Leuwigajah Gemeente Cimahi, Vak: Vi Nummer 345.

17.

Daisy Amalia ( Melie ) Goedhart, dochter van Hendrik Goedhart en Hendrina Frederika Pattiwael, is geboren op 19 mei 1895 in Semarang, Java, Ned. Indie. Zij is getrouwd op 29 december 1919 in Semarang, Java, Ned. Indie met Jacob George Keilman, zoon van Jan Gerrit Keilman en Maria Georgina Elisabeth van Ardenne. Hij is geboren op 1 mei 1896 in Semarang, Java, Ned. Indie. Hij is administrateur, chemikus van de suikerfabriek. pangoengredjo van beroep. Jacob George is overleden op 18 september 1944 in Tjimahi, Bandoeng, Ned. Indie en is begraven in Leuwigajah, Chimahi, Vak I, Nummer 469.

Zij kregen 2 kinderen:

Daisy Amalia ( Melie ) is overleden op 15 november 1983 in Haarlem, Noord-Holland, Nederland.

18.

Hendrik Goedhart, zoon van Hendrik Goedhart en Hendrina Frederika Pattiwael, is geboren op 13 oktober 1896 in Poerwodadi, Grobogan Bojolali, Midden Java. Hij is kantoorbediende, schrijver 1e klas c k s van beroep. Hij is getrouwd op 7 oktober 1937 in Djembrana, Negara, Bali met Erna Weber, dochter van Carel Frederik Lodewijk Weber en Asana Inlandse Mohammedaanse Vrouw. Zij is geboren op 20 mei 1906 in Djembrana, Negara, Bali. Erna is overleden op 4 augustus 1992 in Ossendrecht. Hendrik is overleden op 23 september 1967 in Kampen, Overijssel, Nederland.

19.

Johan Cornelis Pieter Goedhart, zoon van Hendrik Goedhart en Hendrina Frederika Pattiwael, is geboren op 16 januari 1898 in Grobogan, Poerwodadi, Semarang, Midden Java. Hij is getrouwd op 23 mei 1925 in Salatiga, Java, Ned. Indie met Caroline Marie Crince Le Roy, dochter van Karel Lodewijk Crince Le Roy en Carolina Belloni. Zij is geboren op 17 juli 1896 in Semarang, Java, Ned. Indie. Caroline Marie is overleden op 26 oktober 1988 in `s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland.

Zij kregen 3 kinderen:

Johan Cornelis Pieter is overleden op 12 juli 1976 in `s-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland.


Deze stamboom is beschikbaar in tekst, PDF, DOC en EPUB formaat en als stamboom in grafische vorm.

stamboom in grafische vormDOC