genealogieonline

Genealogie van der Wal en Goedhart » Hendrina Frederika Pattiwael

Persoonlijke gegevens Hendrina Frederika Pattiwael 


Afbeelding(en) Hendrina Frederika Pattiwael


Gezin van Hendrina Frederika Pattiwael

Zij is getrouwd met Hendrik Goedhart op 24 juni 1897 te Poerwodadi, Grobogan, Java Indonesia, zij was toen 28 jaar oud.Bronnen 4, 5

Kind(eren):

 1. Saronus Alphonsus Hendrinus Goedhart  1892-1965 
 2. Jean Henri Jacques Goedhart  1894-1944
 3. Daisy Amalia ( Melie ) Goedhart  1895-1983 
 4. Hendrik Goedhart  1896-1967
 5. Johan Cornelis Pieter Goedhart  1898-1976 
 6. Louis Napoleon Goedhart  1899-1976 
 7. Hendrina Frederika Goedhart  1900-1981
 8. Zoon Goedhart  1902-1902
 9. Jules Etienne Goedhart  1903-1903
 10. Anna Henriette Augusta Goedhart  1904-1937 


Notities bij Hendrina Frederika Pattiwael


filmrol 1357808
Overlijden 1905-item 42 Akte 105

Heden den drie en twintigsten december negentien honderd en vijf verscheen voor mij, Leonard Johan Schippers, gewoon ambtenaar van den Burgelijken Stand te Semarang
Hendrik Goedhart oud zeven en zestig jaren, gepensioneerd hoofdonderwijzer der eerste klasse, wonend te Lasem (Rembang) en
Lambertus Martinus Goedhart, oud veertig jaren, van beroep commies der derde klasse bij den Post en Telegraafdienst, wonende te Patti,
die mij verklaarden, dat op twee en twintigsten december 1905, des sGÅ ??????à?????????????/morgens om twaalf uren en vijftien minuten, te Semarang is overleden,
Hendrine Frederika Pattiwael,
geboren te Saparoea ( Amboina), oud zes en dertig jaren, zonder beroep, laatst gewoond hebbende te Lasem (Rembang), echtgenote van Hendrik Goedhart voornoemd, ouders van de overledene zijn onbekend.

En hiervan deze acte opgemaakt, die na voorhouding door de genoemde aangevers en mij is ondertekend,

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Hendrina Frederika Pattiwael?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

 1. Akte
  Burgerlijke stand Semarang overlijdensregister 1905, akte 105 (LDS Filmnr. 1357808)
 2. Een familiegeschiedenis verhaalt dat zij in het kraambed gestorven is
 3. CD ROM
  R.A. voor Ned. Indie, 1907, blz B109
 4. De datum van het huwelijk wordt vermeld in het bijschrift van de geboorte-acte van Daisy Amalia, waarmede zij erkend werd
 5. Deze datun wordt ook vermeld op de Ambtenarenkaart van Hendrik Goedhart

Over de familienaam Pattiwael