genealogieonline

Genealogie van der Wal en Goedhart » Michiel Coenraadt Landtrecht

Persoonlijke gegevens Michiel Coenraadt Landtrecht Mannelijk


Aanknopingspunten in andere publicaties

Aanknopingspunten tussen stambomenDeze persoon komt ook voor in de publicatie:

Gezin van Michiel Coenraadt Landtrecht

Hij is getrouwd met Maria Ramia op 28 mei 1887 te Soerabaja, Afdeling Grissee, hij was toen 74 jaar oud.Bronnen 2, 3, 4

Het huwelijk heeft plaats gevonden ten huize van de bruidegom, wegens ziekte van de bruid

Getuigen:
Alosius Benedict Alphons Postma, oud 58 jr. particulier en Julian Otto Landtrecht, oud 29 jr. zonder beroep en zoon van de bruidegom, beiden wonende te Soerabaja

Kind(eren):

 1. Dirk Nicolaas Bernardus Landtrecht  1840-1874
 2. Sarah Henrietta Landtrecht  1842-1892 Tree 8
 3. Maria Carolina Landtrecht  1844-1934
 4. Georgina Cloudina Landtrecht  1846-????
 5. Willem Charles Landtrecht  1849-1926
 6. Marie Albertine Landtrecht  1854-1919
 7. Michiel Henri Francois Landtrecht  1855-1890
 8. Maximilliaan Ernest Robert Ferdinand Landtrecht  1857-1860
 9. Julian Otto Landtrecht  1858-1896
 10. Emma Francina Landtrecht  1860-1940 Tree 8
 11. Adolphine Josephine Landtrecht  1862-????
 12. Elize Leonora Landtrecht  1871-1944


Notities bij Michiel Coenraadt Landtrecht


Uit de Indische Navorser 1998, nr 11
Michiel Coenraad Landtrecht, geb. Grisee omstr. 1813, komt 28 juli 1836 naar Lamongan (Soerabaja)
als schrijver van de controleur der landelijke inkomsten ald., overl. Soerabaja 13 mei 1893, oud
78 jaarX), tr. Soerabaja 28 mei 1887 de inlandse vrouw Bamia, alias Maria Landtrecht, overl. Soerabaja
5 mei 1890, oud 65 jaar.
Zijn -aanvankelijk erkende- kinderen:
1. Johan Lodewijk Landtrecht, geb. Grisee 28 april 1837), overl. ald. 15 juni 1857.
2. Dirk Nicolaas Bernardus Landtrecht, geb. Grisee 6 sept. 1840), overl. [als Dirk Bernardus
Landtrecht] Grisee 11 mei 1874.
3. Sara Henrietta Landtrecht, geb. Grisee 3 nov. 1842), overl. Soerabaja 15 nov. 1892, tr. Grisee
18 mei 1867 Henri Nicolaas Dofgelanden.
4. Maria Carolina Landtrecht, geb. Grisee 22 sept. 1844), vermeld in 1903 als weduwe te Soerabaja,
begr. Soerabaja 23 okt. 1934, tr. Grisee 25 jan. 1863 Johannes Christiaan Meijer, klerk.
5. Willem Charles Landtrecht, geb. Grisee 11 maart 1849), vermeld in 1903 als particulier te
Soerabaja.
6. Adolphine Josephine Landtrecht, geb. Grisee 13 april 1852).
7. Marie Albertine Landtrecht, geb. Grisee 20 juli 1854), overl. Sidoardjo (Soerabaja) 5 aug.
1919), tr. Grisee 13 juni 1872 Johannes Frederikus Paulus.
8. Michiel Henri Francois Landtrecht, geb. Grisee 2 dec. 1855, overl. Soerabaja 24 mei 1890), tr.
Soerabaja 13 aug. 1884 Alida Aletta Aukes, geb. Semarang 2 dec. 1865, overl. Soerabaja 1 okt. 1894.
9. Maximiliaan Ernest Robert Ferdinand Landtrecht, geb. Grisee 2 jan. 1857, overl. Soerabaja
4 nov. 1860.
10. Juliaan Otto Landtrecht, geb. Grisee 4 april 1858, overl. Bangil (Pasoeroean) 3 aug. 1896.
11. Emma Francina Landtrecht, geb. Grisee 23 juli 1860^, overl. - ?, tr. Grisee 12 nov. 1877 Willem
Christiaan van Ligten, geb. Blitar (Kediri) 2 maart 1852, loods Ie kl., overl. Soerabaja 26 dec. 1912.
Noten:
1) Begraven met zijn vrouw op de begraafplaats Peneleh te Soerabaja in graf B 2019 voor rekening van W.C. van Ligten! Zijn vrouw heet daar Maria Landtrecht en er is sprake van "Rust zacht lieve ouders".
2) RA 1853, 443.
3) RA 1856, 497.
4) P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gederikwaardigheden betreffende Europeanen op Java
(Batavia 1935) II, 356.
5) Het echtpaar ligt begraven op de begraafplaats Peneleh te Soerabaja in graf B 2021. De grafzerk vermeldt beide
geboortedata. Zijn geboortedatum kan men vergeefs zoeken in de Regerings Almanak!
6) RA 1862, 46.
P.A. Christiaans, 's-Gravenhage

Bronnen

 1. R.A. voor Ned. Indie, 1894, blz 422
 2. R.A. voor Ned. Indie, 1888, blz 236
 3. Boek
  Bronnenpublikatie 23 INGV ,blz 28
 4. CD ROM
  P.A. Christiaan, de Indische Navorser, deel 11, 1998

Over de familienaam Landtrecht


    ?