genealogieonline

Genealogie van der Wal en Goedhart » Joseph Nettekoven

Persoonlijke gegevens Joseph Nettekoven 


Gezin van Joseph Nettekoven

Hij is getrouwd met (1) Henriette Elizabeth Scholten op 1 januari 1827 te Soerabaija, Java, Ned. Indie, hij was toen 20 jaar oud.Bron 2


Hij is getrouwd met (2) Kornelia Martina Martinus op 3 februari 1858 te Semarang, Java, Ned. Indie, hij was toen 51 jaar oud.Bron 3


Notities bij Joseph Nettekoven


2000INN13;
VIL Cornelia Maria Martinus, geb. Batavia omstr. 1821, overl. ?, tr. Ie Semarang 4 sept. 1839 Wolf Bernard de Beer, geb. 's-Gravenhage 24 febr. 1813, horlogemaker, overl. Semarang 12 april 1856, zn. van Barend Salomon de Beer en Rebecca van Praag; tr. 2e Semarang 3 febr. 1858 Joseph Nettekoven^, geb. Antwerpen, 6 aug. 1806, arriveert 3 febr. 1823 in Indi, blijkens Javaansche Courant 1835/3 commies op het kantoor van de assistent-resident van Madoera, blijkens Jav. Crt. 1837/63 2e commies bij het residentiekantoor, die benoeming ingetrokken (Jav. Crt. 1938/10), commies op het residentiekantoor te Japara (Jav. Crt. 1839/4), als zodanig eervol ontslagen (Jav. Crt. 1839/34), pakhuismeester te Probolinggo (Jav. Crt. 1839/70), bij IB 22 april 1843 nr. 2 ontslagen als suiker- en koffiepakhuismeester te Probolinggo uit hoofde van laakbare buitensporigheden, toekenning van wacht- geld (Jav. Crt. 1843/53), benoemd tot commies belast met de administratie van 's lands kas te Salatiga (Semarang) (Jav. Crt. 1843/86), bij KB 17 dec. 1848 nr. 91 hem te beschouwen als bezittende het radicaal van Indisch ambtenaar, bij IB 6 dec. 1858 nr. 14 belast met de waarneming der betrekking van commies bij de algemeen ontvanger, bij IB 12 febr. 1859 op verzoek eervol ontslagen, wegens ziekte van de verdere waarneming zijner betrekking onder toekenning van wachtgeld, bij IB 27 mei 1859 benoemd tot commies tevens griffier bij de landraad te Billiton, bij IB 2 dec. 1859 nr. 27 een tweejarig verlof naar Nederland verleend, bij IB 15 mei 1860 nr. 8 voormeld besluit ingetrokken, bij IB 20 okt.
1860 nr. 1 benoemd tot commies bij de assistent resident van Madoera, bij IB 9 febr. 1861 nr. 1 uit 's lands dienst ontslagen met behoud van aanspraak op pensioen, bij IB 19 aug. 1861 nr. 63 toegekend een pensioen, vertrekt met echtgenote naar Nederland, verm. naar Amsterdam, overl. ?, zn. van Jean
2)
Andr Nettekoven en Maria Magdalena Mentink en gesch. echtg. van Henriette Elisabeth Scholten.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Joseph Nettekoven?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

  1. CD ROM
    De INNN 13 uit 2000
  2. CD ROM
    RA 1828, 147
  3. CD ROM
    RA 1859, 559

Over de familienaam Nettekoven