genealogieonline

Genealogie van der Wal en Goedhart » Emile Joseph Drijoel

Persoonlijke gegevens Emile Joseph Drijoel 


Gezin van Emile Joseph Drijoel

Hij is getrouwd met Keminah Inlandsche Vrouw.

Kind(eren):

  1. Marie Josephine Drijoel  1892-????
  2. Leon Andrien Drijoel  1893-????


Notities bij Emile Joseph Drijoel


de Locomotief van 12 augustus 1897, strafzaak tegen E.J. Drijoel, mlaatstelijk opziener op de suikerfabriek Langsee, pati, wonende te Bodjonegoro
Daarna behandelde da Raad da strafzaak van den beklaagde E. J. Drijoel, laatstelijk opziener op de suikerfabriek Langsee, Pati, thans werkbaas bij da opnemingen aan de Solorivier, wonende te Bodjonegoro, die wordt beschuldigd dat hij op 7 Aogualus 1897, met het oogmerk den inlander Karno uit de desa Langsee, afdeeling Pati, van het leven te beroovan, op dezen, terwyl hij zich bij de in voornoemde afdeeling gelegen fabriek Langsee bevond, op korten afstand uit ean met kogelpatronen geladen revolver moedwillig drie schoten heeft gelost, waarvan twee, althans n, genoemden Karno hebben getrofiao, tengevolge waarvan deza da navolgende wonden heeft bekomen; 10. een wond vlak boven het midden van den rechter darmbeenkam; 2). aen wond twaalf centimeter naar voren ter hoogte van die, sub 1; 3a. een wond aan de binnenzijde van den linkerarm, In deze zaak waren zeventien personen als getuigen opgeroepen. Na de voorlezing van de acta van bc* schuldiging, maakte da verdediger Mr. G. W. Baron Van Heeckeren den Raad mat ver* toon der betrekkelijke afschriften, opmerkzaam dat da buitengewoon deurwaarder te Bodjonegoro verzuimd had de door dezen aan beklaagde afgegeven afschriften van hel vennia van terechtstelling, de acte van be schuldiging enz. voor authentieke afschriften te teekenen. Da Raad besloot, na het Openbaar Minis* terie gehoord ta hebben, de behandeling dezer zaak voort ie zetten, op grond van het feit dat de beklaagde erkend heaft die afschriften van den deurwaarder te hebben ontvangen. Te a uur werd, wegens het vergevorderde uur, de verdere behandeling verdaagd tot morgen-ochtend, half negen. Landraad. Hedn stond voor den landraad terecht da inlander MohamadDahlan, wegens verboden invoer van opium op Java. Beklaagde werd aan het hem ten laste gelegde schuldig bevonden en deswege veroordeell tot a maand dwangarbeid buiten den ketting en duizend gulden boete

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Emile Joseph Drijoel?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

  1. CD ROM
    RA 1911, 106

Over de familienaam Drijoel

  • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Drijoel.
  • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Drijoel.
  • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Drijoel (onder)zoekt.