généalogieonline

Voorouders Hein Deen en andere familieleden » Alagonda (Aeltje (Alagonda (Aeltje ) Birza (1674-1750)

Données personnelles Alagonda (Aeltje (Alagonda (Aeltje ) Birza 


Famille de Alagonda (Aeltje (Alagonda (Aeltje ) Birza

Elle est mariée avec Mijnhardus (Meijnart) Cock.

.


Enfant(s):

  1. Anna Cock  1715-1790 


Notes par Alagonda (Aeltje (Alagonda (Aeltje ) Birza

in het friesche stadhouderlijk archief inv. no: 57 zich bevindende in het rijksarchief te `s-gravenhage vinden we het doodsbericht van DS MEINARDUS COCK. op deze brief gericht aan de stadhouder bevint zich het zegel van zijn weduwe ALEGONDA BIRZA dit in het zwart opgedrukte zegel steld voor een links gewende duif. Dit is het enige zegel dat door een BIRZA gebruikt werd, die ik heb kunnen ontdekken. Het is echter heel goed mogelijk dat de familie BIRZA deze duif in haar wapen heeft gevoerd.(zie foto)

Arch. weesk. 20 pag. 73 dd 25-06-1690 verantwoording en rekening van vaendrick JAN STRICK als vormont over REINDER OTTENS BIRZA en CHRISTINA HEIJNNENS dochter aeltje (alegonda) birza oud 15 jaar. Assisteert met devooght dr j. niejenhof op 06-01-1693 is HINDRIK VAN BORCK voormond, verder in dit document: Een graf in de a-kerk daar des pupil van de vader in begraven is omtrent de clocketoren (reinder ottens), goederen welke de pupil met de vader, de broeder en zuster in de mande heeft. Een huis staande tegenover de a-kerk bewoond door vaendt woldringe, Een huis buiten de oosterpoort de "brandenborgh" genaamd. Voorts wordt SOPHIA LIEFTINCK als stiefmoeder genoemd (boedelscheiding dd 30-04-1689)20-07-1691 door het sterven van JAN REINDERS VAN BORCK heeft de pupil de navolgende goederen geerfd ................................................

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Alagonda (Aeltje (Alagonda (Aeltje ) Birza?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


    

Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Hein Deen, "Voorouders Hein Deen en andere familieleden", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/voorouders-hein-deen/I15155.php : consultée 31 juillet 2021), "Alagonda (Aeltje (Alagonda (Aeltje ) Birza (1674-1750)".