généalogieonline

Stamboom Wopke Kooistra en Hiske van Doezum » Galerie d'images

Images 1 - 10 sur 114:

Image de Ghield Aelgera
25 november 1491 - Pax Groningana

Ghield Aelgera
Image de Syurt Sytses
Huwelijksinschrijving 1595

Syurt Sytses
Image de Cornelis Taeckes Coningh
1600 Landmeter

Cornelis Taeckes Coningh
Image de Johannes Dircks
1628 - Diaken in Stiens - zie regel 7 en 8

Johannes Dircks
Image de Harryt Alberts
1640-Stemkohieren - gebruiker en eigenaar - plaats van de zathe

Harryt Alberts
Image de Harryt Alberts
1640-Stemkohier - gebruiker

Harryt Alberts
Image de Wypkje Mackes Lieuma
1643 - Doopinschrijving (1e regel)

Wypkje Mackes Lieuma
Image de Symen Arjens
Akte van 17 mei 1647

Symen Arjens
Image de Cornelis Egberts
1649 - Kaart van Dokkum

Cornelis Egberts "saphias" Gayckema
Image de Roel Sioerts
1656- Huwelijksinschrijving

Roel Sioerts