généalogieonline

Stamboom familie Wellens - Huysmans » Adam DE MOOR (1646-????)

Données personnelles Adam DE MOOR 


Ancêtres (et descendants) de Adam DE MOOR


Famille de Adam DE MOOR

Il a/avait une relation avec Maria Cornelis SEMMERS.


Enfant(s):

  1. Cornelius DE MOOR  1682-???? 
  2. Joannes DE MOOR  1681-????
  3. Maria DE MOOR  1685-????
  4. Joanna DE MOOR  1687-????


Notes par Adam DE MOOR

Hij was burgemeester van Putte (NL - Noord-Brabant)

Bron : http://www.keesvdbergh.nl/stamboom/

Volgens Gert Jan Wesenbeek zou Adam de zoon zijn van Joannes de Moor en Maeijtien Adriaen Bremdoncx, welke laatste evenwel rond 1642 zou zijn gestorven.
Info: aanwezige gegevens: (Jan Burger Utrecht).
1. De verkoop van een deel van de bezittingen van Adam de Moor na diensoverlijden en het overlijden van zijn weduwe (7 september 1720). Bron OudRechterlijk Archief Putte, 9, folio 51 vo en 52.
2. De verkoop van nog een deel van de bezittingen van Adam de Moor alsbedoeld onder 1 (7 september 1720). Bron Oud Rechterlijk Archief Putte, 9folio 52 vo en 53.
3. Verantwoording van Jan de Moor als executeur testamentair van de bezittingen van zijn vader Adam de Moor na diens overlijden en het overlijden van zijn moeder (21 oktober 1722). Bron Oud RechterlijkArchief Putte, 6, folio 37.
4. Rekening en verantwoording van de in het jaar 1706 uitgegeven gelden in zijn functie van burgemeester van Putte.
5. Kopie acte van aankoop van een boerderij en land door Adam de Moor vande erven van Denis Martens (1696).
6. Kopie acte van aankoop van een stuk grond in 1707.
7. Kopie acte van aankoop van een stuk grond in 1707 door de weduwe van de inmiddels overleden Adam.
8. Aankoop van het huis 'De Swaen' en een aantal landerijen door een zekere Johan Poelmans, stadthouder en schepen van Putte, relatie van Adamde Moor, op 8 augustus 1707 van de erven van ene Piter Dircx. Dit huis zou dus daarvóór door Adam verkocht moeten zijn en later vóór 1720 weer door de familie zijn teruggekocht!
9. Op 9 oktober 1672 was Adam de Moor getuige (samen met ene Elisabeth)bij de doop van Adrianus Scheepers, zoon van Adrianus Scheepers en Catharina Adriaenssen.

Bron : stamboom Adriaan Havermans geneanet

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Adam DE MOOR?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Les sources

  1. http://www.keesvdbergh.nl/stamboom/

Barre chronologique Adam DE MOOR

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Cliquez sur le nom pour plus d'information. Symboles utilisés: grootouders grand-parents   ouders parents   broers-zussen frères/soeurs   kinderen enfants

    

Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Hugo Wellens, "Stamboom familie Wellens - Huysmans", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-wellens-huysmans/I2088.php : consultée 18 janvier 2022), "Adam DE MOOR (1646-????)".