généalogieonline

Stamboom Van der Schaaf » Eilert Eilerts

Données personnelles Eilert Eilerts 


Des liens dans d'autres publications

On rencontre cette personne aussi dans la publication:

Famille de Eilert Eilerts

Il est marié avec (1) Hylkje Wopkes environ 1630.

Enfant(s):

  1. Jetske Eilerts  ± 1634-> 1698 
  2. Grietje Eilerts  1635-????
  3. Wopke Eilerts  1638-????
  4. Jouke Eilerts  1642-????


Il est marié avec (2) Jetske Everts en l'an 1655.

Idaarderadeel, huwelijken 1655
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 november 1655
Man : Eilart Eylarts afkomstig van Grouw
Vrouw : Jets Ewerts
Opmerking : hij is molenaar; zij is geboren te Rauwerd;
zij is weduwe van Sytse Sytses

Notes par Eilert Eilerts

beroep: molenaar te Grouw
1644: kopen kamer te Grouw van Joachim Tjeerds en Leentje Bouwes voor
135 goudg. (RA IDA R1 40)
1646: verkopen huis en erf te Grouw aan Murk Tabes te Leeuwarden voor
150 goudg. (RA IDA N1 68)
20-11-1655: weduwnaar; hertrouwd met Jetske Everts. Zwagers Sybren en Yde Wopkes voogd van minderjarige Grietje, Wopke en Jouke. (RA IDA J8 47e)
Schuld van 56 goudg. bij zwager Hartman Wopkes
1656: verkoopt windmolen met huis en erf te Grouw aan Ulbe Coldijk en Maaike Jongbloet voor 2402 goudg. (RA IDA N1 236)

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Eilert Eilerts?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Sur le nom de famille Eilerts

  • Afficher les informations que Genealogie Online a concernant le patronyme Eilerts.
  • Afficher des informations sur Eilerts sur le site Archives Ouvertes.
  • Trouvez dans le registre Wie (onder)zoekt wie? qui recherche le nom de famille Eilerts.

    

La publication Stamboom Van der Schaaf est composée par (contacter l'auteur).