généalogieonline

Stamboom Van der Meer-de Vegt

Photo de Yvon van der Meer

La publication Stamboom Van der Meer-de Vegt est composée par (contacter l'auteur). L'ensemble de données se compose de 533 personnes , pour cause de vie privée les détails de 9 personnes ne sont pas publiés. On peut trouver plus d'informations sur la publication (comme nombre et étalement d'événements généalogiques) à la page sous statistiques. Vous trouverez la liste des sources utilisés à la page sources.


Stamboom onderzoek naar de familie Van der Meer-de Vegt. 

Mijn opa is Romke Jans van der Meer geboren 1907 en mijn oma is Froukje Geerts van der Meer-de Vegt. Met name de vrouwelijke lijn vanaf mijn oma had mijn grootste interesse. Voor mij om de vrouwen een 'gezicht' te geven.

Daarom ben ik extra geinteresseerd in foto's.

Gaandeweg ontmoet ik allerlei voorouders en is iedereen even belangrijk. Dus de stamboom gaat nu in de breedte: zowel van de kant van mijn opa alswel van mijn oma.

Hierbij wil ik dank zeggen aan de velen voor de gegevens die al in hun stamboom hebben staan en die ik mocht importeren in deze stamboom. Met elkaar wordt er ongelooflijk veel werk verzet om de historie van de inwoners duidelijk te maken.


Index de noms de famille
Aujourd'hui dans le passé

Essayez ce service sans engagement

plus de 7 500 généalogistes vous précédée!