Arbre généalogique Stroo Van der Leeuw

Photo de Frans Stroo
La publication Arbre généalogique Stroo Van der Leeuw est composée par (contacter l'auteur) et se compose de personnes 26 170. A cause de intimité, les personnes 65 ne sont pas rendues visibles. On peut trouver plus d'informations sur la publication (comme nombre et étalement d'événements généalogiques) à la page sous statistiques. Vous trouverez la liste des sources utilisés à la page sources. Cette publication a été mise à jour le lundi, janvier 23, 2023.


De stambomen op deze site betreffen mijn vier voorouderlijke takken. Twee van elke ouder. Van mijn vaders kant Stroo en Kroon en van de kant van mijn moeder van der Leeuw en Koolen (Coolen).

Veel van de gegevens het ik via internet verzameld van de stambomen Stroo van P.C. Stroo, van der Leeuw van J.W. van der Leeuw en Kroon van mijn achter-nichten Ems Zuidgeest en Ineke Kroon. Zij hebben al veel uitgezocht betreffende respectievelijk Stroo, van der Leeuw en Kroon. De gegevens over Koolen (voor ca 1750 Coolen) zijn overwegend van eigen hand.

Na de start van deze stamboom in augustis 2018, is in september van dat jaar de site bijgewerkt met foto´s, documenten en feiten van (verre) familieleden. De foto's komen voor het grootste deel uit de boedel van mijn vader Florus J. Stroo, die op zijn beurt veel foto's van zijn moeder Maria Kroon heeft geërfd. Daarna zijn weer personen - in eerste instantie directe bloedverwanten -  toegevoegd.

In februari 2019 zijn vrijwel alle, mij via internet bekende, gegevens van de tak Van der Leeuw ingevoerd. Begin mei volgde de Kroon tak. In die tak bevind zich tevens de persoon met het vroegst bekend geboortejaar. Diedkare van Egypte, geboren voor 1769 BC. (Gegevens uit de Stamboom Roodenburg)

Begin 2022 ben ik begonnen om van alle personen de bronvermelding te controleren en zo nodig aan in te vullen. Eind 2022 was deze klus zo goed als afgerond, waarna ik begonnen ben om van elke persoon de ouders op te sporen. Eind januari 2023 was ik hiermee gevorderd tot en met de letter B.

Onderaan deze pagina leiden de startpunten direct naar mijn ouders. Nog iets lager staat onder het kopje verhalen een drietal links. De eerste beschrijft de aanloop tot de stamboom Stroo - Van der Leeuw. De volgende beschrijft de beroepen, functies en titels welke zoal door mijn voorouders vervuld zijn. Daar zaten voor mij behoorlijke verrassingen bij. Als derde en laatste het verhaal over mijn ouders in Wereld Oorlog II.

Avec la recherche rapide, vous pouvez effectuer une recherche par nom, prénom suivi d'un nom de famille. Vous tapez quelques lettres (au moins 3) et une liste de noms personnels dans cette publication apparaîtra immédiatement. Plus de caractères saisis, plus précis seront les résultats. Cliquez sur le nom d'une personne pour accéder à la page de cette personne.
Index de noms de famille


Point de départ de cette publication


HistoiresAujourd'hui dans le passé

Essayez ce service sans engagement

plus de 10 mille généalogistes vous précédée!