généalogieonline

Stamboom Jellema » Rienck Bockes (Reyn Rewenich van der Sneke.Donia) Bockama (1350-1436)

Données personnelles Rienck Bockes (Reyn Rewenich van der Sneke.Donia) Bockama 


Des liens dans d'autres publications

On rencontre cette personne aussi dans la publication:

Ancêtres (et descendants) de Rienck Bockes (Reyn Rewenich van der Sneke.Donia) Bockama

Reynke
1325-????

Rienck Bockes (Reyn Rewenich van der Sneke.Donia) Bockama
1350-1436

1373
Here Donia
1390-????

Famille de Rienck Bockes (Reyn Rewenich van der Sneke.Donia) Bockama

Il est marié avec Both Feickes Sickingha.

en l'an 1373 à Sneek, Friesland, Netherlands, il avait 23 ans.


Enfant(s):

  1. His Riencksdr (Donia) Bockama  1380-1412 
  2. Sjoerd Riencks Bockama  1385-???? 
  3. Tryn Riencksdr Bockama  1385-1420
  4. Here Donia  1390-???? 


Notes par Rienck Bockes (Reyn Rewenich van der Sneke.Donia) Bockama

Rienck Bockema, zoon van Bocke Doedingha en Reynke, woonde op het huisRoedenburch te Sneek, Heer van Sneek, streed voor 1386 met de koningvan Engeland tegen de ongelovige Turken, "daer hy hem soe vroom tegendie ongelovige hielde, dat hy daer om zynen vromicheyt worde riddergeslaegen". In 1387 maakte hij een reis naar het Heilige Land, "Oeckwas heer Reenick ridder ten Heilighen graue". Nam in 1393 deel aan destrijd in Litauwen. baljuw van Wagenbruggerdeel, Geesterlandt enDoedingewerffstal, welke gebieden grotendeels overeenkomen met detegenwoordige gemeenten Wymbritseradeel, Gaasterland en Doniawerstal.Stichter van het klooster Thabor te Ysbrechtum, overleden in 1436,begraven in Thabor in de kerk onder het hoogaltaar in het koor, gehuwdmet,

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Rienck Bockes (Reyn Rewenich van der Sneke.Donia) Bockama?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Barre chronologique Rienck Bockes (Reyn Rewenich van der Sneke.Donia) Bockama

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Cliquez sur le nom pour plus d'information. Symboles utilisés: grootouders grand-parents   ouders parents   broers-zussen frères/soeurs   kinderen enfants

Sur le nom de famille Bockama

  • Afficher les informations que Genealogie Online a concernant le patronyme Bockama.
  • Afficher des informations sur Bockama sur le site Archives Ouvertes.
  • Trouvez dans le registre Wie (onder)zoekt wie? qui recherche le nom de famille Bockama.


Source: Wikipedia
    

La publication Stamboom Jellema est composée par (contacter l'auteur).
Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Jan Jellema, "Stamboom Jellema", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-jellema/I3735.php : consultée 18 janvier 2022), "Rienck Bockes (Reyn Rewenich van der Sneke.Donia) Bockama (1350-1436)".