Arbre généalogique I.D.M. de Vries » Raso II van Houte (Ridder , Heer Hof van Houte te kortessem 1273-1277, Vassal van Willem v.Printhagen Bolwerk genoemd 1281 ) (± 1240-± 1281)

Données personnelles Raso II van Houte (Ridder , Heer Hof van Houte te kortessem 1273-1277, Vassal van Willem v.Printhagen Bolwerk genoemd 1281 ) 


Ancêtres (et descendants) de Raso II van Houte (Ridder , Heer Hof van Houte te kortessem 1273-1277, Vassal van Willem v.Printhagen Bolwerk genoemd 1281 )

Lutgardis N.
± 1200-????

Raso II van Houte (Ridder , Heer Hof van Houte te kortessem 1273-1277, Vassal van Willem v.Printhagen Bolwerk genoemd 1281 )
± 1240-± 1281Famille de Raso II van Houte (Ridder , Heer Hof van Houte te kortessem 1273-1277, Vassal van Willem v.Printhagen Bolwerk genoemd 1281 )

Il est marié avec Agnes van Horne (Dame Hof van Houte te Kortessem).

Ils se sont mariés


Notes par Raso II van Houte (Ridder , Heer Hof van Houte te kortessem 1273-1277, Vassal van Willem v.Printhagen Bolwerk genoemd 1281 )

1238 maart 4
Rogier (Rasso, Raes) van Hout, ridder, draagt aan de Sint-Michielsabdij te Antwerpen het patronaatsrecht over van de kerk van Minderhout, wijst aan de abdij al zijn goederen en cijnzen in dit gebied toe voor verkoop en bezegelt met het zegel van het kapittel van Sint-Oedenrode.
31 aout 1281. — Charte de Guillaume de Printhagen. Raes, chevalier de Houte, son vassal et parent (Bloedverwant), etant entré dans l'Ordre Teutonique, donna à cet Ordre sa ferme de Houte (Minderhout) avec tous ses biens. Comme cette ferme etait un fief de Guillaume de Printhagen , celui-ci consentit à la donation, mais sous la reserve que la commanderie constituerait un homme vassal, oblige de faire hommage au seigneur et de lui preter serment de fidelite aux epoques habituelles. L'acte est passe à Bernissem. {V. Hennes, II, 241.)
Willem van Printhagen - Cortessemen en Raso II van Cortessem waren bloedverwant (Zwagers), Willem was met Adelheid een kleindochter van Raso I van Cortessem gehuwd.
Printhagen was een kleine vrije heerlijkheid. Reeds in 1273 werd ene Raso van Printhagen vermeld, die heer was van Printhagen.
Als Raso Heer van het kasteel te Kortessem 1277 overlijdt gaat het over aan de familie van Printhagen en wordt het ook kasteek Printhagen genoemd.
81. 1261 juni 25
Wilhelmus de Altena, proost van het kapittel van Kortessem, oorkondt dat Lutgardis, weduwe van Lennallus van Houthe, en haar zoon Raso in de kerk van Kortessem een beneficie stichten
t.e.v. de Verlosser en de H. Maagd.
Grauwels III nr. 1810
101. 1277 mei
Jan graaf van Loon verklaart dat Willem heer van Horne, Altena en Kortessem en diens oudste zoon Willem verkopen aan Raso van Houte, ridder, het vruchtgebruik van al hun goederen en cijnzen binnen de heerlijkheid Kortessem.
Getuigen: zie akte d.d. heden (nr. 100)
Coenen nr. 2131 en 2132; Grauwels III nr. 1814
9. 1277 mei 4
Willem van Horne en Altena en zijn oudste zoon Willem verklaren aan het kapittel van Kortessem dat zij de heerlijkheid van Kortessem en het patronaatsrecht en het begevingsrecht van de prebenden voor de tijd van diens leven hebben verkocht aan Raso van Houte, ridder.
Coenen nr. 2126; Grauwels III nr. 1813 Regesten Gem Roermond.
101. 1277 mei
Jan graaf van Loon verklaart dat Willem heer van Horne, Altena en Kortessem en diens oudste zoon Willem verkopen aan Raso van Houte, ridder, het vruchtgebruik van al hun goederen en cijnzen binnen de heerlijkheid Kortessem. Dit betrefd de Hof, het Kasteel wordt dan het bolwerk van Printhagen genoemd en Rasso zijn Vasal op de boerderij-voorhoeve.
Getuigen: zie akte d.d. heden (nr. 100)
Coenen nr. 2131 en 2132; Grauwels III nr. 1814
31 augustus 1281 - Willem van Charter Printhagen. Raes, Knight Houte, zijn vazal en ouder wezen ging de Duitse Orde, de Orde heeft zijn Houte boerderij met al haar activa. Aangezien deze boerderij was een bolwerk van Guillaume de Printhagen het ingestemd met de donatie, maar op voorwaarde dat de Commanderij worden een vazal man gedwongen om doen hommage aan de Heer en aan eed lenen loyaliteit aan de gebruikelijke tijden. De handeling wordt doorgegeven Bernissem. {V. Henns, II, 241.)
106. 1281 juli 22
Raso de Houte, heer van Kortessem, schenkt aan zijn zuster Agnes de Baxen, zijn zuster Mechtildis de Berghe goederen bij testament; verder aan minderbroeders, predikheren en begijnen alom (Roermond niet genoemd), verder aan kloosters o.a. te Thorn. Getuige o.a. Daniel van Horn. deze laatste Daniel zou vlg's Grauels geen van de fam.van Horne zijn, mogelijk Houte!?
Grauwels III nr. 1820 Regesten Gem Roermond.
31 aout 1281. — Charte de Guillaume de Printhagen. Raes, chevalier de Houte, son vassal et parent (Bloedverwant), etant entré dans l'Ordre Teutonique, donna à cet Ordre sa ferme de Houte avec tous ses biens. Comme cette ferme etait un fief de Guillaume de Printhagen , celui-ci consentit à la donation, mais sous la reserve que la commanderie constituerait un homme vassal, oblige de faire hommage au seigneur et de lui preter serment de fidelite aux epoques habituelles. L'acte est passe à Bernissem. {V. Hennes, II, 241.)
Regesten Gem Roermond.
maart 1281. - Raes Van Houte, ridder, geeft de Duitse Orde tweeëntwintig bonniers, gelegen Cortes- week. Hij hield deze landen in leen van de graaf van Loon en het was voor deze goederen en Mill Ter Dorthen, en twintig vier bushels van graan vierentwintig kapoenen, gestold vijf en zes ontkenners. Arnulf, graaf van Loon, keurde deze donatie en afdraagt lijfrente onder de voorwaarde dat de commandant van Bernissem of die van Oude Riet een man, dat maakt hem te aanbidden en neemt het zijn eed van trouw. In deze wet bijgewoond Henry, lord van Pietersem; GuilUmme, Heer van Langdries, ridder liers; Jean Opleuw, "Los dapifer en castellanus van Calmunt"; John Langdries; Daniel Hamele; John Squire van Loon; de heer van Memunt - Jean Moeder, etc. (V. Hennes, II, 236.)
120. 1285 maart 8
Wilhelmus de Horn, heer van Kortessem, oorkondt dat de goederen van de hof van Houte, vroeger in bezit van Raso de Houte, broeder van de Duitse Orde, en de goederen behoren tot de kapel van Kortessem, vroeger in bezit van Gerardus de Dieperheide, en de goederen afkomstig van Wilhelmus de Printhagen, alle door Raso geschonken aan de kommanderij van Biezen, te maken tot cijnsgoederen tegen 12 denarii Luiks ’s jaars. Bevestigen deze oorkonde: Arnold graaf van Loon, Wilhelmus heer van Horn, vader der oorkonder.
Getuigen o.a. Daniel de Hurne.
Grauwels III nr. 1823 , Coenen nr. 2311
Het kasteel Cortessum gaat nu over naar de Heer van Printhagen een bloedsbroer van Rasso genaamd en vanaf deze tijd noemt met het kasteel en gut Printhagen.

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Raso II van Houte (Ridder , Heer Hof van Houte te kortessem 1273-1277, Vassal van Willem v.Printhagen Bolwerk genoemd 1281 )?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Barre chronologique Raso II van Houte (Ridder , Heer Hof van Houte te kortessem 1273-1277, Vassal van Willem v.Printhagen Bolwerk genoemd 1281 )

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Cliquez sur le nom pour plus d'information. Symboles utilisés: grootouders grand-parents   ouders parents   broers-zussen frères/soeurs   kinderen enfants

Sur le nom de famille Van Houte (Ridder , Heer Hof van Houte te kortessem 1273-1277, Vassal van Willem v.Printhagen Bolwerk genoemd 1281 )


Avec la recherche rapide, vous pouvez effectuer une recherche par nom, prénom suivi d'un nom de famille. Vous tapez quelques lettres (au moins 3) et une liste de noms personnels dans cette publication apparaîtra immédiatement. Plus de caractères saisis, plus précis seront les résultats. Cliquez sur le nom d'une personne pour accéder à la page de cette personne.

  • On ne fait pas de différence entre majuscules et minuscules.
  • Si vous n'êtes pas sûr du prénom ou de l'orthographe exacte, vous pouvez utiliser un astérisque (*). Exemple : "*ornelis de b*r" trouve à la fois "cornelis de boer" et "kornelis de buur".
  • Il est impossible d'introduire des caractères autres que ceux de l'alphabet (ni signes diacritiques tels que ö ou é).


Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Ger de Vries, "Arbre généalogique I.D.M. de Vries", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-i-m-d-de-vries/I16794.php : consultée 22 septembre 2023), "Raso II van Houte (Ridder , Heer Hof van Houte te kortessem 1273-1277, Vassal van Willem v.Printhagen Bolwerk genoemd 1281 ) (± 1240-± 1281)".