généalogieonline

Stamboom Beltzer » Hendrijck Bernssen van Engelenburg

Données personnelles Hendrijck Bernssen van Engelenburg 


Image(s) Illustration(s) Hendrijck Bernssen van Engelenburg


Parenté Hendrijck Bernssen van Engelenburg


Ancêtres (et descendants) de Hendrijck Bernssen van Engelenburg


Famille de Hendrijck Bernssen van Engelenburg

Il est marié avec Annechien Hendriksen en l'an 1655 à Veenendaal (Gld), il avait 25 ans.

Enfant(s):

  1. Berend Hendriks Engelenburg  1650-1718 
  2. Heretien Hendrikse Engelenburg  1654-????
  3. Geurtien Hendriks van Engelenburg  1655-1701
  4. Merretien Hendriks van Engelenburg  1655-1687


Notes par Hendrijck Bernssen van Engelenburg

De stamboom van Engelenburg (bron: de Familievereniging "van Engelenburg").
Citaat:
"De bovenstaande tekst is afkomstig uit de Morgentalen van 1681 (Archief van het Veenraadschap der Geldersche en Rhenensche veenen – Gemeentearchief Veenendaal) en was in eerste instantie de oudste vermelding, die wij over onze stamvader Hendrijck Bernssen vonden.
Vanuit hier hebben wij in de afgelopen 25 jaar een Van Engelenburg-genealogie kunnen samenstellen, die sedert begin 1600 tot heden enkele duizenden Van Engelenburgen omvat.

De laatste jaren hebben wij veel onderzoek gedaan naar de herkomst van Hendrijck Bernssen. Met name de speurtochten in het Veenraadschapsarchief in Veenendaal, dat al dateert van 1544, hebben veel feiten en achtergrondinformatie opgeleverd. Ook in de Morgentalen van 1638 worden diverse bezittingen van Henrick Berntsz genoemd: drie morgen en een quartier in de Halmer veenen en twee morgen in de Domeijne veenen. Hij vergroot zijn bezit daarna nog en - omdat hij in totaal meer dan acht morgen in bezit heeft - heeft Hendrick Beerntsz zowel actief als passief kiesrecht binnen het Veenraadschap.

Op 21 oktober 1651 wordt hij benoemd tot contrarolleur (een soort opzichter over de waterwerken) en tot 1664 bekleedt hij nog verschillende functies, van reeckenmeester tot directeur van de wercken.
De naam van de stamvader werd op veel verschillende manieren geschreven. Dat hing in die tijd gewoon ervan af hoe de schrijver van het betreffende stuk de naam verstond of dacht dat deze geschreven moest worden. Omdat onze stamvader zoveel functies heeft bekleed, kwamen wij in een aantal archiefstukken ook een paar maal zijn handtekening tegen. De schrijfwijze van deze handtekening, zowel in 1641 als in 1661 en 1662, is vrijwel exact gelijk, zodat we kunnen aannemen dat dit zijn originele handtekening is. En aangezien Hendrick zelf wel het beste zal weten hoe zijn naam geschreven moet worden, hebben we besloten om hem vanaf nu niet meer aan te duiden als ‘Hendrick Beerntsz’ (zoals hij in de meeste archiefstukken vermeld werd), maar als:
H e n d r ij c k B e r n s s e n
Maar de vraag waar Hendrijck Bernssen geboren is, wie zijn ouders waren of waar hij vandaan kwam, kunnen wij tot op heden nog niet beantwoorden. Ons onderzoek gaat echter door!

De volgende generaties (De specifieke tekst is eveneens bij de genoemde persoon toegevoegd)
Hendrijck Bernssen had dus 1 zoon en 2 dochters. De zoon, Barent Henricksen, trouwde op 23 januari 1670 met Gijsbertje Francken en uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren. De vier jongens, die uit dit huwelijk geboren zijn en in leven bleven, zorgden ieder voor behoorlijk wat nageslacht en kunnen gezien worden als basis van een aantal grote lijnen binnen de Van Engelenburg-stamboom. We zullen ze stuk voor stuk voor het voetlicht halen:

De lijn van Hendrick Berntsen (ca. 1673-ca. 1727) heeft verreweg de meeste Van Engelenburg-nakomelingen opgeleverd. Deze tak blijft grotendeels gevestigd in Veenendaal. Een zoon van Hendrick Berntsen, Hendrik, wordt voor het eerst met de achternaam Van Engelenburgh genoemd bij zijn huwelijk op 3 april 1729.

De lijn van Franck Beerentsz (1682-1765) kenmerkt zich door een grote reislustigheid en handelsgeest. Takken splitsen zich af naar Amsterdam, Rotterdam (veel schippers, kooplieden en kermisexploitanten) en Arnhem/Nijmegen (bankiers e.a).

Van de lijn van Cornelis Beerentsz van Engelenburch (1686-1752) blijft in de zesde generatie maar één tak over, die zich via Gouda in Velp (Gld) vestigt.

Omstreeks 1780 sterft de lijn van Dirck Berentsen van Engelenburg (1690-ca.1750) geheel uit.
Alle tot nu gevonden naamdragers ‘Van Engelenburg’ hebben wij aan de Van Engelenburg-stamboom kunnen koppelen, zodat we ervan uitgaan dat alle Van Engelenburgen familie van elkaar zijn.
E. van Engelenburg"

------------
Handgeschreven tekst: uit de Morgentalen van 1681 (Arch. van het Veenraadschap der Gelderse en Rhenense veenen-Gemeentearch. Veenendaal.
Ook in de Morgentalen van 1638 worden diverse bezittingen van Henrick Berntsz genoemd.

Hij had 1 zoon en 2 dochters

Deze groep is uiteen gevallen in 3 takken (Veense, Goudse en Haagse groep)
Goudse groep is geheel uitgestorven
De andere twee gaan tot op heden door.

Er zijn 2 publicaties uitgegeven:
Het boek: Van Engelenburg-van visioen naar Veense familie-1600-1900 en
Het boek: Van Engelenburg-Een Veense familie slaat haar vleugels uit. (periode 1900-2000),382 pag.

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Hendrijck Bernssen van Engelenburg?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Barre chronologique Hendrijck Bernssen van Engelenburg

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Symboles utilisés: grootouders grand-parentsouders parentsbroers-zussen frères/soeurskinderen enfants
Faites glisser le calendrier pour reculer ou avancer dans le temps (ou utilisez les touches l et r). Cliquez sur le nom pour plus d'information.

Sur le nom de famille Van Engelenburg


    

La publication Stamboom Beltzer est composée par (contacter l'auteur).