généalogieonline

Schoolmeesters in de Meierij van 's-Hertogenbosch 1648-1795 » Mr Godert "Godaart; Godefridus;" van Bemmel (????-> 1715)

Données personnelles Mr Godert "Godaart; Godefridus;" van Bemmel 


Ancêtres (et descendants) de Godert van Bemmel

Jannetje Goyerts
????-< 1700

Godert van Bemmel
????-> 1715

(1) 1693
(2) 

Harmijna Janse
????-> 1690


Famille de Mr Godert "Godaart; Godefridus;" van Bemmel

(1)

Il est marié avec Hermina van Gaderen.Source 2

L'avis de mariage a été publié le 9 janvier 1693 à Leiden, Zuid-Holland, Nederland.Source 3

le 25 janvier 1693 à Leiden, Zuid-Holland, Nederland.


Enfant(s):

  1. Johanna van Bemmel  ????-> 1726 
  2. Anna Susanna van Bemmel  1698-???? 
  3. Johannes Antonis van Bemmel  1694-1721

Evénement (Religion) en l'an 1691 dans Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland: lidmaat - att. uit Leiden.Source 4


(2) Il a/avait une relation avec Harmijna Janse.


Enfant(s):

  1. Geertruit van Bemmel  1690-????


Notes par Mr Godert "Godaart; Godefridus;" van Bemmel

http://www.neomagus.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=146:viii20c-gereformeerde-dorpsschoolmeester-gerespecteerd-nteger&catid=30:predikant&Itemid=54:"
Familie Van Bemmel
Johanna van Bemmel, die in 1721 in Eindhoven met Johannes Neomagus trouwt, is een dochter van Godert, Godaart of Godefridus van Bemmel, van 1692 tot 1718 schoolmeester in Eindhoveninfo en Hermina van Gaderen. Godert wordt per 18 september 1692 benoemd tot voorlezer in de gereformeerde kerk en schoolmeester. In 1695 wordt hij, samen met organist Johan van den Hövel, benoemd tot doodbidder. Vanaf 22 februari 1700 is hij ook nog koster in Eindhoven en Woensel. In maart 1706 zien we in de stukken van de kerkeraad een klacht over ‘mr. Godert’, die kennelijk in onvrede leeft met de organist. Beiden worden gemaand ‘in vrede en liefde te leven’.

Godert is overigens niet de enige schoolmeester. In het doopboek zien we ook een Johan Damen (1691) en een Herman Drabbe (1692) in die functie. Eindhoven is kennelijk groot genoeg voor een schoolmeestersteam. Op 3 september 1718 wordt Godert van Bemmel als koster en schoolmeester opgevolgd door Josias van de Werken, later een bekende achternaam in de familie Neomagus."

"Leiden

Op 9 januari 1693 gaan in Leiden in ondertrouw Godert Bemmel uit Wijck te Duurstede en Hermina van Gaderen uit Deventer. Beiden wonen te Kleyne Schans. Ze zijn niet gecompareerd, hetgeen betekent dat ze niet verschenen zijn om het voorgenomen huwelijk aan te tekenen, zoals dat heet. Aan de inschrijving is in de kantlijn toegevoegd: attestatie van ‘s-Hertogenbosch en Kl. Schans. Dat betekent dat ze een bewijs van goed kerkelijk gedrag hebben overlegd van hun vorige woonplaats. Het paar trouwt op 25 januari 1693 in de Leidse Pieterskerk, dus ten overstaan van een predikant.info
Kleyne Schans

Godert en Hermina wonen dus in Kleyne Schans. Deze naam is bij de archivarissen van Leiden en ’s-Hertogenbosch niet bekend. Het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden van Abraham van der Aa, tussen 1839 en 1854 in veertien delen uitgebracht, geeft uitsluitsel. Fort Sint Anthony aan de Dommel ten zuiden van ’s-Hertogenbosch draagt eerder de naam Kleyne Schans. Er is tot 1733 een Nederduits-gereformeerde gemeente voor de forten Isabella en Sint Anthony. Daarna wordt ze samengevoegd met ’s-Hertogenbosch. Van 1682 tot 1717 is Georgius Sonnius er predikant. Hij trouwt Godert en Hermina op 27 januari 1693. Twee dagen na hun kerkelijke huwelijkssluiting in Leiden zijn ze nog eens bij de dominee van beide forten getrouwd.
Eerder huwelijk

Het is goed denkbaar dat Godert van Bemmel koster en schoolmeester is in de militaire vesting. Wat Hermina er doet, blijft gissen. Godert en Hermina wonen beide op de Kleyne Schans, zoals uit de ondertrouwakte in Leiden blijkt. Godert heeft een attestatie uit ’s-Hertogenbosch en is daar eerder woonachtig. Hij laat er op 12 maart 1690 zijn dochter Geertruit dopen. De moeder is Harmijna Janse(n). Moeder en dochter zijn kennelijk kort daarna overleden, maar er zijn geen hervormde begraafboeken van ’s-Hertogenbosch uit die jaren.info
Foutje

Het echtpaar Van Bemmel-van Gaderen komt volgens een bijdrage van dr. W. de Vries in de Nederlandsche Leeuw al in 1691 uit Leiden naar Eindhoven.info De in 1689 aangetreden dominee Piscator (latinisering van visser) maakt een overzicht van communicanten die hij bij zijn aankomst aantreft en die tot leden zijn aangenomen. In 1703 treedt dominee De Jongh aan en voegt aan de lijst van Piscator uit 1689 toe: Uit Leijden: mr. Godert van Bemmel en Hermina van Gaderen, met attestatie, 1691. Godert is kennelijk al voor zijn benoeming per 18 september 1692 in Eindhoven. Dat de toevoeging van dominee De Jongh is, blijkt uit het handschrift in het lidmatenboek vanaf 1703.

Er blijven enkele onduidelijkheden. Waarom trouwen Godert en Hermina in Leiden als ze op de Kleyne Schans wonen en hij in Eindhoven werkt? Mogelijk spelen familiebanden een rol, want in Leiden wonen verschillende Van Bemmels.
Stadsbode

De huwelijksinschrijving in Leiden leert verder dat Godert uit Wijk bij Duurstede komt en Hermina uit Deventer. In de doop- en lidmatenregisters van Wijk bij Duurstede komen tal van Van Bemmels voor. De familienaam Van Bemmel komt er al in de 11de eeuw voor. Spohia van Bemmel (1090-1138), dochter van Dirk van Bemmel, is er getrouwd met Godfried van Rhenen (1085-1157). De eerste vermelding van een Godfried in de familiegeschiedenis. Via de historische kring Tussen Rijn en Lek kom ik uit bij Ad van Bemmel, die de naam Godert enkele keren tegenkomt. Eerst op 9 februari 1671 in het archief van het hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams, dat het gebied langs de Lek tussen Amerongen en Vreeswijk omvat. Hij woont in Overlangbroek dat tegen Wijk bij Duurstede aanligt, en is ‘altijd absent bij het dijkleger’ omdat hij naar zijn zeggen geen land gebruikt. Het Utrechts Archief noemt hem op 27 mei 1778 stadsbode.info Ad van Bemmel schrijft in 2009 een boek over de geschiedenis van de Lekdijk.
Ouders

Op 16 juli 1700 wordt Godert van Bemmel een van de erfgenamen genoemd van Anthony van Bemmel en Jannigje Goyerts. Dat zijn kennelijk de overleden ouders. Anthony Eelisz. van Bemmel uit Overlangbroek trouwt op 24 november 1650 te Westbroek (nu gemeente De Bilt) met Jannetje Goyerts. Mede-erfgenamen zijn Ellis van Bemmel en Lammert Foppen Snaphaen, gehuwd met Gerrigje van Bemmel, vermoedelijk zijn zus en zwager. Zij verkopen ten overstaan van notaris C. van Sandick acht en drie ‘morgen’ in Overlangbroek aan Cornelis Melchiors van Bemmel, met Jacob van Bemmel als getuige.info De ‘morgen’ is een oppervlaktemaat. De Rijnlandse morgen is ruim 8500 vierkante meter.
Anthoniebolwerk

En wat de Kleyne Schans, later fort Sint Anthony betreft, er rest slechts het Anthoniebolwerk aan de Dommel. Er is in de jaren dertig van de 20ste eeuw een grote woning op gebouwd, de laatste woning aan de linkerzijde van de Vughterweg in ’s-Hertogenbosch. Het fort is rond 1600 gebouwd om de toegang tot ’s-Hertogenbosch via de Dommel te kunnen afsluiten. Tegelijk dient het als ondersteuning van het fort Isabella en van de Stelling van Vught. Na zware ijsgang wordt het fort in 1757 deels gesloopt en in 1806 wordt het gedeclassificeerd. "

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Mr Godert "Godaart; Godefridus;" van Bemmel?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Les sources

  1. Ambtboek 1623-1811, arch. NA 1.08.11, Nassause Domeinraad
  2. NH ondertrouw 1575-1795, Leiden, 191v, 1693
  3. DTB Trouwen, Leiden, [deel 25], 1690
  4. NG Klapper lidmaten 1723-1810 Lidmaten 1690-1774, 1690-1810, Eindhoven, 7 / p.81v, 1691

Sur le nom de famille Van Bemmel


    

Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Louk Box, "Schoolmeesters in de Meierij van 's-Hertogenbosch 1648-1795", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/schoolmeesters-in-de-meierij/I0298.php : consultée 20 septembre 2021), "Mr Godert "Godaart; Godefridus;" van Bemmel (????-> 1715)".