généalogieonline

De geslachten Vermaat (van der Ma(e)the, Vermaet(h), Roodenburg Vermaat) » Bastiaen Cornelisz Castelijn (????-> 1606)

Données personnelles Bastiaen Cornelisz Castelijn 


Parenté Bastiaen Cornelisz Castelijn


Ancêtres (et descendants) de Bastiaen Cornelisz Castelijn


Famille de Bastiaen Cornelisz Castelijn


Enfant(s):

  1. Maertje Bastiaens Castelijn  
  2. Ariaentje Bastiaens Castelijn  


Notes par Bastiaen Cornelisz Castelijn

In het parenteel Lijsbeth Coosen [Ons Voorgeslacht jg 1983, p. 202/669] wordt gesteld dat Bastiaen een broer is van Maertje Cornelisdr. van Driel en dus een oom van moederszijde van Cornelis Pietersz en niet van vaderszijde:

Vb. Maertje Pietersdr., gehuwd met Cornelis Harmensz., heeft de volgende kinderen:
1. Maertje Cornelisdr. heeft een zoon Cornelis Pietersz. Vermaet, zaliger.
2. Pieter Cornelisz.
3. Bastiaen Cornelisz. Castelijn heeft 2 dochters Maertje Bastiaensdr. overleeft, en Ariaentje Bastiaensdr. Castelijn.
P.S. Volgens de parenteelstaat van Doen Beyensz., pag. 30, moet Maertje Pietersdr. gehuwd geweest zijn met een Cornelis Willemsz., zoon van Willem Doensz. Uit dit huwelijk zijn geboren een Maertje en een Bastiaen. Het is dan mogelijk dat uit de echtverbintenis met Cornelis Harmensz. een zoon Pieter is geboren.

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Bastiaen Cornelisz Castelijn?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Sur le nom de famille Castelijn


    

Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Peter J.R. Vermaat, "De geslachten Vermaat (van der Ma(e)the, Vermaet(h), Roodenburg Vermaat)", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/het-geslacht-vermaat/I788.php : consultée 23 septembre 2021), "Bastiaen Cornelisz Castelijn (????-> 1606)".