généalogieonline

Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Elisabeth (Lijsbeth) van Dilsen (1615-± 1661)

Données personnelles Elisabeth (Lijsbeth) van Dilsen 


Ancêtres (et descendants) de Elisabeth (Lijsbeth) van Dilsen

Elisabeth Martel
1553-< 1604

Elisabeth (Lijsbeth) van Dilsen
1615-± 1661

1637

Famille de Elisabeth (Lijsbeth) van Dilsen

Elle est mariée avec Ludolff van Hattum.

en l'an 1637.


Notes par Elisabeth (Lijsbeth) van Dilsen

http://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/index.php?mid=236009&kid=2147&pagina=tekstpagina

d. Elisabeth (Lijsbeth) van Dilsen, gedoopt NG Dordrecht mrt. 1615, overleden in of na 1661, trouwde in 1637 Ludolff van Hattum (van Hattem), sledenaar te Dordrecht

ONA Dordrecht inv. 138, f. 364, akte dd 8 juli 1659: Ludolff van Hattum, sledenaar en burger van Dordrecht is aan Anthonij Moliers, mr. metselaar en burger van Dordrecht, een bedrag van 220 gl. schuldig wegens reparatie van een gevel, "puije" en anderszins in en aan zijn huis in de Doelstraat, staande tegenover de poort van het Weeshuis naast het huis van Cornelis Dircxsz. van Oosterwijck.

ONA Dordrecht inv. 140,f. 680 e.v., akte dd 20 dec. 1661: Corstiaen van Hattum, chirurgijn, jongman wonende te Dordrecht, verklaart, dat zijn vader, Ludolff van Hattum, in zijn leven "hebbende het offitie vanden inslach van bieren", onlangs is overleden en dat het voornoemde ambt daardoor vacant is geworden. Zijn moeder, Elisabeth van Dilsen, is "weduwe gebleven ... met vijf kinderen, behalven den comparant, sonder eenige middelen ofte immers gansch weijnich waer vvt zij d'voorsz. kinderen soude alimenteren." Men heeft aan het Gerecht te Dordrecht verzocht, of de comparant met het ambt begunstigd zou mogen worden en Corstiaen heeft vervolgens de toezegging gekregen, dat hem dat toegestaan zal worden. Hij belooft nu aan zijn moeder tot haar overlijden de helft van de winsten, die hij uit het ambt zal verkrijgen, te zullen afdragen, mits zij zich verplicht om voor hem, wanneer hij de "pruve" als chirurgijn gaat doen, de onkosten daarvan te betalen, in het bijzonder die van het "proefmaal". Hij tekent met zijn naam.

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Elisabeth (Lijsbeth) van Dilsen?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Barre chronologique Elisabeth (Lijsbeth) van Dilsen

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Cliquez sur le nom pour plus d'information. Symboles utilisés: grootouders grand-parents   ouders parents   broers-zussen frères/soeurs   kinderen enfants

Sur le nom de famille Dilsen

  • Afficher les informations que Genealogie Online a concernant le patronyme Dilsen.
  • Afficher des informations sur Dilsen sur le site Archives Ouvertes.
  • Trouvez dans le registre Wie (onder)zoekt wie? qui recherche le nom de famille Dilsen.