généalogieonline

Genealogie Meulman » Lutgert Mueleman

Données personnelles Lutgert Mueleman 


Parenté Lutgert Mueleman


Des liens dans d'autres publications

On rencontre cette personne aussi dans la publication:

Ancêtres (et descendants) de Lutgert Mueleman

Harm Mueleman
± 1681-????

Lutgert Mueleman
1743-1811

1768

Jasper Zweers
1743-1808

Maria Zweers
1775-< 1808
Annigje Zweers
1778-< 1808
Derk Zweers
1780-????
Derk Zweers
1782-1855
Maria Zweers
1784-1866

Famille de Lutgert Mueleman

Elle est mariée avec Jasper Zweers le 13 mars 1768 à Hardenberg.Source 1

Enfant(s):

  1. Jan Herm Zweers  1772-1846
  2. Maria Zweers  1775-< 1808
  3. Annigje Zweers  1778-< 1808
  4. Derk Zweers  1780-????
  5. Derk Zweers  1782-1855
  6. Maria Zweers  1784-1866


Notes par Lutgert Mueleman

Folio 38vo, 39, 39vo Maagscheiding door Annegien Jans weduwe van wijlen Jan Meuleman, voor zichzelf en als moeder en wettige voogdesse van haar minderjarige dochter Grietje Meuleman, in deze geadsisteerd met Abraham Meuleman, als haar verkoren mombaar; voorts haar schoonzoon en dochter Jasper Zweers en zijn ehevrouw Lutgert Meuleman. Het betreft de boedelscheiding van de nog onverdeelde boedel, goederen en schulden van wijlen Jan Meuleman en zijn bovengenoemde ehevrouw Annegien Jans. Grietje Meuleman krijgt van haar overleden vader en van haar moeder als die komt te overlijden het huis tot voorschreven boedel behorende met de grond en whaere in de Achterstraat te deze Stad, mits zij ook op zich neemt het daar op gevestigde capitaal van de Heer H.J. Werndlij, groot 300 guldens, met de daarvoor verschuldigde interessen. Verder krijgt zij nog een gaarde aan de Korte Steege, die zij niet eerder mag aantasten dan dat zij gaat trouwen, en tot die tijd voor een huur van 2 guldens per jaar in gebruik blijft bij Jasper Zweers en zijn ehevrouw. Jasper Zweers en zijn ehevrouw Lutgert Meuleman krijgen alle andere goederen van de boedel, roerende en onroerende, alle actiën en crediten, mits zij aannemen de schulden van dezelfde boedel, en daarbij hun moeder voornoemd de rest van haar leven alimenteren en onderhouden in kost, drank en kleding, en haar bij ziekten en zwakheden zullen verplegen en haar te laten behouden gedurende haar leven of tot uitzaaiens toe, een veenakker, om daaruit tot een zak-stuiver jaarlijks het genot en vruchtgebruik te hebben.
Actum Hardenberg, 14 maart 1779.

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Lutgert Mueleman?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Les sources

  1. trouwboek Hardenberg

Barre chronologique Lutgert Mueleman

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Symboles utilisés: grootouders grand-parentsouders parentsbroers-zussen frères/soeurskinderen enfants
Faites glisser le calendrier pour reculer ou avancer dans le temps (ou utilisez les touches l et r). Cliquez sur le nom pour plus d'information.

Sur le nom de famille Mueleman

  • Afficher les informations que Genealogie Online a concernant le patronyme Mueleman.
  • Afficher des informations sur Mueleman sur le site Archives Ouvertes.
  • Trouvez dans le registre Wie (onder)zoekt wie? qui recherche le nom de famille Mueleman.

Contexte historique (basé sur jour du mariage 13 mars 1768)


    

La publication Genealogie Meulman est composée par (contacter l'auteur).