généalogieonline

Family tree Holmstav » Johan I. Reiendorff Oxe (1370-1409)

Données personnelles Johan I. Reiendorff Oxe 

Source 1

Famille de Johan I. Reiendorff Oxe

Il est marié avec Eslif Ketelskov.

.


Enfant(s):

 1. Peder Oxe  < 1408-< 1450 
 2. Christine Pedersdatter Oxe  ????-> 1503 


Notes par Johan I. Reiendorff Oxe

Slægten Oxe menes at have taget sit Navn efter sit Vaaben, som var en gaaende rød Oxe i Sølv Felt og paa Hjelmen en halv opspringende rød Oxe. Imidlertid berettes, at dens oprindelige Navn var Reiendorff, og at den først efter at være indvandret til Danmark fra sin oprindelige Hjemstavn Franken har forandret Slægtnavn; det lyder ret sandsynligt, men Navnet Reiendorff er dog ikke truffet i samtidige Kilder her i Danmark og var, saavidt spores kan, heller ikke kendt i Franken. Derimod skal der i Franken have levet en Slægt af Navnet Oxe, der uddøde 1564 med Jørgen Pancratz Oxe til Guntzendorf, og det er vel da ret sandsynligt, at de danske Oxe'r var en Linie af denne Slægt, saa meget mere som Rigshofmesteren Peder Oxe paa egne og sin Broder Albrechts Vegne gjorde Fordring paa de af nysnævnte Jørgen Paneratz Oxe indehavie Lensgodser.
Peder Oxe kalder sidstnævnte sin „lieber Vetter und Schwerdt-magen", og denne havde ogsaa for sin Død erklæret, at han ingen, nærmere Arvinger havde end Peder Oxe; men desuagtet fik denne ikke de paagældende Godser, der var Len under Biskopperne af Würtzburg og Bamberg. Det ses dog, et de Oxe'r af Guntzendorf førte ganske, samme Slægtvaaben som de danske Oxer.
I Sverige har levet en 1790 uddød adelig Slægt Oxe, der mente sig at nedstamme fra den 1490—95 i Danmark levende Ridder Oluf Oxe, men selve dens Slægttavle modbeviser denne Paastand, som yderligere svækkes af den Omstændighed, at disse svenske Oxer i deres Vaaben kun førte en halv Oxe.

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Johan I. Reiendorff Oxe?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Les sources

 1. Birk slægten, Tove Birk, Johan I Reiendorff Oxe, 19 décembre 2015
  Tilføjet ved at bekræfte en Smart Match

  MyHeritage slægtstræ

  Familieside: Birk slægten

  Slægtstræ: 167941492-1

Sur le nom de famille Oxe

 • Afficher les informations que Genealogie Online a concernant le patronyme Oxe.
 • Afficher des informations sur Oxe sur le site Archives Ouvertes.
 • Trouvez dans le registre Wie (onder)zoekt wie? qui recherche le nom de famille Oxe.

    

La publication Family tree Holmstav est composée par (contacter l'auteur).
Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Carl Holmstav, "Family tree Holmstav", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/family-tree-holmstav/I2097.php : consultée 19 septembre 2021), "Johan I. Reiendorff Oxe (1370-1409)".