généalogieonline

De geslachten Van den Born » Jacob (Jacobus) Jans [in de Maet?] (< 1641-1684)

Données personnelles Jacob (Jacobus) Jans [in de Maet?] 


Parenté Jacob (Jacobus) Jans [in de Maet?]


Ancêtres (et descendants) de Jacob (Jacobus) Jans [in de Maet?]


Famille de Jacob (Jacobus) Jans [in de Maet?]

Il est marié avec Neeltje Jacobs (van den Born?).

Ils se sont mariés avant le 1675.


Enfant(s):

  1. Jan Jacobs (van den Born)  1675-1743 
  2. Cornelis Jacobs (van den Born)  1676-< 1735 
  3. Jacomina Jacobsen (ter Maet, van den Born)  1680-1763 


Notes par Jacob (Jacobus) Jans [in de Maet?]

(Volgens een proces uit RAW inv nr 50 op 07 05 1675 is Jacob Jans ongeveer 34 jaren oud. ) Volgens RAV 1010/f 4r/18 03 1677 kopen Jacob Jans X Neeltje Jacobs "de Patacker" in de Rencumse Enck.

Neeltje komt enkele keren voor in een proces, dat haar man, Cornelis de Beet, namens haar voert. In 1705 (RAV 383) is ze voor 1/3 mede erfgenaam van Jacob Gerrits. Jacob is een zoon van Neeltje's zuster, Hilleke, getrouwd met Gerrit Welmers. Hilleken woont in Ellecom, waar zij in 1668 als lidmaat wordt ingeschreven.Op 25 mrt 1677 hertrouwt Hilleken met Peter Jansen of Egberts. Willem een (ws) broer van Hilleken hertrouwt met een zuster van Peter, Anneken Egberts of Jans, soms genoemd Anna Jans. Zijn eerste dochter noemt hij naar zijn zuster, Hilleken. Willem heet bij zijn eerste huwelijk op 11 02 1670 " Willem Jacobsen n.soon van Jacob Willemsen van Heelsum ". Met Willem Jacobs komen we terecht op "Den Born" te Bennekom. Samen met zijn broer, Cornelis Jacobs X Jantien Jans ( die in Renkum tegenover Neeltje wonen, aan de andere kant van de straat! ) verkoopt Willem enkele percelen op " Den Born " en onder Bennekom. Een broer van Gerrit Welmers, de man van Hilleken Jacobs, trouwt in 1679 met de weduwe van Cornelis Jacobs, Jantje Jans. Alles bij elkaar diverse familiebanden!. Hier ligt ook de voorlopige conclusie, waarom de nazaten van Neeltje Jacobs de achternaam"van den Born" kozen....Bij kopen/verkopen/processen rond "Den Born" komen we vaak de namen Willem en Cornelis Jacobs van Heelsum en Jacob Willems van Heelsum, tegen. De laatste had de grond in bezit van Derck Cornelissen op den Born, die ook in Renkum woonde. Helemaal sluitend is de "naam verbinding" nog niet, maar ze komt er dicht tegenaan! Op 01 04 1722 werd voor de eerste maal voor onze familie de achternaam "van den Born" geregistreerd en wel bij Nieske, een dochter van Cornelis van den Born. Ze werd op die datum op die manier in het opnieuw opgemaakte ledenregister geschreven van de kerk te Renkum. In 1719 werden zowel Jan Jacobs, als zijn broer Cornelis Jacobs nog zonder achternaam ingeschreven!
[Notities Peter van den Born, Garderen]

8-6-1676: aantal goederen van Cornelis de Beet benevens een stuk land plm. 3 schepel gesaeijs achter het genoemde huis met een stuk land van 8 schepel mgesaeijs, zuidwest de erffgenamen van Jacob Jansz in de Maet, west de gemene wegh, noord Gerrit Louwerss, oost Frederik van Beinen en noch een stuk land gen. de Botteracker groot 2 schepel, allemaal van Cornelis de Beet, bezwaard met 500 gld, betaald 1771.
[RA Kwartier van de Veluwe invnr 1010 - Renkum, f. 5]

Omdat zijn dochter Jacomina bij haar eerste huwelijk de naam "Ter Maet" gebruikt, lijkt dit de naam van haar vader te zijn. Pas bij de vermelding in het lidmatenregister wordt bij Niesken, de dochter van Jan Jacobsz, de naam "Van den Born" vermeld.

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Jacob (Jacobus) Jans [in de Maet?]?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Les sources

  1. P. van den Born, Een zwerftocht door de eeuwen, Garderen 2002

Barre chronologique Jacob (Jacobus) Jans [in de Maet?]

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Cliquez sur le nom pour plus d'information. Symboles utilisés: grootouders grand-parents   ouders parents   broers-zussen frères/soeurs   kinderen enfants

Sur le nom de famille Jans [in de Maet?]


    

Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Peter J.R. Vermaat, "De geslachten Van den Born", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/de-geslachten-van-den-born/I14.php : consultée 26 septembre 2021), "Jacob (Jacobus) Jans [in de Maet?] (< 1641-1684)".