Enkhuizer Regentengeslachten

Foto van Jochem van Loosen

De publicatie Enkhuizer Regentengeslachten is samengesteld door (neem contact op) en bestaat uit 5.153 personen. Vanwege privacy zijn 2 personen niet zichtbaar gemaakt. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina.


De genealoog Drs. A.G.Vosdingh Bessem werd door de heer H.L.Kruimel gedelegeerde van het bestuur van het Centraal Bureau voor Genealogie gewezen op een weinig geraadpleegd manuscript met gegevens over Enkhuizer geslachten. Hij heeft dit document geredigeerd en klaar gemaakt voor publicatie in een tweetal jaarboeken van het Centraal Bureau voor Genealogie (zie bron).

In die tijd ontmoette hij "Doc" De Wolf en zijn echtgenote Marian die na jaren van studie hun uitgebreide gegevens over het Enkhuizer Regentengeslacht Van Loosen hadden gepubliceerd in De Nederlandsche Leeuw (zie bron). Bij controle van de gegevens van beide studies werden heel wat verbanden gevonden en bijgewerkt.

Beide studies zijn door mij gedigitaliseerd en ineen gewerkt in het webartikel ENKHUIZER REGENTENGESLACHTEN.

Ook heb ik de data in beide studies waar mogelijk aangevuld en gecorrigeerd en de bronnen daarvoor zijn dan ook vermeld. Hierdoor is de studie van Enkhuizer families duidelijker en overzichtelijker geworden. U kunt er Uw voordeel mee doen!

Bronnen: Dr. A.W.E. Dek, "Genealogie der heren en graven van Egmond" Den Haag 1958;
"Parenteel Jan Albertsz Groot" presiderende burgermeester Ao 1537 Enkhuizen" in het Jaarboek v/h Centraal Bureau voor Genealogie, Delen XXIII en XXIV 1969/1970 door Drs. A.G.Vosdingh Bessem;
"Het Enkhuizer Regentengeslacht Van Loosen en aanverwante geslachten" door Maurice M. en Marian W. De Wolf - Nederlandsche Leeuw Jaargang 1971;
 


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatieVandaag in het verleden


Andere publicaties van Jochem van Loosen
Probeer de service vrijblijvend

meer dan 10 duizend genealogen gingen u voor!